Obvestilo - Odstranitev drevja ob državnih in občinskih cestah

Žledolom, ki smo mu bili priča konec januarja in v začetku februarja, je povzročil veliko škode v gozdovih in na posameznih drevesih tudi na območju naše občine.
Na podlagi ogleda cest je bilo s strani Republiškega inšpektorata ugotovljeno, da so ob cestah še vedno poškodovana drevesa, ter da so v območju varovalnega pasu ceste v širini 3m, na več odsekih deponirana drevesa in veje.

Lastnike gozdov pozivamo, da zaradi varnosti v cestnem prometu odstranite vse izruvana, odlomljena, prelomljena in nagnjena drevesa v bližini cest. Zaradi boljše vidljivosti in varnosti v cestnem prometu ni dovoljeno v 3 m varovalnem pasu deponirati požaganih dreves in vej. Zakon o cestah določa, da je varovalni pas ob cesti prostor v katerem je raba prostora omejena – med omejitvami pa je tudi shranjevanje dreves.

Pristojna inšpekcijska služba bo začela stanje varovalnih pasov državnih cest pregledovati na terenu in sankcionirati kršitelje.

Občinska uprava


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin