Medgeneracijsko sodelovanje v vrtcu Kurirček Logatec

V vrtcu Kurirček Logatec že drugo leto poteka projekt Medgeneracijsko sodelovanje- Za strpno in socialno sožitje vseh generacij.
 V minulem letu je bila v projekt vključena le skupina 4-5 letnih otrok, letos pa sodelujeta dve skupini 5-6 letnih otrok ter tri skupine 4-5 letnih otrok.

Izhajajoč iz načela Kurikula o sodelovanju z okoljem, postaja vrtec ne le institucija zadovoljevanja potreb staršev po vzgoji in varstvu predšolskih otrok, ampak ustanova, ki med drugim uči otroke vzpostavljati širše socialne mreže. Ena izmed pomembnih socialnih mrež, ki jo spletamo, je sodelovanje s starejšimi preko družinskih vezi in z domovi starejših v kraju. Program medgeneracijskega druženja je torej pomemben vidik socialnega učenja, v katerem predšolski otroci prevzemajo določene izkušnje starejših, doživljajo prijetne skupne trenutke itd., sami pa s svojo igrivostjo, neposrednostjo, odprtostjo…prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja varovancev doma, članov društva upokojencev, svojih babic, dedkov itd. S tem zagotavljajo razvojno potrebo starostnikov po medgeneracijski povezanosti z vnuki in drugimi mladimi ljudmi.

Z različnimi dejavnostmi želimo vzgojiteljice  pri otrocih privzgojiti čut za starejše generacije, strpnost, razumevanje starejših ter aktivno in pozitivno sodelovanje z njimi. Vse skupine so se udeležile 9. festivala za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani, ki je trajal od 30. septembra do 2. oktobra. V pasaži Maximarketa so svojimi prisrčnimi pevskimi in plesnimi nastopi  razveselili mimoidoče ter svoje babice, dedke in druge družinske člane, ki so spremljali njihov nastop.
 V sončnih oktobrskih dneh smo na jesenski pohod povabili dedke in babice ter preživeli čudovito dopoldne v prijetnem druženju. Veselje otrok in starih staršev je vsekakor spodbuda za vse, da ta srečanja ohranjamo in nadgrajujemo.
 Nismo pa pozabili na starejše, ki žal ne morejo z nami na pohod in so priklenjeni na posteljo ali voziček. Skupini Metulji in Srnice sta popestrili  dopoldan varovancem Doma Marije in Marte. Navdušenje slednjih in njihove želje po ponovnem obisku so nas prepričale, da se še vrnemo.

Program medgeneracijskega druženja je torej pomemben vidik socialnega učenja, v katerem predšolski otroci prevzemajo določene izkušnje starejših, doživljajo prijetne skupne trenutke itd., sami pa s svojo igrivostjo, neposrednostjo, odprtostjo…prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja varovancev doma,  svojih babic, dedkov itd. S tem zagotavljajo razvojno potrebo starostnikov po medgeneracijski povezanosti z vnuki in drugimi mladimi ljudmi.  Otroci pa imajo možnost pridobivati vse bolj kompleksne socialne veščine ter se seznanjati z razlikami med ljudmi različnih starosti.
Ob dejstvu, da se starostna doba  prebivalstva podaljšuje, je torej pomembno, da nadaljujemo spodbujanje in podpiranje različnih oblik medgeneracijskega sodelovanja oziroma različnih oblik sodelovanja med generacijami.

Vodja projekta  Marija Rupnik


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: