Strokovne podlage za območje OPPN Stanovanjske soseske Male Laze

Območje stanovanjske soseske Male Laze, ki se nahaja v enoti urejanja prostora GL-43, je z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., 7-8/13, Uradi list RS, št. 97/12, 110/13) določeno kot območje, kjer je pred posegi v prostor potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Ker je predvidena izdelava podrobnejšega načrta samo za del območja OPPN, je potrebno pripraviti strokovne podlage za celotno območje OPPN. Strokovne podlage za območje OPPN Male Laze so izdelane ter so bile javno predstavljene 11. 6. 2014, ob 17. uri, v veliki sejni sobi Upravnega centra Logatec. Strokovne podlage so javno dostopne v času uradnih ur na sedežu Občine Logatec, I. nadstropje Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec.


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin