Prodaja zemljišč

Občina Logatec prodaja nezazidana stavbna zemljišča na začetku naselja v Grčarevcu:
- parc. št. 151/21 travnik v izmeri 741 m2,
- parc. št. 151/23 pašnik v izmeri 576 m2 in travnik v izmeri 283 m2,
- parc. št. 151/25 travnik v izmeri 378 m2 in pašnik v izmeri 601 m2,
- parc. št. 151/26 travnik v izmeri 819 m2,
- parc. št. 151/27 travnik v izmeri 772 m2,
- parc. št. 151/28 travnik v izmeri 798 m2,
- parc. št. 151/29 travnik v izmeri 777 m2,
- parc. št. 151/30 travnik v izmeri 808 m2,
- parc. št. 151/31 travnik v izmeri 968 m2, vse k.o. Grčarevec.

Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalno opremljene – strošek komunalne opreme ni vključen v ceno zemljišča.

Prodajna cena za stavbno zemljišče je 30,00 EUR za m2 oz. 36,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV.

Prodaja bo potekala v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011).

Dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01 7590 618 ali 041 507 764.


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin