Vodnjaki na popravilu

Tollazzijeva štirna, Litoželezni vodnjak na Čevici in Kotla v Grčarevcu bodo v letošnji jeseni zasijali v svoji novo-stari podobi.

V jeseni 2009 so postopki v zvezi z obnovo vodnjakov in prijavami na različne razpise končani. Izvajalci pričenjajo z obnovami, česar bodo nedvomno veseli pobudniki obnov in vsi ljubitelji urejene okolice.

Da se nekaj pripravlja na temo vode, je bilo moč začutiti že z novim letom, ko so vsa gospodinjstva v občini prejela koledarje z motivi vodnih virov. Medtem, ko smo obračali koledarske liste pa je Občinska uprava skupaj z županom na čelu s polno paro pripravljala vse potrebno za pridobivanje finančnih sredstev in vse potrebno za ureditev posegov v vodnjake.

Pri obnovi vodnjakov pa ne gre zgolj za suho dejstvo prepotrebne obnove, ampak tudi za poudarjanje potrebe po ohranjanju čiste pitne vode. Logaška voda je po nekaterih virih tako čista, da v 90 % ne potrebuje kloriranja. Ohranjanje tega razmerja pa je velikega pomena za vrednost okolja. Namen konservatorsko restavratorskih posegov pa je tudi ohranitev kulturne dediščine, s katero se bo sooblikovalo središče Logatca in v primeru Kotle Grčarevec, s tem pa posledično obogatilo turistično ponudbo in prispevalo k večji prepoznavnosti Logatca.

Nazaj k obnovi.
Sanacija objektov bo temeljita, zato bi morali objekti, v kolikor ne bo posegla višja sila, ohranjati svojo fizično trdnost najmanj desetletje. Nedvomno pa se lahko obetajo manjša sezonska popravila, za kar bo poskrbela Občina Logatec.

Prva dela na Tollazzijevi štirni so izvajalci začeli izvajati v soboto, 10. oktobra 2009. Litoželezni vodnjak so začasno odstranili v torek, 13. oktobra 2009, točno ob 12. uri.
Prva dela na Tollazzijevi štirniOd vodnjaka do vodnjaka

Tollazzijeva štirna

Vodnjak – Tollazzijeva štirna je v registru kulturne dediščine, RS Ministrstva za kulturo,  zapisan, kot nepremična kulturna dediščina, tipa profane stavbne dediščine, z letnico 1883.
Nahaja se južno od cerkve sv. Jožefa na Čevici in je zavarovan kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Občinski svet je v letu 2008 na podlagi predloga Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Ljubljana, sprejel Odlok o razglasitvi Tollazzijeve štirne za kulturni spomenik lokalnega pomena. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana je podal tudi oceno, da je vodnjak v slabem stanju in potreben obnove.

Izvajalec obnove bo poskrbel za sanacijo opečnatih stebrov in zidu, kamnitih elementov,  kritine in črpalke ter za odvodnjavanje meteorne vode in kovinske detajle.

Konec novembra naj bi bila Tollazzijeva štirna obnovljena, sveža in pripravljena na nova desetletja kulturnih prireditev, obiskovalcev kar tako ali zaljubljenih parčkov, ki si na njenem stopnišču izmenjavajo poglede.

 

Litoželezni vodnjak


Litoželezni vodnjak, postavljen ob napeljavi vodovoda leta 1897, je v Registru nepremične kulturne dediščine, Ministrstva RS za kulturo, opisan kot vodnjak s piramidno oblikovanim podstavkom, z bočnima ovalnima školjkama v spodnjem delu, z levjimi glavami in pipami v srednjem delu, na vrhu pa je, kot okras, ženska figura z vrčem. Voodnjak stoji na manjši betonski ploščadi ovalne oblike, ki je v zelo slabem stanju in neestetsko prekriva del litoželeznega vodnjaka. Na stranicah, kjer so pipe in čaše, je na tleh opaziti kovinsko pedalo, ki je služilo za črpanje vode. Trenutno vodnjak ni v delovanju. 
Celotno površino vodnjaka prekrivajo obloge in druge nečistoče, prisotni so številni sloji lakov, ki se luščijo. Na mestih, ki niso več zaščitena, je opaziti korozijo. Manjkajo številni detajli, kot npr. poškodovani so trije od štirih robov z levjimi glavami in odlomljenih oz. izgubljenih je več manjših izbočenih delov.  Na površini so, na več mestih, prisotni biološki dejavniki propadanja, predvsem lišaji. Vsi ti opisi se nahajajo v poročilu strokovnjakov z
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Ljubljana, ki še dodajajo, da je vodnjak v slabem stanju in potreben obnove. Obnova slednjega ne bo vidna očem javnosti, saj bodo restavratorji vodnjak odpeljali in ga prenovljenega postavili nekje konec novembra nazaj na isto mesto. Žepni park bo potem, s prenovljenim vodnjakom  šele zaživel v taki luči, kot so si ga kondtruktorji predstavljali.

Celotna zasedba, vodnjak in park pa bosta lepa dobrodošlica vsem obiskovalcem Logatca in seveda tudi domačinom.


Vodni zbiralnik Kotla v Grčarevcu

Kotla je tudi vpisana v Reguster kulturne dediščine pod številko 28150. Gre za objekt nepremične kulturne dediščine, profane stavbne dediščine, ki vključuje vodni zbiralnik in napajalno korito. Vodni zbiralnik je kvadratnega tlorisa s kamnitim obokom, delno vkopan in postavljen nad vodno zajetje. Na vzhodni strani je vhod in betonsko napajalno korito. Zbiralnik je bil zgrajen leta 1893, in sicer severno pod cesto Grčarevec – Planina, v bližini hiše Grčarevec 20.

Kotla je bila prva, ki se je je dotaknila obnova. Pobuda za obnovo pa je prišla s strani krajanov, med katerimi je bila za zbiranje gradiva in prijavo zbiralnika za vpis v register najbolj zaslužna Simona Kermavnar.

Vsi trije vodnjaki nosijo vsak svojo zgodbo, ki je povezana tako s kulturno, kakor tudi naravno dediščino in vrednotami slednjih. Vodne vire so znali ceniti v vseh obdobjih človekovega obstoja in zaradi vode se je prelilo kar nekaj krvi. Logatec ne bi bil nikoli tak, kakršen je – torej tako bogat z naravnimi in kulturnimi enotami, povezanimi z vodo, če ne bi pred milijoni let prav slednja izoblikovala tega kraja takega kot ga danes poznamo, zato cenimo te danosti in poskušajmo ohraniti v bodoče obnovljene vodnjake brez grafitov, poškob in ostalih vandalskih pritiklin.

Renata Gutnik
Koordinator za kulturne in turistične dejavnosti Občine Logatec

 


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: