Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Številka: 430-10/2012-59
Datum: 29. 10. 2012

Občina Logatec, na podlagi 23. in 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 11/09 in 81/11) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen v Logaških novicah, št. 6/12 in na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si, objavlja:

Prednostno listo upravičencev za dodelitevneprofitnih stanovanj v najem

Lista je oblikovana na podlagi 10. člena v povezavi z 9. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 11/09 in 81/11) in je namenjena za oddajo stanovanj v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere zavezanci za plačilo varščine.

1. Saša Livnjak - 543 točk
2. Estera Lisjak - 523 točk
3. Jasmina Maček - 413 točk
4. Amela Kadirič - 300 točk

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitve oziroma ne-uvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem oziroma sklepa o zavrženju vloge.

Udeleženci razpisa imajo pravico do pritožbe na župana Občine Logatec v roku 15 dni od dneva vročitve pisne odločbe oziroma sklepa. Pritožba se vloži pisno na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec

Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Berto Menard
Župan Občine Logatec


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: