Park med Krpanom in Mercatorjem

Občina je pričela z novo ureditvijo javnega odprtega prostora med Krpanom in Mercatorjem. Javni odprti prostor je ključna sestavina mesta, kot nosilec različnih pomenov in funkcij (kulturna, programska, strukturna) ki se med seboj prepletajo.

Občina ni lastnica celotne zelenice, zato bo nova ureditev zgolj v delu, ki je bližji Tržaški cesti. Krajinski arhitekt, zaposlen v občinski upravi, je pripravil zasnovo parka. Ključni elementi ostajajo enaki; diagonalna pot se zgolj na novo tlakuje in razširi, na novo se uredi otoke za posedanje z izborom primerne urbane opreme (klopi, koši za smeti, paneli). Večji poudarek pa je namenjen tudi krajinski ureditvi, torej zasaditvi drevnine. Novost pa je še dvignjena hribina sredi parka, ki bo pripomogla k ustvarjanju zasebnosti v parku, saj je ta z dveh strani obdan s precej prometnima cestama. Park tudi ni načrtovan samo za določene skupine uporabnikov, so pa ravno zaradi raznolikosti uporabnikov prostori za posedanje med seboj ločeni.

V postopku izbora izvajalca del, je bilo izbrano Komunalno podjetje Logatec, ki je z deli že pričelo. Ker pa park leži v varovanem območju Logatec - Arheološko najdišče Longaticum bo potrebno izvesti še arheološko sondiranje. Površinski ogled terena je bil s strani predstavnikov Zavoda za varstvo kulturne dediščine že opravljen in niso zaznali nobenih posebnosti. 

občinska uprava


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin