Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Logatec

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Logatec (v nadaljevanju: SPV), je posvetovalno telo župana, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 z namenom izboljšanja prometne varnosti v občini.

Sestavljen je iz predstavnikov različnih področij, ki neposredno vplivajo na zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Svetu predseduje David Čuk, ki je hkrati tudi predstavnik ZŠAM Logatec, sestavljajo pa ga tudi Blaž Alič kot predstavnik Policije, Jure Plečnik kot predstavnik občinske uprave in redarstva, Anton Simšič kot predstavnik avtošol na območju občine Logatec, Janez Marinko kot predstavnik upravljavca cest, ter Aleš Požarnik Vavken, Ermina Šimenc in Milojka Rupnik, kot predstavniki treh osnovnih šol v Logaški občini.

SPV skrbi predvsem za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni, zlasti razvija in uveljavlja ukrepe za večjo varnost, vzpodbuja razvoj humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu ter prometne kulture udeležencev v cestnem prometu. SPV Logatec vsako leto sodeluje tudi v različnih projektih na področju prometne varnosti. Tako so v letu 2012 sodelovali pri projektih JUMICAR, dan brez avtomobila, varna šolska pot, svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, izvedbe kolesarskih izpitov, nakup obvestilnih radarskih tabel za merjenje hitrosti. Aktivno sodelujejo tudi v akcijah na državnem nivoju, ki jih organizira Agencija RS za varnost prometa (bodi viden, bodi PREviden, varnost voznikov motornih koles, projekt pasavček…).

Vsako leto redno izvajajo tudi preglede stanja prometne ureditve in varnosti v občini Logatec, za kar je znotraj SPV ustanovljena posebna terenska skupina, ki si ažurno ogleduje nevarne odseke cest oziroma mesta, kjer prihaja do prometnih nesreč in ogroženosti samih udeležencev v cestnem prometu. Ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti ažurno sporočajo odgovornim inštitucijam in si prizadevajo, za čimprejšnjo odpravo in realizacijo predlaganih rešitev. V SPV Logatec se trudijo tudi z osveščanjem naših najmlajših udeležencev v prometu, ki jih opozarjajo na nevarnosti v prometu in katerim ob različnih akcijah delijo tudi različna odsevna telesa (kresničke, odsevni trakovi) za boljšo vidnost v prometu. Posebej smo ponosni na dve radarski tabli, ki sta bili kupljeni z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti in opozarjanju na preveliko hitrost, ki je žal še vedno najpogostejši vzrok za prometne nesreče s smrtnim izidom na naših cestah. Navedene radarske table bodo občani prepoznali po izpisu hitrosti na zaslonu table, ki jih opozarja na trenutno hitrost vožnje in se temu primerno tudi obarva oziroma se ob preveliki hitrosti izpišejo različni napisi (prehitro, kazenske točke..). Radarske table beležijo tudi statistične podatke (število vozil, zaznane prekoračitve hitrosti…) na podlagi katerih lahko pridobimo različne podatke o sami prometni obremenjenosti ceste, številu zaznanih kršitev, iz podatkov pa lahko razberemo tudi časovne intervale, v katerih so prekoračitve hitrosti največje,  na podlagi katerih lahko tudi izvedemo določene potrebne ukrepe za odpravo nepravilnosti in izboljšanja prometne varnosti.

V letu 2013 imamo predviden nakup še najmanj ene radarske obvestilne table, saj so izkušnje pokazale, da navedena radarska tabla pozitivno vpliva na zmanjševanje hitrosti voznikov brez represivnih ukrepov. V mesecu februarju je naš član SPV Logatec in dolgoletni policist, vodja policijskega okoliša Logatec Blaž Alič, za dolgotrajne zasluge na področju prometne preventive in vzgoje v cestnem prometu, prejel najvišje priznanje Agencije RS za varnost prometa, in sicer zlati znak AVP. Navedeno priznanje našega člana nam pomeni zelo veliko predvsem iz razloga, da so pogoji za podelitev tega najvišjega priznanja zelo strogi, to pa je uspelo ravno članu SPV Logatec, ki nesebično že več kot 10 let aktivno sodeluje pri zagotavljanju večje prometne varnosti v naši občini.

Glede na to, da so člani SPV Logatec odločilnega pomena za izboljšanje prometne varnosti v občini se jim ob tej priložnosti zahvaljujemo za ves vloženi trud in jim želimo še veliko let uspešnega delovanja.


Občinska uprava občine Logatec


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin