Odgovor na Pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma o zavrnitvi splošnega akta Občine Logatec – javni zavod Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Logatec

Spoštovani,

v Občini Logatec je bila v torek, 27. 11. 2012, vložena Pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma  o zavrnitvi splošnega akta Občine Logatec – javni zavod Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Logatec (v nadaljevanju: Zavod).  Takšne odločitve oz. pobude v povezavi z ustanovitvijo Zavoda, katerega delovanje bi nudilo nove možnosti za delovanje in razvoj društev, klubov in zvez, s strani javnosti/civilne iniciative nismo pričakovali. S takšno odločitvijo namreč izgubljamo možnosti, da bi pridobili dodatna sredstva iz naslova državnih in evropskih razpisov, ki jih tako zelo potrebujemo.

Posebno skrb bi novoustanovljeni Zavod (vodstvo) namenil mladim in njihovim aktivnostim. Le tako bomo namreč postavili dobre temelje za nadaljnji osebnostni razvoj mlade populacije, ki bo uspešna tako na osebni kot profesionalni ravni. Temu vprašanju želi vodstvo Občine Logatec posvetiti večjo skrb in pozornost. Tako na nivoju Občine kot tudi države in Evropske unije se namreč  zavedamo, da nas iz stanja krize v kateri smo se znašli, lahko popeljejo le mladi ljudje polni novih idej, znanj in delovnih navad. Nastajajoči Zavod je ena od možnosti, preko katere bi lahko dosegli zastavljene cilje.

Posebej želim poudariti, da smo se s posamezniki  iz društev  kar nekajkrat pogovarjali o delovanju posameznih društev, o težavah s katerimi se srečujejo in kako jih rešiti. Iz številnih razprav pa je bilo  razbrati velik interes za pridobivanje dodatnih sredstev za njihovo delovanje in ustvarjanje. Ta sredstva bi lahko ob ustanovitvi Zavoda že lahko zagotovili v prvem četrtletju prihodnjega leta, zato smo v dobri veri nadaljevali z aktivnostmi  za ustanovitev Zavoda.

Še vedno verjamem, da bodo pobudniki referenduma o svoji nameri z veliko mero odgovornosti še enkrat temeljito razmislili, občankam in občanom naše občine pa predlagam, da zaupajo v dobronamernost naših predlogov. Vodstvo Občine je namreč zavezano k delovanju za dobrobit vseh  občank in občanov občine Logatec.

Pri tem je potrebno posebej opozoriti na stroške referenduma in na izgubo sredstev, na katera bi Zavod lahko kandidiral že v prvem tromesečju prihodnjega leta in katera sredstva bi po vsej verjetnosti tudi prejel. Skupaj s stroški za referendum bi izpad sredstev znašal okoli dvesto tisoč evrov.

Morda se o ustanovitvi Zavoda res nisem dovolj pogovarjal s širšo javnostjo, z občani. Glede na pogovore, ki pa sem jih imel s posamezniki - člani društev, in teh ni bilo malo, ter glede na njihove želje in prošnje glede višine finančnih sredstev za njihovo delovanje, ki jih v proračunu Občine žal nikoli ni dovolj,  pa sem menil, da je ustanovitev takšnega Zavoda dobra rešitev. Kot župan sem dolžan prisluhniti našim občanom, prisluhniti njihovim željam in prošnjam  ter jim, glede na predpise ter finančne možnosti, ki jih določa proračun, omogočiti dobre pogoje za življenje v naši občini. Po posvetovanju  z različnimi kompetentnimi poznavalci na področju delovanja in financiranja društev sem videl konstruktivno rešitev v ustanovitvi Zavoda.

Naj na tem mestu pozovem pobudnike referenduma, da pred nadaljnjimi koraki, sedemo za skupno mizo in poskušamo najti najboljšo, skupni rešitev.

Berto Menard
župan Občine Logatec

 


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin