Podelitev priznanj Civilne zaščite za Ljubljansko regijo v Logatcu, 5. marca 2013

Velika dvorana Narodnega dome Logatec je v torek, 5. marca 2013 pokala po šivih. V dvorani se je namreč zbralo več kot 200 članov Civilne zaščite Ljubljanske regije, saj je kar 70 njenih članov prejelo visoka odličja za svoje zasluge v letu 2012.

Logatec je bil kar pravi kraj za gostitev tako pomembne prireditve, saj se kraj sam ponaša z mnogimi naravnimi in kulturnimi bogastvi, ki pa lahko z neprimerno človeško uporabo kaj kmalu pokažejo zobe in udarijo z vso silovitostjo poplav, požarov, potresov in vremenskih ujm ter napak človeškega faktorja. 

Obiskovalce je pozdravil župan, Berto Menard, medtem ko je slavnostni govornik, državni sekretar Peter Stavanja, predstavil obseg dela civilne zaščite in mnoge neprilike, iz katerih so njeni pripadniki v lanskem letu reševali življenja in premoženja prebivalcev te regije.  

Da ni bilo vse samo resno, ampak tudi poskočno, so poskrbeli klarinetisti Simfoničnega orkestra Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika.

Resno pa je tekla podelitev priznanj, ki sta jih podelila poveljnik Civilne zaščite za ljubljansko regijo, Matjaž Godec in namestnica poveljnika, Elza Majcen.

Priznanja in nagrade civilne zaščite se podeljuje pripadnikom civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Državna komisija je obravnavala prispele predloge in za območje ljubljanske regije potrdila 58 bronastih priznanj, 13 srebrnih priznanj, in 4  zlata priznanja civilne zaščite.

Lansko leto so zaznamovale številne večje naravne in druge nesreče: veliki požari v naravi – spomnite se Osilnice in Krasa, obsežni in zahtevni požari industrijskih obratov v Domžalah, balonarska nesreča s tragičnimi posledicami in poplave, ki so prizadele velik del Slovenije ter s tem več občin naše regije. Številne enote in službe s tega območja so  ob poplavah in požarih pomagale tudi v drugih regijah. Delo vseh pripadnikov reševalnih služb je bilo kakovostno in visoko motivirano.

Bronasta priznanja za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob lanskih nesrečah prejmejo:
1.  Matjaž Korošec - Domžale
2.  Prostovoljno gasilsko društvo Sava - Litija
3.  Milan Kregar mlajši - Kamnik
4.  Marko Jazbinšek - Kamnik
5.  Miha Zabret - Kamnik
6.  Matjaž Srša - Kamnik
7.  Marko Vehar - Logatec
8.  Miha Brezovnik - Reševalna postaja Ljubljana
9.  Robert Škerjanc - Reševalna postaja Ljubljana
10.  Slobodan Macura - Kirurška klinika Kliničnega centra Ljubljana
11.  Služba nujne medicinske pomoči - Zdravstveni dom Ljubljana
12.  Enota za podporo vodenju - Ljubljana
13.  Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana Barje - Ljubljana
14.  Miloš Kovač - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
15.  Aleksander Planinc - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
16.  Gregor Turnšek - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
17.  Gregor Virant - Ig
18.  Stotnik Stanislav Brezar - Slovenska vojska
19.  Major Igor Šepec - Slovenska vojska
20.  Nadporočnik Simon Andrejek - Slovenska vojska
21.  Višji vodnik Rok Guček - Slovenska vojska
22.  Leon Behin - Gasilska zveza Slovenije
23.  Iztok Zajc - Gasilska zveza Slovenije
24.  Marko Marčelja - Gasilska zveza Slovenije
Univerzitetnemu kliničnemu centru Ljubljana je bilo bronasto priznanje podeljeno na osrednji državni prireditvi na Brdu pri Kranju.

Leto 2012 je bilo leto namenjeno varstvu pred potresom in v ta namen so bili izvedeni številni dogodki in aktivnosti, med drugim tudi obsežne zaščitno reševalne vaje v Domžalah in na Vrhniki.
Bronasta priznanja za dobro sodelovanje, požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog pri pripravi in izvedbi vaje na Vrhniki in v Domžalah prejmejo:
1.  Matjaž Merkužič - Domžale
2.  Vojko Čuček - Slovenska vojska
3.  Tomaž Gorišek - Vrhnika
4.  Špela Rot - Vrhnika
5.  Boštjan Turk - Vrhnika
6.  Urška Jelovšek V- rhnika
7.  Peter Rodič - Vrhnika
8.  Boris Remžgar - Stara Vrhnika
9.  Boštjan Plahutnik - Stara Vrhnika

Bronasti znak se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
1.  Janez Krvina - Logatec
2. Tomaž Kavčič - Mestna občina Ljubljana
3. Marko Kajfež - Trzin
4. Lado Korenč - Logatec
5. Podjetje DVIG - Vrhnika
6. Marijan Rak - Kamnik
7. Boris Huber - Moravče
8. Območno združenje Rdečega križa Grosuplje - Grosuplje
9. Aleš Bojan - Mestna občina Ljubljana
10. Matjaž Čevka - Domžale
11. Dragana Dujić - Ministrstvo za zdravje
12. Primož Velikonja - Kočevje
13. Matjaž Hribar - Domžale
14. Feliks Šimenc - Dol pri Ljubljani
15. Marko Lovše - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
17. Tomaž Klinar - Jamarsko reševalna služba
18. Štefan Kunstelj - Gasilska zveza Slovenije
19. Jernej Koritnik - Gorska reševalna služba
Boštjanu Gačniku iz Iga je bilo bronasto priznanje podeljeno na osrednji državni prireditvi na Brdu pri Kranju.


Srebrni znak Civilne zaščite se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.
1.  Stane Kovač - Domžale
2. Niko Mihičinac - Grosuplje
3. Benjamin Svenšek - Vrhnika
4. Tone Lovšin - Ribnica
5. Anton Bauer - Kostel
6. Janez Puželj - Ribnica
7. Edo Gerbec - Regijski center za obveščanje Ljubljana
8. Marko Puš - Regijski center za obveščanje Ljubljana
9. Valentin Marinko - Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje
10. Drago Korenč - Jamarska reševalna služba
12. Ivanka Bavdek - Izobraževalni center za zaščito in reševanje, Ig
Juliju Jeraju iz Mestne občine Ljubljana je bilo srebrno priznanje podeljeno na osrednji državni prireditvi na Brdu pri Kranju. Čestitamo!

Zlati znak Civilne zaščite se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
1. Cveto Marinšek Ribnica
2. Anton Fajfar Kočevje
3. Ivko Šink Uprava  republike Slovenije za zaščito in reševanje
Tomažu Kučiču iz Gasilske brigade Ljubljana je bilo zlato priznanje podeljeno na osrednji državni prireditvi na Brdu pri Kranju. Čestitamo!

Priznanja Civilne zaščite bodo naknadno prejeli tudi vodnik Rajko Maljuga, Roza Maksimovič, Lidija Mandič, Mateja Kikelj Badovinac, Vinko Keršmanc in Tina Urankar, ki se niso mogli udeležiti prireditve.

Vsem dobitnikom so bile izrečene iskrene čestitke, saj so zasluženo postali vzor vsem ostalim. V nove dogodivščine pa so bili pospremljeni z željami: "Naj vas srčnost, ki ste jo dokazali do sedaj, ne zapusti. Naj vas primeri, v katerih ste se sami izkazali, nikoli ne doletijo. Če pa že, naj bodo v vaši bližini taki ljudje, kot ste vi."

Renata Gutnik
Občinska uprava

Foto: Romana Hribar, Občinska uprava

podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 001
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 002
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 003
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 004
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 005
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 006
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 007
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 008
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 009
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 010
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 011
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 012
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 013
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 014
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 015
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 016
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 017
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 018
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 019
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 020
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 021
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 022
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 023
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 024
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 025
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 026
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 027
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 028
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 029
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 030
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 031
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 032
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 033
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 034
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 035
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 036
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 037
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 038
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 039
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 040
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 041
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 042
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 043
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 044
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 045
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 046
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 047
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 048
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 049
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 050
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 051
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 052
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 053
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 054
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 055
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 056
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 057
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 058
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 059
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 060
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 061
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 062
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 063
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 064
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 065
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 066
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 067
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 068
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 069
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 070
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 071
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 072
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 073
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 074
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 075
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 076
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 077
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 078
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 079
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 080
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 081
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 082
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 083
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 084
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 085
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 086
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 087
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 088
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 089
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 090
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 091
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 092
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 093
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 094
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 095
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 096
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 097
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 098
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 099
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 100
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 101
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 102
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 103
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 104
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 105
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 106
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 107
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 108
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 109
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 110
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 111
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 112
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 113
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 114
podelitev prizn...
podelitev priznanj CZ 5.3.2013 115


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin