Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni lista RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF) in Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo), izdajam


Sklep o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov


1. člen

(1) Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma o potrditvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, ki ga je Občinski svet Občine Logatec sprejel na svoji 29. redni seji, dne 4.9.2014, z osebnim podpisovanjem pred državnim organom pristojnim za vodenje volilne pravice.

(2) Podporo zahtevi za razpis naknadnega referenduma imajo pravico dati volivci, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Logatec.


2. člen

Besedilo obrazca podpore volivca z osebnim podpisovanjem zahtevi za razpis naknadnega referenduma je priloga sklepa.


3. člen

Velikost obrazca podpore volivca je 210 x 297 mm (format A4), uporablja se sprednja stran.


4. člen

Rok za zbiranje podpisov je od 27. 10. 2014 do 28. 11. 2014.


5. člen

Obrazec za podporo volivca brezplačno zagotovi Občina Logatec in je na voljo volivcem pri državnem organu pristojnem za vodenje evidence volilne pravice.

 

Številka: 042-2/2014-4
Datum: 10. 10. 2014

 

Berto Menard l.r.
župan občine Logatec

 

- Obrazec podpore volivca


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: