Slavnostni podpis pogodbe o sofinanciranju nadgradnje čistilne naprave in izgradnje kanalizacijskega sistema v občini Logatec

Občina Logatec je z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje podpisala pogodbe o sofinanciranju nadgradnje čistilne naprave, izgradnje kanalizacijskega sistema v občini Logatec ter izvedbe gradbenega nadzora in storitve inženirja pod FIDIC v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop«.

Slavnostni podpis je potekal v ponedeljek, 14. oktobra 2013, ob 16. uri v Sejni sobi Upravnega centra Logatec.
Pomembnega dogodka, za Občino Logatec, so se udeležili slavnostni podpisnik pogodbe  minister za kmetijstvo in okolje magister Dejan Židan, vršilec dolžnosti direktorja Direktorata za javne službe varstva okolja in investicije v okolje dr. Boštjan Petelinc, vodja službe za odnose z javnostmi Luka Kočevar. Med prisotnimi pa so bili tudi direktorji podjetij, ki bodo to pomembno investicijo, v logaški občini, zgradili.
V svojem nagovoru je minister izpostavil vodo, kot javno dobrino, za katero se zavzema, da bi jo imeli vsi prebivalci Slovenije. V tem smislu tudi podpira gradnjo objektov, kot je čistilna naprava, ki pomeni pridobitev za vsako lokalno skupnost. Tudi za Logatec. Ter dodal, da je to uspešen projekt, za katerega bo Občina Logatec, s tem podpisom pogodbe pridobila 6.025.631,83 EUR iz Kohezijskega sklada in Državnega proračuna.

Še pred podpisom pogodbe, si je cenjeni gost, minister za kmetijstvo in okolje magister Dejan Židan vzel čas in se s svojimi najožjimi sodelavci zadržal v Uradu župana Občine Logatec. Tam se je pogovarjal z županom Bertom Menardom, podžupanom Vladislavom Pucem, direktorjem občinske uprave mag. Jožetom Sečnikom, vodjo oddelka za investicije Matejo Čuk in vodjo oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve mag. Nevenko Malavašič.
V pogovoru se je seznanil z osnovnimi podatki o logaški občini in njenih prebivalcih ter o pomembnih projektih, ki se bodisi pripravljajo bodisi že izvajajo.
Po koncu pogovora se je župan Berto Menard ministru mag. Židanu zahvalil za obisk in mu izročil simbolično darilo, kot spomin na Logatec.

Občinska uprava Občine Logatec

Foto: Špela Bezgovšek

IMG_6830
IMG_6830
IMG_6832
IMG_6832
IMG_6833
IMG_6833
IMG_6834
IMG_6834
IMG_6835
IMG_6835
IMG_6836
IMG_6836
IMG_6837
IMG_6837
IMG_6838
IMG_6838
IMG_6839
IMG_6839
IMG_6840
IMG_6840
IMG_6841
IMG_6841
IMG_6842
IMG_6842
IMG_6843
IMG_6843
IMG_6844
IMG_6844
IMG_6845
IMG_6845
IMG_6846
IMG_6846
IMG_6847
IMG_6847
IMG_6848
IMG_6848
IMG_6849
IMG_6849
IMG_6850
IMG_6850
IMG_6851
IMG_6851
IMG_6852
IMG_6852
IMG_6853
IMG_6853
IMG_6854
IMG_6854
IMG_6855
IMG_6855
IMG_6856
IMG_6856
IMG_6857
IMG_6857
IMG_6858
IMG_6858
IMG_6859
IMG_6859
IMG_6860
IMG_6860
IMG_6861
IMG_6861
IMG_6862
IMG_6862
IMG_6863
IMG_6863
IMG_6864
IMG_6864
IMG_6865
IMG_6865
  


Podrobnosti:

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop«.

Logatec, 14.10.2013: Občina Logatec je 9. avgusta 2013 podpisala pogodbe z izbranimi izvajalci nadgradnje čistilne naprave, izgradnje kanalizacijskega sistema v občini Logatec ter izvedbo gradbenega nadzora in storitev inženirja po FIDIC v sklopu izvedbe projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop«. Danes, 14. oktobra 2013 pa z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje podpisuje pogodbe o sofinanciranju nadgradnje čistilne naprave, izgradnje kanalizacijskega sistema v občini Logatec ter izvedbo nadzora nad gradnjo v skupni vrednosti 6.025.631,83 EUR.

Občina Logatec je konec leta 2011 prejela skupaj s še sedmimi občinami ob porečju reke Ljubljanice odločbo o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop«, katerega skupna vrednost znaša 56.005.068,00 EUR. Cilji skupine projektov so izpolnitev zakonskih obveznosti glede izvedbe komunalne infrastrukture, dodatna priključitev prebivalcev na javni kanalizacijski sistem in s tem na čistilne naprave ter zmanjšanje emisij v občinah Borovnica, Brezovica, Cerknica, Logatec, Pivka, Postojna, Škofljica in Vrhnika.
Občina Logatec bo v okviru skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop« izgradila skoraj 12.500 metrov kanalizacijskega omrežja v naseljih Kalce, Gorenji Logatec in Martinj hrib, 1 vakuumsko postajo in 2 črpališči. Nadgradila se bo obstoječa čistilna naprava na kapaciteto 14.900 populacijskih enot z membransko tehnologijo, ki bo prečiščevala odpadne vode celotnega naselja Logatec. Z izvedbo projekta bo v občini Logatec na kanalizacijski sistem dodatno priključenih skoraj 1.900 prebivalcev, s čimer bo zagotovljena 95 odstotna priključenost na kanalizacijo s čiščenjem na čistilni napravi. Izvedba projekta je za občino Logatec izjemnega pomena saj se s tem projektom rešuje več let trajajočo problematiko povezano, z obstoječo preobremenjeno čistilno napravo.

Občina Logatec je 9. avgusta 2013 z izbranimi izvajalci gradnje ter nadzora podpisala izvajalske pogodbe in sicer:
- za nadgradnjo čistilne naprave z izvajalcem CID-ČISTILNE NAPRAVE d.o.o., Koper v skupnem nastopu s TREVEN, gradnje in vzdrževanje d.o.o., Logatec,
- za izgradnjo kanalizacijskega sistema z izvajalcem PONDUS d.o.o. v skupnem nastopu s ADRIAING d.o.o., Koper in SGP MESNER d.o.o., Zg. Kungota,
- za gradbeni nadzor in storitve inženirja po FIDIC pa izvajalcem PROJEKT d.d., Nova Gorica.

Celotna vrednost projekta na podlagi izbranih izvajalcev gradenj ter pred tem pripravljene projektne dokumentacije vključno s stroškom obveščanja javnosti znaša 9.538.410,00 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje bo občina podpisala tri pogodbe o sofinanciranju v skupni vrednosti 6.025.631,83 EUR, in sicer:
- pogodbo o sofinanciranju nadgradnje čistilne naprave Logatec v skupni vrednosti 3.452.450,84 EUR, od tega znašajo sredstva EU 2.934.583,21 EUR, udeležba Republike Slovenije pa znaša 517.867,63 EUR,
- pogodbo o sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega sistema Logatec v skupni vrednosti 2.467.936,79 EUR, od tega znašajo sredstva EU 2.097.746,27 EUR, udeležba Republike Slovenije pa znaša 370.190,52 EUR,
- pogodbo o sofinanciranju gradbenega nadzora in storitev inženirja po FIDIC v skupni vrednosti 105.244,20 EUR od tega znašajo sredstva EU  89.457,57 EUR, udeležba Republike Slovenije pa znaša 15.786,63 EUR.

Z izgradnjo kanalizacije ter nadgradnjo obstoječe čistilne naprave se bo povečala kakovost življenja prebivalcev, ohranila narava, naravni viri, biotska raznovrstnost, izboljšalo zdravstveno stanje prebivalcev, izboljšala kakovost reke Ljubljanice, zaščitila in izboljšala se bo kakovost okolja.

Izbrani izvajalci gradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave ter nadzora so v mesecu septembru 2013 že pričeli z gradnjo. Kanalizacijski sistem se je pričel graditi najprej na Martinj hribu in sicer na vakuumski postaji, sledijo Kalce, kjer poteka zakoličba celotnega cevovoda. Gradnja bo najbolj intenzivna v letu 2014. Z gradnjo se je pričelo tudi na čistilni napravi. Čistilna naprava mora biti zgrajena do konca leta 2014, saj je nato predvideno še polletno poskusno obratovanje čistilne naprave.

Morebitne dodatne informacije:
Mateja Čuk
T: 01 7590 636
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

 


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin