Uprava RS za zaščito in reševanje je 13. septembra 2013 pričela postopek ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letošnjem letu

Uprava RS za zaščito in reševanje je 13. septembra 2013 pričela postopek ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letošnjem letu. Oškodovanci oziroma kmetje, ki ocenjujejo, da so utrpeli večjo škodo v suši morajo vloge na ustreznih obrazcih vložiti najpozneje do 30. septembra 2013 na občine, kjer imajo prizadete kulture.

V kolikor imajo prizadete kulture v različnih občinah, morajo vloge oddati v vsako občino posebej. Obrazci vlog in priloge so oškodovancem na voljo v sprejemni pisarni Občine Logatec in sicer v času uradnih ur. Na podlagi ugotovljene škode so do državne pomoči upravičeni le nosilci kmetijskega gospodarstva z urejenim KMG-MID (identifikacijska številka gospodarstva) in usklajenim GERK-om (Grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev). Za dodatne informacije se lahko oškodovanci obrnejo na pristojnega kmetijskega svetovalca iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana - Kmetijsko svetovalna služba Logatec, oziroma na občinskega uslužbenca Damjana Baruta, tel. 01 75 90 626.

- PRIJAVNI OBRAZEC - obrazec 2.doc
- Navodilo za izpolnjevanje obrazca 2 SUŠA 2013.doc
- Delni seznam kmetijskih pridelkov - suša 20.7. 2013.doc


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: