Občina Logatec ima novo, sodobno sanitarno kanalizacijo in lagunsko čistilno napravo v Rovtah

Rovte so z izgradnjo sodobne sanitarne kanalizacije in lagunske čistilne naprave stopile korak naprej h kvalitetnejšemu in čistejšemu življenju njenih prebivalcev.

Rovte ležijo na kraškem terenu, pa tudi na tretjem vodovarstvenem območju,  torej bi lahko zaradi neurejene kanalizacije in direktnih izpustov v naravo prihajalo do vedno večjih in dolgotrajnejših onesnaževanj pitne vode. V sredo, 22. 5. 2013, sta župan Občine Logatec, Berto Menard, in predsednik Krajevne skupnosti Rovte, Viktor Trček, slavnostno prerezala trak in predala svojemu namenu delovanje sodobne lagunske čistilne naprave in sanitarne kanalizacije.

Občina Logatec se s tovrstnimi projekti zavzema za vidnejši in učinkovitejši pristop k ohranjanju čistejšega okolja, narave, s samo izvedbo projekta pa se bo zagotovilo tudi izvajanje določil o zajemanju in čiščenju odpadnih voda v občini Logatec in posledično v celotni državi. Izvedena investicija bo prebivalcem Rovt z bližnjimi zaselki zagotovila bolj kvalitetno ter sanitarno zdravstveno varno bivalno okolje.

Župan Občine Logatec, Berto Menard in direktor podjetja GODINA d.o.o. iz Kozine, Maks Godina sta v oktobru 2011, v prostorih Občine Logatec podpisala pogodbo za izgradnjo »Sanitarne kanalizacije in lagunske ČN Rovte«. Podpis pogodbe je pomenil začetek del na izgradnji sanitarne kanalizacije in lagunske čistilne naprave v Rovtah.

Pred začetkom izvedbe del prebivalci naselja Rovt niso imeli zgrajene kanalizacije, greznične in odpadne vode so se zaradi podlage in reliefa zlivale proti vodnem viru v Zajelah, poleg tega pa se večji del samega naselja Rovt nahaja v vodovarstvenem območju, zato je bila izgradnja kanalizacijskega sistema ter čistilne naprave za Rovte nujna tako z vidika varovanja narave predvsem pa z vidika dviga kakovosti bivanja prebivalcev naselja Rovt.
Celotna vrednost investicije je znašala dober milijon evrov (1.108.139,31 EUR). Operacija se je financirala iz sredstev: Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, države, iz naslova Zakona o financiranju občin,  ter Občine Logatec. Znesek odobrenih sofinanciranih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je znašal 320.000,00 EUR, država je za projekt namenila nekaj več kot tristo tisoč evrov (303.346,00 EUR), Občina Logatec pa je v okviru občinskega proračuna zagotovila slabega pol milijona evrov (498.696,64) potrebnih sredstev.

Z izvedbo investicije je bila zgrajena sanitarna kanalizacija v dolžini slabih 6.500 m ter lagunska čistilna naprava za 800 populacijskih enot. Na nov kanalizacijski sistem se je priključilo nekaj več kot 160 obstoječih objektov, sistem pa predvideva priključitev tudi za novo nastale objekte v kraju.

T in F: Romana Hribar

odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 001
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 002
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 003
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 004
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 005
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 006
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 007
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 008
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 009
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 010
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 011
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 012
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 013
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 014
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 015
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 016
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 017
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 018
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 019
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 020
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 021
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 022
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 023
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 024
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 025
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 026
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 027
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 028
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 029
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 030
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 031
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 032
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 033
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 034
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 035
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 036
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 037
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 038
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 039
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 040
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 041
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 042
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 043
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 044
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 045
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 046
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 047
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 048
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 049
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 050
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 051
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 052
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 053
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 054
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 055
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 056
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 057
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 058
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 059
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 060
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 061
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 062
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 063
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 064
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 065
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 066
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 067
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 068
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 069
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 070
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 071
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 072
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 073
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 074
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 075
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 076
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 077
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 078
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 079
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 080
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 081
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 082
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 083
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 084
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 085
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 086
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 087
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 088
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 089
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 090
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 091
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 092
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 093
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 094
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 095
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 096
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 097
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 098
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 099
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 100
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 101
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 102
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 103
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 104
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 105
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 106
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 107
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 108
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 109
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 110
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 111
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 112
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 113
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 114
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 115
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 116
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 117
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 118
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 119
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 120
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 121
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 122
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 123
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 124
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 125
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 126
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 127
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 128
odprtje CN Rovt...
odprtje CN Rovte, 22.5.2013 129


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: