Konservatorsko restavratorska dela na enotah kulturne dediščine, ki je v lasti Občine Logatec

Občina Logatec je lastnica skoraj 38 enot kulturne dediščine. Enote je v zadnjem desetletju obnavljala sproti glede na nujnost sanacije, na zadnjih desetih enotah pa bodo konservatorko restavratorska dela opravljena v letih 2017 in 2018.

Preko Portala javnih naročil je bil izveden postopek pridobitve najugodnejše ponudbe ponudnika, ki lahko zagotovi ustrezno sanacijo. Nad sanacijami bdi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Podjetje Amoret restavratorstvo d.o.o. je poslalo najugodnejšo ponudbo in bilo izbrano za izvajalca del. Ponudba izpolnjuje tudi vse zahteve, ki ji od izvajalca restavratorskih in konservatorskih del zahtevata Zavod za varstvo kulturne dediščine in Občina Logatec. Prva dela so že bila opravljena takoj po podpisu pogodbe v drugi polovici oktobra 2017.

Spominsko znamenje Ljubi Bavdek, EŠD: 21534 in Spominsko znamenje partizanom na Židovniku - Petkovec, EŠD: 21537 sta bila oktobra 2017 že sanirana.

V nabor enot kulturne dediščine, ki bo deležna temeljite sanacije so uvrščeni še:
- Kapelica sv. Jožefa, EŠD 18612,
- Kapelica sv. Martina, EŠD: 18613,
- Kapelica v Ponikvah, EŠD: 21531,
- Spomenik padlim v NOB v Gorenjem Logatcu, EŠD: 21502,
- Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni, EŠD: 18610,
- Spominsko znamenje pri hiši Brod 13, EŠD: 18634,
- Spominsko znamenje žrtvama črne roke pri Jački, EŠD: 21519 in
- Znamenje na Tovarniški cesti, EŠD: 18633.

V primerih, kjer je potrebno izvesti konservatorsko restavratorske posege na kipih oz. delih spomenikov, ki se jih lahko odstrani, bodo slednji premeščeni v izvajalčeve prostore in spomladi ponovno nameščeni na svoja mesta. Dela, ki se jih izvede na licu mesta pa bodo izvedena glede na vremenske razmere.

Renat Gutnik
Višji svetovalec za turizem, kulturno dediščino in kulturo
Občina Logatec


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: