Javna strokovna obravnava novele Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec ter osnutka Točkovnika 2016

Spoštovani!

 

Področje športa, telesne kulture in nasploh gibanja ima v občini Logatec bogate korenine, tradicijo in tudi velike ambicije po nenehnem razvoju. Veliko proračunskih sredstev in naporov se je v preteklosti že vlagalo in tudi vizija vodstva Občine je, da se temu družbenemu področju daje velik pomen. Nenazadnje imamo tudi obširno zakonodajo, ki nas usmerja v to, da sistematično in pragmatično razvijamo področje športa.

 

Strategija na področju športa, na državni ravni, je zapisana v Nacionalnem programu športa v RS 2014 – 2023. Na lokalni ravni pa je potrebno sprejeti strategijo, v kateri bodo zapisani dejavniki za dosego določenih ciljev. Cilji so smeli, saj si želimo še dodatne športne infrastrukture, od zaprtih športnih objektov do površin na odprtem, ki bodo dostopne, ne le specifični športni panogi, temveč vsem občanom; želimo si še več dobrih pogojev za ustvarjanje kakovostnega in vrhunskega športa ter boljše okolje oz. razmere za nemoteno delovanje izvajalcev športnih programov oz. projektov. Pri izpolnjevanju teh ciljev, se že, od začetka recesije, soočamo z nenehnim zniževanjem virov sredstev za lokalne skupnosti. To dejstvo, ob poznavanju še vseh ostalih izvirnih prisojnosti lokalne skupnosti, pa otežuje enakomeren in ciljan razvoj vseh naštetih splošnih ciljev, saj je ob takih pogojih zelo težko načrtovati vzdržen proračun, brez nepotrebnega zadolževanja Občine.

 

Probleme in cilje je potemtakem potrebno reševati sproti in tudi spremembe prilagoditi trenutni situaciji, dokler ne bo boljših finančnih kazalnikov, pri čemer pa spremembe nikakor ne smejo postati preveč radikalne.

 

Kakor veste se je sistem ocenjevanja oz. vrednotenja športnih dejavnosti v letu 2015 nekoliko spremenil; uvedli smo spletno aplikacijo, ki je »investicija« v bolj pregledno in racionalno izvajanje programov. Kot vsaka investicija, tudi ta, na začetku, ne požene takoj sadove, pa vendar je potrebno pri tem vztrajati. Tako bo aplikacija ostala tudi v letu 2016 in naprej, ter pomagala pri sledljivosti in verodostojnosti tako programov kot porabljenih sredstev. Naredili smo torej korak naprej, nekoliko pa smo obstali s samim tehničnih načinom vrednotenja, ki ima pravno osnovo v Pravilniku o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11).

 

Na Občini Logatec menimo, da so potrebne tudi tukaj določene spremembe. Kot velja za splošne cilje tudi tukaj ne smemo razburiti duhove, pa vendar so določene posodobitve nujno potrebne. Letos je sistem, ki veljal od leta 2011, pač izpel svoje »poslanstvo« in zato smo se odločili, da ustanovimo delovno komisijo, ki je že pripravila akcijski načrt za posodobitev sistema ter za njegovo uveljavitev.


Člani omenjene delovne skupine so: župan občine Berto Menard, direktor občinske uprave mag. Jože Sečnik, vodja oddelka za družbene dejavnosti mag. Nevenka Malavašič, Damjan Barut (član komisije za vrednotenje programov športa in višji svetovalec zadolžen za področje športa), Boris Obreza in Anja Sedej (člana komisije za vrednotenje programov športa), Dušan Jerina (predsednik Športne zveze Logatec in občinski svetnik) Boris Hodnik (občinski svetnik), Boštjan Martinčič (predstavnik javnih zavodov).

 

Načrt predvideva sprva interno razpravo, da se na podlagi prejšnjih napak, nejasnosti ter kritik na račun vrednotenja športnih dejavnosti, pripravi novejši, preglednejši in enostavnejši sistem ocenjevanja. Ta predlog je sedaj, v vmesni fazi, pripravljen in poslan strokovni javnosti v obravnavo, z namenom pridobivanja novih elementov za posodobitve tako Pravilnika kot Točkovnika za leto 2016. Točkovnik je trenutno fleksibilen dokument, ki omogoča vsakoletne popravke, v kolikor se ugotovijo sistemske napake in tako se nadejamo bo ostalo tudi naprej.

 

Javna strokovna razprava bo trajala 30 dni oz. od 1. avgusta 2015 do 1. septembra 2015.

 

Predlagamo, da se jasne in strukturirane predloge oz. pripombe na predlagana dokumenta, skupaj z obrazložitvami pošlje na spodaj opredeljene naslove. Sledil bo pregled le-teh in v drugi polovici septembra tudi strokovna okrogla miza logaških izvajalcev športnih programov ter športnih delavcev, kjer bomo dorekli končno obliko in sistem vrednotenja v letu 2016. V kolikor bo sistem dober, ga bomo nadaljevali tudi v naslednjih proračunskih obdobjih.

 

Kljub temu, da so še počitnice oz. dopusti menimo, da je to pravšnji čas za omenjeno razpravo. Namenoma smo morali počakati, da se prejšnji razpis zaključi, da se oblikuje delovna skupina in, da se pripravi delovno gradivo za javno razpravo.

 

Pripombe, predloge in mnenja z obrazložitvami pošljite, kot omenjeno do vključno 1. septembra 2015 do 12. ure na:

- pisna oblika: Občina Logatec, Damjan Barut, Tržaška 50a, 1370 Logatec ter
- elektronska oblika: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

Želim vam prijeten preostanek dopusta, počitnic, sproščenega vzdušja ter novih moči za nove športne izzive.

 

Lep pozdrav,

Pripravil:
Damjan Barut, spec.

 

Župan
Berto MENARD

 

Priloge:

Osnutek Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti in strateških športnih prireditev, ki so v javnem interesu v občini Logatec

- Osnutek Točkovnika 2016


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: