Prve priprave na občinske nagrajence pol leta prej

V Uradnih objavah marčevskih Logaških novic je objavljen Razpis za podelitev priznanj Občine Logatec za leto 2009.

Rok za prijavo predlogov se izteče  15. maja 2009 ob 10. Ure. Do takrat lahko predloge dostavite v sprejemno pisarno Občine Logatec ali pa pošljete s priporočeno pošto, vključno z datumom 15. 05. 2009. Predlogi morajo biti podani na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisno dokumentacijo in besedilo razpisa sta na voljo tudi na www.logatec.si, na podstrani namenjeni javnim razpisom in naročilom. Razpisno dokumentacijo pa lahko prevzamete tudi v Sprejemni pisarni Občine Logatec.

Predlogi naj bodo poslani na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, v zaprtih ovojnicah z oznako »Razpis – priznanja Občine Logatec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv oz. ime predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.

Občina Logatec bo ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta na predlog Komisije za priznanja podelila priznanja po Odloku o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec. 

Svoje kandidate lahko predlagate za naslednja priznanja:
Priznanje Častni občan Občine Logatec se podeljuje posamezniku za izredno pomembne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju, s čimer je posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Logatec doma ali v svetu. Priznanje Častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

Spominska plaketa z znakom se podeljuje za izjemne uspehe  in dosežke  in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. Spominsko plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, pravne osebe oziroma organizacije.

 Listina Občine Logatec se podeljuje za posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem ali drugem področju ustvarjalnosti in dela, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek občine Logatec. Listino Občine Logatec lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, vse pravne osebe oziroma organizacije.

Dobitniki občinskih priznanj v preteklih letih

Župnijska Karitas Dolnji Logatec  Spominska plaketa 2008
Župnijska Karitas Rovte  Spominska plaketa 2008
Vojko Panić  Spominska plaketa 2008
Jamarsko društvo Logatec  Spominska plaketa 2007
Franci Jereb Časni občan 2006
PGD Gornji Logatec Spominska plaketa 2006
PGD Medvedje Brdo Spominska plaketa 2006
OŠ 8 talcev Logatec Spominska plaketa 2006
Vladimir Ferjančič Listina 2006
Mitja Žigon  Listina 2006
PGD Hotedršica  Spominska plaketa 2005
Območna obrtna zbornica Logatec Spominska plaketa 2005
Gasilska zveza Logatec Spominska plaketa 2005
Alenka Furlan Listina 2005
PGD Dolnji Logatec  Spominska plaketa 2004
Tekaški smučarski klub  Spominska plaketa 2004
Valkarton Logatec  Spominska plaketa 2004
KLI Logatec d.d.  Spominska plaketa 2003
Valkarton d.d. Logatec Spominska plaketa 2002
Center za socialno delo Logatec Spominska plaketa 2002
Tilka Jerič Spominska plaketa 2002
Tone Kompare Častni občan 2001
Miro Pogačnik Spominska plaketa 2001
ŠKD Vrh Sv. Treh Kraljev Listina 2001
Logaški oktet Listina 2001

Renata Gutnik
Koordinator za kulturne in turistične dejavnosti


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin