Občina Logatec podpisala pogodbo za izvedbo energetske sanacije stavb: Osnovne šole »8 talcev« Logatec in Vrtca Kurirček Logatec – Centralne enote

Občina Logatec podpisala pogodbo za izvedbo energetske sanacije stavb: Osnovne šole »8 talcev« Logatec in Vrtca Kurirček Logatec – Centralne enote

Logatec, 23. 6. 2014 – Z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti je Občina Logatec pristopila k izvedbi energetske sanacije stavb Osnovne šole »8 talcev« Logatec in Vrtca Kurirček Logatec – Centralne enote. Navedena objekta nimata primerne toplotne izolacije. Stavbno pohištvo na objektih je v večjem delu staro, slabo tesni in ima previsoko toplotno prehodnost. Energetsko neprimeren je ovoj obeh stavb, kar povzroča velike toplotne izgube.

Predmet investicije je energetska sanacija stavbe Osnovne šole »8 talcev« Logatec in Vrtca Kurirček Logatec – Centralne enote. V okviru investicije se bodo izvedli naslednji ukrepi:
- zamenjava energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva,
- izvedba toplotne izolacije zunanjega ovoja,
- izvedba toplotne izolacije stropa v telovadnici,
- izvedba toplotne izolacije strehe na stavbi vrtca.

Stanje objektov se bo z izvedbo investicije močno izboljšalo, predvsem v smislu energetske učinkovitosti. Znižali se bodo stroški ogrevanja objektov, kar bo pomenilo neposredne prihranke občinskega proračuna, hkrati pa se bodo znižale emisije škodljivih snovi ter izboljšali pogoji za bivanje in delo v objektih.

Za izvedbo investicije je občina v letu 2013 kandidirala na javnem razpisu »Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« in pridobila sofinanciranje investicije v višini 85 % upravičenih stroškov investicije. Pogodba o sofinanciranju investicije je bila z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor podpisana v septembru 2013. V letošnjem letu pa je občina izvedla postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Izbrani izvajalec gradnje, s katerim se danes, dne 23.6.2014, podpisuje pogodba je podjetje AS-PRIMUS d.o.o., Ulica Bračičeve brigade 28, 1386 Stari trg pri Ložu.

Vrednost celotne investicije po izvedenem postopku izbora izvajalca znaša 696.334,83 EUR z vključenim DDV, od tega vrednost gradnje znaša 659.723,60 EUR z vključenim DDV. Investicijo bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada v višini 85 % upravičenih stroškov to je v vrednosti 470.904,93 EUR.

Z izvedbo del se bo najprej pričelo na objektu Osnovne šole »8 talcev« Logatec nato bodo sledila dela na Vrtcu Kurirček Logatec – Centralna enota. Predvideno je, da bo glavnina del potekala v času poletnih počitnic, vsa dela pa naj bi bila končana v mesecu novembru letošnjega leta.

Slavnostnega podpisa pogodbe sta se, poleg župana Občine Logatec in predstavnikov podjetja AS-PRIMUS d.o.o. ter nekaterih predstavnikov iz vrst občinskih svetnikov, udeležili tudi ravnateljica OŠ 8 talcev, ga. Karmen Cunder, in ravnateljica vrtca Kurirček Logatec, ga. Frida Rupnik.

Občinska uprava

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: