Analiza pobud za spremembo namenske rabe zemljišč

»Podal sem pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča – kaj se dogaja?«

Župan Občine Logatec je v mesecu februarju 2015 izdal Sklep o zaključku zbiranja razvojnih pobud, prejetih med 1. 10. 2013 in 31. 1. 2015. V tem času je bilo vloženih še okrog 150 pobud. V sam postopek obravnave pobud pa so vključene vse pobude, prispele po letu 2007. Tako je skupno v obravnavi približno 500 pobud.

Skladno z zakonodajo, ki ureja prostorsko načrtovanje, je Občina Logatec nato pristopila k izboru izvajalca za izdelavo strokovne podlage »Obravnava pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu«. Slednja bo v nadaljnjih postopkih služila kot podlaga za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Na podlagi zbiranja ponudb je bilo kot najcenejše izbrano podjetje Realis, d. o. o.

Občina Logatec vse vlagatelje pobud obvešča, da je izdelava omenjene strokovne podlage v zaključni fazi in bo dokončana v začetku prihodnjega leta. O rezultatih analize bodo vsi pobudniki pisno obveščeni, predvidoma v drugi polovici januarja 2016.

Občinska uprava


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin