Demografska slika občine Logatec, na dan 1. 1. 2013

1. januarja 2013 je v občini Logatec 14 097, 275 prebivalcev več, kot pred enim letom, na dan 1. januarja 2012.

13 359 prebivalcev ima stalno prebivališče v občini Logatec. 449 občanov ima stalno prebivališče v drugih občinah (Ljubljana, Vrhnika, Idrija, itd.), 289 prebivalcev pa ima le začasno prebivališče (stalno je v drugih državah kot so Srbija, Makedonija, Bosna in Hercegovina).

V logaški občini prebiva 7 122 moških in 6 975 žensk.

Poročenih je 5 588 (72 več, kot lani), razvezanih pa 693 (77 več, kot lani), ostali prebivalci so samski.

Najmlajših, rojenih v letu 2012, je 199 (30 otrok več, kot lani), od tega 104 dečki in 95 deklic (Preglednica 1). Njihova najpogostejša imena so: Mark, Nika, Nejc, Ana, Hana, Jaka, Bor, Filip, Lovro.

Otrok, rojenih leta 2007, ki v letu 2013 vstopajo v 1. razred osnovne šole je 180 (5 več, kot lani).

V občini je 13 408 prebivalcev s slovenskim državljanstvom (202 več, kot lani), ostalih 689 pa prihaja iz 31 različnih držav (73 tujcev več, kot lani).

Po starostni strukturi je največje število prebivalcev rojenih v obdobju od 1961 -1970, in sicer 2 208, sledijo jim prebivalci v starosti od 31 do 41 let, teh je 2 204.  Najmanj  prebivalcev je rojenih med letoma 1911-1920 (41) in 1921–1930 (253) (Preglednica 2).

Razdelitev prebivalcev po naseljih (Preglednica 3) pokaže, da največ ljudi stanuje v Dol. Logatcu (KS Naklo), in sicer 6 791, v Gor. Logatcu (KS Tabor) pa 1 793. Potem sledijo naselje Rovte z 968 krajani, Hotedršica s 601, Kalce 552 in Petkovec s 472 krajani. V ostalih naseljih je število prebivalcev med 53 (Praprotno Brdo) in 227 (Rovtarske Žibrše), pri čemer je potrebno dodati, da je pri tem številu prebivalcev upoštevano bivanje občanov, glede na naselje in ne bivanje prebivalcev po krajevnih skupnosti. 

Ob tej enostavni demografski analizi, pripravljeni na podlagi podatkov centralnega registra prebivalcev Republike Slovenije, lahko ugotovimo, da število prebivalcev še vedno narašča, bodisi s številom rojstev bodisi s številom priselitev.

Občina Logatec je tako, kljub vsesplošni recesiji v gospodarstvu, še vedno privlačna lokacija za priseljevanje. Je pa tudi kraj z ugodno klimo, tako naravno kot družbeno, ki vpliva, da se pari odločajo za rojstvo otroka.  

Pripravila:
mag. Nevenka Malavašič
Občinska uprava


Preglednica 1: Število rojenih otrok v občini Logatec, po naseljih, v letu 2012, s stalnim preb. v občini Logatec, v primerjavi z letom 2011

Naselje

Št. rojstev - 2011
Št. rojstev - 2012
 
Grčarevec  1
Hleviše  11
Hlevni vrh   13
Hotedršica  310 
Jakovica  3
Kalce  810 
Lavrovec  1
Dol. Logatec  78101 
Gor. Logatec     2335 
Laze  5
Medvedje Brdo    1
Novi Svet  0
Petkovec   10
Praprotno Brdo  1
Ravnik  1
Rovtarske Žibrše  4
Rovte  1917 
Vrh Sv. Treh Kraljev  0
Zaplana   0
Žibrše 3
SKUPAJ  169 (184)*  199 

*Število otrok, rojenih v letu 2011 se je zaradi priselitev in drugih sprememb  spremenilo, tako,
da je 1. 1. 2013 število otrok rojenih v letu 2011 večje, in sicer 184, kar pomeni, da je razlika med letoma manjša in znaša le 15 otrok.

vir: Centralni register prebivalcev, 1. 1. 2013 (v nadaljevanju: CRP)

Preglednica 2: Število prebivalcev v občini Logatec, glede na starostno strukturo, v letu 2012, v primerjavi z letom 2011

Rojeni v obdobju  

Število prebivalcev 2011  Število prebivalcev 2012
1911-1920 3741 
1921-1930 293353 
1931-1940  867909 
1941-1950  10161043 
1951-1960  16771728 
1961-1970  20612208 
1971-1980  19652204 
1981-1990  17631989 
1991-2000  15511623 
2001-2010  15631634 
2011 -/383 

vir: CRP, 1. 1. 2013


Preglednica 3: Število prebivalcev v občini Logatec, po naseljih

Naselje 

Število prebivalcev 2011  
Število prebivalcev 2012
 
Grčarevec  208212 
Hleviše 6566 
Hlevni vrh 9698 
Hotedršica  601601 
Jakovica  8383 
Kalce 525552 
Lavrovec 126126 
Dol. Logatec 67916917 
Gor. Logatec  17931974 
Laze   316327 
Medvedje Brdo 214215 
Novi Svet  111105 
Petkovec  466472 
Praprotno Brdo  4853 
Ravnik  5559 
Rovtarske Žibrše  221227 
Rovte 940968 
Vrh Sv. Treh Kraljev 5958 
Zaplana   6666 
Žibrše 173172 

vir: CRP, 1. 1. 2013

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin