Premiki na poznorimskem obrambnem sistemu Claustra Alpium Iuliarum

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (SI) in Primorsko-goranska županija (HR) sta med 1. 1. 2014 in 17. 9. 2015 izvedla projekt, ki razkriva ogromen pomen in potencial rimskih ostalin, ki so locirane tudi na logaškem.

Izvajalci projekta so si enotni, da je poznorimski obrambni sistem Claustra Alpium Iuliarum po strateškem in zgodovinskem pomenu, monumentalnosti in visoki stopnji ohranjenosti primerljiv z ostanki limesa na zunanjih mejah rimskega imperija (Hadrijanov in Antoninov zid, Nemški limes). Kot tak nudi primerljiv potencial za razvoj turizma in podeželja. Da bi lahko ta potencial tudi izkoristili, je potrebno skrbeti za vzdrževanje in izboljšati fizično in informacijsko dostopnost ostankov zapor in pričeti z njimi upravljati. Potrebno je poskrbeti tudi za boljšo vpetost in prepoznavnost poznorimskih zapor v sklopu regionalnih turističnih ponudb v Sloveniji in na Hrvaškem, hkrati pa povezovati različne dele zapore v enoten produkt. V upanju, da bodo lastniki zemljišč, po katerih teče zaporni zid, prepoznali njegovo pomembnost, se kreatorji projekta nadejajo še enega rezultata, in sicer, da Claustra kot celota doseže pomen in privlačnost drugih sorodnih spomenikov, kot so slavni limesi iz seznama UNESCO svetovne dediščine.

Sistem poznorimskih zapor Claustra Alpium Iuliarum (CAI) je bil takratni največji gradbeni in vojaško-obrambni sistem na ozemlju današnje Slovenije in Hrvaške. Enkratna skupna kulturna dediščina opozarja na problematiko pri vrednotenju, varovanju in ohranjanju kulturne dediščine, poznavanju CAI ter predstavitvi sistema kot celote. Zaradi nepoznavanja kulturne dediščine v lokalnih skupnosti se ostanke CAI uničuje z gozdarstvom, kmetijstvom in urbanizacijo. S tem izginjata skupna identiteta prostora in skupna krajinska vrednost.

S projektom Kamniti braniki Rimskega imperija so akterji z namenom, da se ustvari zavedanje pomembnosti CAI, izvedli skupne preventivne raziskave in usklajevanje meddržavnih konservatorskih izhodišč. Pomembna kulturna dediščina je sedaj v postopkih evidentiranja, dokumentiranja, valorizacije, registracije, zaščite in bo predstavljena javnosti kot celota. V sklopu projekta so vse podatke objavili tudi na spletišču z interaktivnim zemljevidom, pripravili razstavo, publikacijo oz. turistični vodič po CAI in dokumentarni film, ki širši javnosti to pomembno skupno kulturno dediščino predstavljajo, približajo in jo naredijo dostopnejšo. Podrobno so predstavljene ostaline z območja naše občine. Vsa gradiva, odkritja in raziskave so objavljene tudi na spletišču claustra.org. Povezave do ugotovitev pa so objavljene tudi na logatec.si.

Občinska uprava


Danes si lahko ogledamo rekonstruirano utrdbo na Lanišču. To je bila druga obrambna linija med Navportom in Kastro, ki je zapirala pot preko Hrušice.

Foto: Andrej Korenč


Poskus rekonstrukcije utrdbe na Lanišču


Vir: http://www.claustra.org/


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: