Komunalni prispevek »za nazaj« – Jačka, Mandrge, Gorenji Logatec - sodišče potrdilo pravilno izvajanje Občine Logatec

Že večkrat je bila izpostavljena tema komunalnega prispevka in smo podali že kar nekaj pojasnil in obrazložitev. Iz medijev pa je jasno, da je to tema, ki je prav tako živahna tudi v drugih občinah. K odmeri komunalnega prispevka po uradni dolžnosti za območja Jačka, Mandrge in Gorenjega Logatca je občina pristopila v letu 2011. S pozivi na izjasnitev je najprej zavezance seznanila z načinom in podlagami za odmero komunalnega prispevka. Večina odločb je bila izdanih v preteklem letu. Skladno s tem pa je bilo, kot dopušča zakonodaja, vloženih tudi nekaj pritožb in kasneje tožb zoper občino na Upravno sodišče.

V začetku meseca januarja 2013 je občina prejela sodbe Upravnega sodišča. Sodišče je pritrdilo občini torej je odločilo, da se tožbe zavezancev zavrne. V obrazložitvi sodišča je navedeno, da se strinjajo z obema izdanima odločbama občine (prvostopenjsko odločbo občinske uprave in drugostopenjsko odločbo župana) ter še dodajajo nekatere navedbe, ki govorijo v prid delovanja občine.

S tem je  odvrnjen vsakršen dvom o tem, kar se je v javnosti vseskozi izpostavljalo, češ da občina neupravičeno zaračunava komunalni prispevek, da krši ustavo, ker naj bi šlo za retrogradnost postopkov, da ne moremo zaračunavati nekaj za kar naj bi ljudje že plačali v preteklosti ali ker so že priključeni. Občinska uprava torej vseskozi deluje zakonito in pravilno izvaja sprejete predpise, zato tudi upamo, da se bo s tem povrnilo zaupanje v zakonito delovanje občinske uprave in občine kot take, čemur je v zadevi odmere komunalnih prispevkov  pritrdilo tudi sodišče.

Občinska uprava


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin