Regionalna razvojna agencija Zeleni kras na zelo raznolikih področjih spodbuja razvoj Primorsko-notranjske regije

V letu 2014 je Regionalna razvojna agencija Zeleni kras (ki se je takrat še imenovala RRA Notranjsko-kraške regije) delovala kot osrednji akter povezovanja razvojnih vsebin v regiji. »RRA stremi k temu, da postane stičišče razvoja na vseh področjih družbenega delovanja v regiji, s poudarkom na podjetništvu. Postati mora referenčna točka, na katero se bodo obračali podjetniki in tisti, ki to želijo postati. Ti bodo na enem mestu lahko dobili vrsto storitev, kot so brezplačno poslovno svetovanje glede razpoložljivih finančnih virov in izvedljivosti poslovne ideje, pomoč pri registraciji dejavnosti, pripravi poslovnega načrta ali vloge na razpis, informacije o štipendiji za naslednika v družinskem podjetju, garanciji za kredit ali o razpoložljivem prostoru v poslovnih conah. RRA je tudi tista, ki preko razvojnega načrtovanja in projektov usmerja razvoj regije in ga na ta način soustvarja, na drugi strani pa s svojim delovanjem prispeva k odpravljanju razvojnih težav in izkoriščanju razvojnih priložnosti, ki jih ima ta regija ogromno,« poudarja mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras.

Leti 2013 in 2014 sta bili predvsem v znamenju priprave in usklajevanja Regionalnega razvojnega programa Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020 ter regionalnih projektov v regiji, ki se je 1. januarja 2015 preimenovala v Primorsko-notranjsko regijo. »S potrditvijo programa se je zaključilo izredno delovno dvoletno obdobje priprave tega strateškega dokumenta, ki je osnova za črpanje sredstev na državnih in evropskih razpisih. Vsaka prijava na te razpise mora biti namreč vsebinsko usklajena z regionalnim razvojnim programom,« pojasnjuje svetovalka Jana Nadoh Bergoč.


RRA tudi sogovornik med državo in občinami

RRA Zeleni kras bo še naprej v pomoč občanom in ustanovam pri pridobivanju sredstev na raznih razpisih, predvsem z brezplačnimi poslovnimi svetovanji ter pri pripravi poslovnih načrtov in investicijskih programov. Pripravljajo se tudi na vzpostavitev garancijske sheme, v prihodnosti pa nameravajo okrepiti še promocijo regijskih podjetij ter njihovih produktov in storitev ter v regijo privabiti investitorje, poslovne angele itd. Agencija je tako vse bolj dragocena podpora za regijsko gospodarstvo, hkrati pa se vidijo tudi v vlogi sogovornika z državo in občinami v regiji.

Velik del pozornosti usmerjajo v pomoč podjetnikom ali posameznikom, ki vstopajo na podjetniško pot oziroma iščejo vire financiranja. Število poslovnih svetovanj se je lani glede na leto poprej povečalo, manj pa je bilo priprav vlog na razpise za zunanje uporabnike, saj je bilo v letu 2014 objavljenih precej manj javnih razpisov kot leta 2013. Posledice vrzeli med finančnima perspektivama se bodo odražale tudi v letih 2015 in 2016, saj lahko javne razpise nove finančne perspektive pričakujemo šele konec letošnjega leta. Lani so izvedli 76 svetovanj. »Svetovanci so se na nas večinoma obračali po pomoč in informacije glede ustanovitve novega podjetja, samozaposlitve, ureditve prostora za predelavo kmetijskih pridelkov ali pa glede možnih virov za financiranje njihove poslovne ideje,« je povedala svetovalka mag. Alenka Volk.

RRA Zeleni kras v naši regiji izvaja projekt Podjetno v svet podjetništva, ki spodbuja podjetništvo med mladimi brezposelnimi z visoko izobrazbo. Lani so v projekt vključili tri skupine po deset udeležencev, ki so se odločili za podjetniško pot. V okviru projekta so pridobili znanja in kompetence, ki jim bodo olajšale začetek opravljanja dejavnosti. Kar 19 od 30 udeležencev v projektu se je v letu 2014 zaposlilo ali samozaposlilo (skupno v času trajanja programa pa 29 od 50 udeležencev). Mlade podjetnike bodo usposabljali še naprej, verjetno bodo letos oblikovali še eno skupino, sicer pa je nadaljevanje tega projekta predvideno tudi v naslednjih letih.


Povezujejo štipendiste in podjetja

Nadaljevali so z izvajanjem regionalne štipendijske sheme, ki jo v regiji vodijo že enajsto leto. »V tem obdobju smo v shemo uspeli vključiti vsa velika podjetja v regiji in vrsto srednjih, malih in mikro podjetij, ki se soočajo s pomanjkanjem kadra, predvsem iz deficitarnih poklicev. V zadnjih letih so to predvsem poklici s področja strojništva,« je povedala svetovalka mag. Zdenka Žakelj. V shemo je vključenih vse več štipendistov in podjetij: v šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015 188 štipendistov in 47 podjetij. 78 štipendistov se je tekom let tudi že zaposlilo. Še vedno je odprt razpis za zbiranje potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016. Dodajajo, da je izvajanje štipendijske sheme pomembno tudi za krepitev sodelovanja z gospodarstvom ter iskanje možnosti sodelovanja s podjetji na drugih projektih.

Med prihodnjimi prioritetami poudarjajo tudi pomen spodbujanja socialnega podjetništva. »Smo namreč trdno prepričani, da socialno podjetništvo za našo regijo predstavlja veliko priložnost, čeprav v praksi še ni čisto zaživelo,« je povedala svetovalka Martina Erjavec. To skušajo med drugim spremeniti s projektom SocioNet v sklopu programa IPA Slovenija-Hrvaška 2013-2015, v okviru katerega pripravljajo boljši pregled nad danimi aktivnostmi in možnostmi za razvoj socialnega podjetništva na slovensko-hrvaškem obmejnem območju.

Vedno večji del dejavnosti RRA Zeleni kras predstavlja tudi vse tisto, kar v regiji spodbuja inovacijsko miselnost najrazličnejših akterjev - v okviru projekta Smart Inno so zato konec leta 2014 pričeli snovati Center za inoviranje in razvoj, ki že izvaja prve naloge. Aktivnosti centra bodo najprej usmerjene v podporo orodjarski panogi, kasneje pa bo svoje delovanje razširil tudi na ostale gospodarske in družbene panoge. Center opravlja poslovne funkcije, ki jih mala podjetja zaradi pomanjkanja časa, znanja ipd. ne morejo opravljati sama, denimo sodelovanje pri promociji in trženju, povezovanje skupnih izdelkov in storitev…


Zeleni kras vse bolj prepoznaven

Uspešni so tudi pri razvoju znamke Zeleni kras, ki je plod sodelovanja občin Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška dolina, Pivka in Postojna. S to znamko celovito predstavljajo regijo in njeno turistično ponudbo. RRA kot skrbnik znamke predvsem promovira Zeleni kras, poleg tega pa spodbuja povezovanje in izobraževanje ponudnikov in izvaja še vrsto drugih aktivnosti, ki so lani prerasle v organizirano regionalno destinacijsko organizacijo (RDO) Postojnska jama - Zeleni kras. Ta je v relativno kratkem času dosegla lepe rezultate. »Do konca leta se je v RDO včlanilo 80 organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju turizma v regiji. V prvem letu delovanja RDO že prinaša rezultate, saj se turistični obisk povečuje, število nastanitvenih kapacitet raste itd. V primerjavi s prejšnjim letom (v istem časovnem obdobju) beležimo za dobrih 15 odstotkov več nočitev in 18 odstotkov več prihodov gostov. V avgustu 2014 pa smo našteli celo 31,5 odstotkov več prihodov gostov in 35,5 odstotkov več nočitev,« navaja vodja RDO Dejan Iskra. Večina dejavnosti RDO v letu 2014 je bila usmerjena v promocijo na slovenskem in italijanskem trgu. Z udeležbo na turističnih sejmih in borzah je RDO dvigala prepoznavnost turistične znamke regije Zeleni kras, ki so jo še okrepili s spletnimi vsebinami in spletno promocijo ter sodelovanjem s turističnimi agencijami in organizatorji potovanj.

RRA Zeleni kras aktivno spodbuja miselnost o pomenu ohranjanja zdravega okolja. Iščejo možnosti za financiranje okolju prijaznih gospodarskih in ostalih aktivnosti, denimo za vzpostavitev geoparka na območju Zelenega krasa. Dejavni so tudi pri spodbujanju lokalne oskrbe, saj razvijajo številne programe in projekte, ki temeljijo na razvoju naših tipičnih lokalnih potencialov. Na tem področju sodelujejo s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, lokalno akcijsko skupino (LAS) Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Društvom biodinamikov Notranjske in lokalnimi ponudniki. Svoje dejavnosti usmerjajo tudi v spodbujanje učinkovitejše tržne organiziranosti in prepoznavnosti kakovostne lokalne ponudbe. »Vsako leto izdamo katalog regijskih izdelkov, s katerim promoviramo lokalne ponudnike, ki uporabljajo znamko Zeleni kras in s tem izkazujejo pestro in kakovostno regijsko ponudbo, ki sloni na naravni pridelavi in ohranjanju tradicije. V okviru projekta Z roko v roki do kakovostnih obrokov pa si prizadevamo, da bi javni zavodi za obroke, ki jih pripravljajo, uporabili več lokalnih živil,« je povedala svetovalka Dragica Bratanič.RRA Zeleni kras
RRA Zeleni kras izvaja vrsto promocijskih aktivnosti o aktualnih dogajanjih na področju gospodarstva in razvoja. S komunikacijo prek lokalnih, regionalnih in nacionalnih, tiskanih in elektronskih medijev prenašajo pomembna sporočila različnim ciljnim skupinam. Spletna stran RRA je dragocen vir podatkov, saj prinaša številne informacije, povezane z regijo.


Agencija odprtih vrat
Kot so raznovrstna področja delovanja RRA Zeleni kras, je raznolika tudi ekipa 11 zaposlenih na agenciji, vsem pa so skupne strokovnost, kompetentnost in izkušnje na področjih, ki jih pokrivajo. S svojim delom v preteklih petnajstih letih so bistveno pripomogli k razvoju naše regije. Vsakomur, ki potrka na njihova vrata, z veseljem prisluhnejo in pomagajo na njegovi poti. Torej ne oklevajte - če potrebujete pomoč na katerem od opisanih področij, se obrnite na RRA Zeleni kras.

 

Od 50 udeležencev (na fotografiji udeleženci zadnje skupine z mentoricami) projekta Podjetno v svet podjetništva v naši regiji se jih je 29 zaposlilo ali samozaposlilo. Foto: arhiv RRA Zeleni kras
RRA Zeleni kras vsako leto izda katalog regijskih izdelkov, s katerim promovirajo lokalne ponudnike, ki uporabljajo znamko Zeleni kras. Foto: arhiv RRA Zeleni kras


V okviru projekta Z roko v roki do zdravih obrokov skušajo povečati delež lokalnih živil na jedilnikih osnovnih šol in vrtcev v Primorsko-notranjski regiji, tudi s pomočjo delavnic za zaposlene na šolah (na fotografiji delavnica v Ilirski Bistrici). Foto: arhiv RRA Zeleni kras


avtor teksta: Sergeja Širca
Foto: arhiv RRA Zeleni kras


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin