Obvestilo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014

Z razveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine bo Davčna uprava RS za leto 2014 odmerila nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu:NUSZ), davek od premoženja ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Odmera omenjenih davčnih obveznosti bo tekla na način, kot je to veljalo za pretekla leta, z razliko datumov odmere ter rokov plačila.

V primeru, da izpolnjujete pogoje za petletno oprostitev plačila NUSZ (oprostitev za stanovanje ali za hišo za zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek) in v kolikor ste v letu 2013 ali letošnjem letu spremenili lastništvo na podlagi darilnih pogodb ali na podlagi sklepov o dedovanju, je potrebno spremembe javiti na Občino Logatec najkasneje do 30. 4. 2014.


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin