Spomenik NOB v Dolenjem Logatcu kot prerojen

Letošnjo jesen so stekla vzdrževalna in obnovitvena dela pri spomeniku padlim v NOB, ki stoji v Dolenjem Logatcu. Naj spomnimo: avtorja leta 1958 odkritega spomenika sta A. Bitenc in S. Batič. Zakaj so se del lotili, smo na Občini povprašali Renato Gutnik.

Povedala je, da je bila sanacija šesttonskega spomenika nujna zaradi razpokanega podstavka, kar je povzročalo nevarno nagibanje celotnega korpusa, na njem pa so bile še nečistoče, obloge ter vegetacija. Svetle plošče, ki tvorijo preprogo do kipa, so se zaradi posedanja terena premaknile iz prvotne lege, na njih so se pojavile obloge, nekaj jih je popokalo, druge so bile poškodovane in odlomljene. Tudi kamniti tlak na širšem območju spomenika se je neenakomerno posedel, poškodovane so bile stopnice, močno je bil poškodovan zgornji cementni zaključek ograjnega zidu, betonskih stebričkov pa že dolgo ni več…

Spomenik z okolico sodi med kulturno dediščino (ev. štev. 21500). Obnova zaobjema dve fazi. Prva, ki je bila lahko opravljena pred samo sanacijo črne točke (križišče magistralke z Rovtarsko in Tovarniško cesto), je že končana. Zaobsegla je obnovo kipa, preproge in zidu z napisom imen žrtev. Druga pa bo obsegala obnovo tlaka, zidov, stopnišča in postavitev mejnih stebričkov proti magistralni cesti. Opravljena bo lahko šele po ureditvi križišča, saj bo treba nivo kamnitega tlaka prilagoditi nivoju cestišča in pločnika ter kolesarske steze, ki bosta potekala vzdolž spomenika.  Da bi se voda morebiti ne nabirala ob vznožju kipa, je bil postavljen malce višje, prav tako kamnita preproga.

S prvo fazo obnove je Občina Logatec uspešno kandidirala tudi na razpisana evropska sredstva pristopa Leader v letu 2011. Tja je prijavila projekt "Do narave, dediščine in ljudi prijazen Logatec", kjer je eden izmed sedmih projektov tudi obnova Spomenika NOB v Dolenjem Logatcu. Za to 1. fazo obnove je bilo iz občinskega proračuna namenjenih 26.187,99 EUR. Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, pa bo Občina Logatec v drugi polovici leta 2013 prejela finančno pomoč Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 69,68% upravičenih stroškov, nastalih z obnovo.

Janez Gostiša

****************************************************************************

Zakaj je bila sanacija nujna?
Najbolj problematičen je bil podstavek, ki je bil počen na vseh štirih straneh. V Logatcu smo v obdobju dobrih dveh let začeli dobivali "poševni stolp v Pisi", ki je grozil, da bo padel po stopnišču proti trgovini Tuš. Na samem kipu so bile prisotne nečistoče in obloge ter vegatcija. Napisi na podstavku so zbledeli. Svetle plošče, ki tvorijo preprogo do kipa, so bile zaradi posedanja terena dislocirane iz prvotne pozicije. Na ploščah so se pojavile obloge, kar nekaj pa jih je bilo počenih, poškodovanih in odlomljenih. Tudi kamniti tlak, s katerim je tlakovano širše območje spomenika, zaradi posedanja tal ni več v prvotni ravnini. Štiri kamnite stopnice na severni strani so delno ohranjene. Na njih so poškodbe, predvsem odlomljeni vogali, kamnit element, ki manjka, smo našli kar v bližnjem grmovju. Na zidu, ki zaključuje območje spomenika, je bil zgornji cementni zaključek močno poškodovan, stiki so odstopali od kamnitih elementov, barva črk je na nekaterih predelih že precej zbledela, prisotne pa so bile tudi nečistoče. Betonski stebrički pa že leta ne stojijo tam, kjer bi morali on so razvidni iz starejše fotografije.

Faze obnove
To enoto kulturne dediščine bomo obnovili v dveh fazah. Prva je vsebovala obnovo kipa, preproge in zidu, druga pa bo obsegala obnovo tlaka, zidov, stopnišča in postavitev mejnih stebričkov kot so včasih bili. Prvo fazo smo lahko opravili pred samo sanacijo črne točke - križišča Rovtarska, Tržaška, Tovarniška, medtem ko bomo drugo lahko šele po ureditvi križišča, saj bo potrebno višino kamnitega tlaka prilagoditi novi višini cestišča in pločnika ter kolesarske steze, ki bosta potekala mimo spomenika in njegovega območja. Ravno zaradi tega in preprečitve, da bi se voda nabirala ob vznožju kipa, je bil kip postavljen malce višje, prav tako je s kamnito preprogo.

Od kje sredstva?
S prvo fazo obnove je Občina Logatec uspešno kandidirala tudi na evropska sredstva pristopa Leader v letu 2011. Tja je prijavila projekt "Do narave, dediščine in ljudi prijazen Logatec", kjer je eden izmed sedmih projektov tudi obnova Spomenika NOB v Dolenjem Logatcu. Za to 1. fazo obnove je bilo iz občinskega proračuna namenjenih 26.187,99 eur, in sicer za obnovo kipa in zidu 22.440 eur, za izdelavo temelja pod kipom in prestavitev zidu 3.224,79 eur, za obrez drevesa kavkaškega oreškarja v neposredni bližini 504 eur in 19,20 eur za izdelavo dibond napisne tablice, ki jo mora nositi vsak projekt, ki je bil izveden spomočjo evropskih sredstev. Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, pa bo Občina Logatec v drugi polovici leta 2013 prejela finančno pomoč Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 69,68% upravičenih stroškov, ki so nastali pri obnovi te enote kulturne dediščine.

Ali je Spomenik NOB v Dolenjem Logatcu zavarovan kot spomenik lokalnega ali državnega pomena ali enota kulturne dediščine? 
V registru kulturne dediščine je Spomenik NOB v Dolenjem Logatcu zapisan pod evidenčno številko 21500. Kljub njenemu imenu "spomenik", gre za enoto kulturne dediščine, ki nima višjega varstvenega režima kot na primer spomenik lokalnega ali državnega pomena. Spomenik je bil odkrit 1958 leta in je delo avtorjev A. Bitenca in S. Batiča.


Potek del:
december 2010
- Občina Logatec obvesti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije o stanju Spomenika NOB

januar 2011
- Občina Logatec pridobi informacije o nujnih posegih

marec 2011
- Občina Logatec zaprosi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) za kulturnovarstvene pogoje

maj 2011
- Občina Logatec prejme kulturno varstvene pogoje

avgust 2011
- Občina Logatec pridobi skupne ocene vrednosti investicije

september 2011
- Občina Logatec izbere izvajalca sanacije. Izvajalec obnove, podjetje Gnom, je bil izbran na podlagi določil zakonodaje s področja javnega naročanja. Podjetje Gnom se je že pred leti specializiralo za področje restavratorstva, v njem pa so zaposleni vrhunski strokovnjaki z vsemi potrebnimi licencami. 

september 2011
- Občina Logatec projekt prijavi na pristop Leader za pridobitev evropskih sredstev

oktober 2011
- Občina Logatec pridobi kulturno varstveno soglasje ZVKDS in soglasje Direkcije RS za ceste

oktober 2011
- Občina Logatec prejme informacijo, da planira izvajalec sanacije črne točke križišča Tržaške, Rovtarske in Tovarniške ulice pločnik in kolesarsko stezo postaviti v neposredno bližino kipa in čez kamnito preprogo pred njim ter v območje zidu z napisanimi imeni žrtev. Zavod za varstvo kulturne dediščine posegu izvajalca sanacicije črne točke nasprotuje in določi, da se prestavi kip, preprogo in zid. Občian Logatec zaprosi ZVKDS za nove kulturnovarstvene pogoje

april 2012
- Občina Logatec pridobi nove kulturnovarstvene pogoje ZVKDS

od aprila do avgusta 2012
-  usklajevanja v zvezi s prestavitvijo kipa in zidu

avgust 2012
- pričetek del obnove spomenika

november 2012
- Občina Logatec prejme pozitivno odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje o sofinanciranju projekta z evropskimi sredstvi

november 2012
- zaključek del obnove spomenika in preverba izvedenih del pristojne konservatorke Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je ugotovila, da je obnova potekala skladno s predpisi, pogoji in soglasji

december 2012
- izvajalec sanacije, podjetje Gnom, podari Spomeniku NOB V Dolenjem Logatcu še leseno zaščito samega kipa in zidu z napisi padlih.


Renata Gutnik, občinska uprava

Fotografije:
Prva fotografija prikazuje Spomenik NOB v Dolenjem Logatcu kakršen je bil na samem začetku postavitve, fotografija je last Mr. ph. Tilke Jerič
Ostale fotografije prikazujejo stanje območja spomenika pred posegom (leto 2011), zadnji fotografiji pa po obnovi. Avtorji fotografij: Renata Gutnik in Jože Drešar.

01 prve dni spo...
01 prve dni spomenika
02 pred obnovo ...
02 pred obnovo 01
03 pred obnovo ...
03 pred obnovo 01
04 pred obnovo ...
04 pred obnovo 01
05 pred obnovo ...
05 pred obnovo 01
06 pred obnovo ...
06 pred obnovo 01
07 pred obnovo ...
07 pred obnovo 01
08 pred obnovo ...
08 pred obnovo 01
09 pred obnovo ...
09 pred obnovo 01
10 pred obnovo ...
10 pred obnovo 01
11 pred obnovo ...
11 pred obnovo 01
12 pred obnovo ...
12 pred obnovo 01
13 pred obnovo ...
13 pred obnovo 01
14 pred obnovo ...
14 pred obnovo 01
15 pred obnovo ...
15 pred obnovo 01
16 pred obnovo ...
16 pred obnovo 01
17 pred obnovo ...
17 pred obnovo 01
18 pred obnovo ...
18 pred obnovo 01
19 pred obnovo ...
19 pred obnovo 01
20 pred obnovo ...
20 pred obnovo 01
21 pred obnovo ...
21 pred obnovo 01
22 pred obnovo ...
22 pred obnovo 01
23 pred obnovo ...
23 pred obnovo 01
24 pred obnovo ...
24 pred obnovo 01
25 pred obnovo ...
25 pred obnovo 01
26 pred obnovo ...
26 pred obnovo 01
27 pred obnovo ...
27 pred obnovo 01
28 pred obnovo ...
28 pred obnovo 01
29 pred obnovo ...
29 pred obnovo 01
30 pred obnovo ...
30 pred obnovo 01
31 pred obnovo ...
31 pred obnovo 01
32 pred obnovo ...
32 pred obnovo 01
33 pred obnovo ...
33 pred obnovo 01
34 pred obnovo ...
34 pred obnovo 01
36 pred obnovo ...
36 pred obnovo 01
37 pred obnovo ...
37 pred obnovo 01
38 pred obnovo ...
38 pred obnovo 01
39 pred obnovo ...
39 pred obnovo 01
40 pred obnovo ...
40 pred obnovo 01
41 pred obnovo ...
41 pred obnovo 01
42 po obnovi 1
42 po obnovi 1
43 po obnovi 2
43 po obnovi 2


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: