Kdo (v) Logatcu služi kruh

Kljub informacijam, da gre zgodba o recesiji h koncu pa nas bodo v letu 2010 o tem prepričale šele številke. Številke o prvem četrtletju 2009 govorijo, da je bilo v Poslovnem registru registriranih 1045 poslovnih subjektov s sedežem v Logatcu. 279 je gospodarskih družb, od katerih je ena zadruga, 553 je samostojnih podjetnikov posameznikov, 19 pravnih oseb javnega prava, 30 nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, 129 društev in 37 drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti.

Kakor rečeno, v naprej še ne vidimo prav dobro, zato pa je razgled za nazaj odličen. V letu 2008 je v Logatcu ustvarjalo 274 gospodarskih družb in 517 samostojnih podjetnikov, ki so skupaj zaposlovali 2.341 oseb. V letu 2008 so omenjeni subjekti razpolagali skupaj s 271.470.162 EUR, ustvarili 314.588.949 EUR prihodkov, 304.367.335 odhodkov, izposlovali 10.444.634 EUR čistega dobička in 1.975.781 EUR izgube. 

Največ zaposlenih je na področju proizvodnje valovitega papirja in kartonskih izdelkov, sledijo dejavnosti stavbnega mizarstva in tesarstva, restavracij in gostiln, cestnega tovornega prometa in gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb.

Tabela dejavnosti z največ zaposlenimi    

 dejavnost   št zaposlenih s.p. št. Zaposlenih družba  Sk. št. S.p. obratov  št. Družb. Obratov  skupaj obratov povp. Št delav./obrat
 
 
 1  proizvodnja valovitega papirja in kartonskih izdelkov2

345

347186,8 
 2stavbno mizarstvo in tesarstvo88121 209 17 22 9,5  
 3restavracije in gostilne 5194 199 24,9  
 4cestni tovorni promet7971 150 44 51 2,9  
 5gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb4187 128 27 35 3,7  
 6druga specializirana gradbena dela2858 86 12 7,2  
 7žaganje, skoblanje, impregniranje lesa23497217 22 3,3  
 8druge inženirske dejavnosti in tehnološko svetovanje255 57 13 21 2,7  
 9proizvodnja embalaže iz plastičnih mas056 56 18,7  
 10nespecializirana trgovina na debelo049 49 11 11 4,5  

Največ subjektov deluje na področjih cestnega tovornega prometa, drugega podjetniškega in poslovnega svetovanja, računovodstva, knjigovodstva in revizije dejavnosti, davčnega svetovanja, gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih objektov in ne specializiranih posredništev in prodaje raznih izdelkov.

 Tabela z največ subjekti po dejavnosti

  

 dejavnost sp družskup 
 1cestni tovorni promet44751 
 2drugo podjetniško in poslovno svetovanje23 14 37 
 3računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje22 14 36 
 4gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb27 35 
 5nespecializirano posredništvo in prodaja raznih izdelkov18 12 30 
 6vgrajevanje stavbnega pohištva24 26 
 7druge inženirske dejavnosti in tehnološko svetovanje13 25 
 8stavbno mizarstvo in tesarstvo17 22 
 925žaganje, skoblanje, imoregniranje lesa17 22 
 10mehanska obdelava kovin15 18 

Najuspešnejših pet dejavnosti po čistem dobičku, v katerih delujejo gospodarske združbe, je z naslednjih področij: nespecializirane trgovine na debelo, druge inženirske dejavnosti in tehnološko svetovanje, gradnja cest, restavracije in gostilne in druga specializirana gradbena dela.

 Tabela desetih po dobičku najuspešnejših dejavnosti v družbah 
  
1 nespecializirana trgovina na debelo 
2 druge inženirske dejavnosti in tehnološko svetovanje 
3 gradnja cest 
4 restavracije in gostilne 
5 druga specializirana gradbena dela 
6 trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo 
7 pridobivanje sekundantnih surovin iz ostankov 
8 proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo 
9 mehanska obdelava kovin 
10 vzdrževanje in popravila motornih vozil 

Pet najuspešnejših dejavnosti po čistem dobičku, v katerih delujejo samostojni podjetniki, je z naslednjih področij: cestni tovorni promet, mehanska obdelava kovin, inštalacija električnih napeljav in naprav, gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in druga specializirana gradbena dela.

 Tabela desetih po dobičku najuspešnejših dejavnosti v s.p.
  
1 cestni tovorni promet 
2 mehanska obdelava kovin 
3 inštalacija električnih napeljav in naprav 
4 gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
5 druga specializirana gradbena dela 
6 drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
7 vgrajevanje stavbnega pohištva 
8 žaganje, skobljenje in impregniranje lesa 
9 druge inženirske dejavnosti in tehnološko svetovanje 
10 stavbno mizarstvo in tesarstvo 

Nasplošno pa največje dobičke v Logatcu prinašajo naslednje dejavnosti: nespecializirana trgovina na debelo, cestni tovorni promet, druge inženirske dejavnosti in tehnološko svetovanje, druga specializirana gradbena dela in gradnja cest. Kot zanimivost, na 6. mestu je pristala dejavnost restavracij in gostiln.

 Tabela 10 po dobičku najuspešnejših dejavnosti
  
1 nespecializirana trgovina na debelo 
2 cestni tovorni promet 
3 druge inženirske dejavnosti in tehnološko svetovanje 
4 druga specializirana gradbena dela 
5 gradnja cest 
6 restavracije in gostilne 
7 mehanska obdelava kovin 
8 gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
9 trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo 
10 proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo 


Povprečna bruto plača v dejavnostih, ki so zastopane v Logatcu je bila v letu 2008 v Sloveniji 1.329,17 EUR, v Logatcu pa 1.250,92 EUR. So pa v Logatcu v 4 panogah presegli slovensko povprečno višino plač, in sicer v panogah: Proizvodnja strojev in naprav, Gradbeništvo, Gostinstvo in Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve.

Renata Gutnik


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: