Po novem brezplačna pravna pomoč tudi v Logatcu

Občina Logatec je s Pravno – informacijskim centrom nevladnih organizacij (PIC) iz Ljubljane sklenila pogodbo o nudenju brezplačnega pravnega svetovanja za občane – Po brezplačno pravno pomoč že konec meseca septembra

Nemalokdaj se zgodi, da se želijo občani za reševanje posameznega pravnega vprašanja obrniti na zaposlene v Občinski upravi. Ti jim pravne pomoči žal ne morejo nuditi, saj so za to pristojni odvetniki, katerih storitev pa je plačljiva. Zaradi trenutnih družbeno-gospodarskih razmer, ki prenekaterega posameznika postavljajo v nezavidljiv ekonomski položaj, se je Občina Logatec odločila poskusno (za dobo štirih mesecev) izpeljati projekt nudenja brezplačne pravne pomoči v sodelovanju s Pravno – informacijskim centrom nevladnih organizacij.

Ta je bil ustanovljen leta 1997, njegovo poglavitno poslanstvo pa je spodbujanje in skrb za razvoj pravne misli in iskanje naprednejših, bolj demokratičnih in bolj humanih rešitev, krepitvi civilnega dialoga in položaja nevladnih organizacij. Svoje aktivnosti izvaja skozi nacionalne in mednarodne projekte, ki vključujejo analize domače zakonodaje in primerjalne analize v funkciji spodbud za spremembe ali uveljavitev nove zakonodaje. Prizadetim ciljnim skupinam in njihovim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin ter varstva okolja pa nudijo tudi izobraževanja in svetovanja v skladu s projekti, ki jih izvajajo. Tako je ena temeljnih dejavnosti, ki jo PIC izvaja pravno svetovanje posameznikom z različnih pravnih področij. Svetovanje primarno poteka v obliki prvega pravnega nasveta, ki obsega svetovalni razgovor, v katerem se stranki pojasni vse o njenem pravnem položaju oziroma problemu, možnostih mirnega ali sodnega reševanja sporov, pričakovanih stroških, pravnih sredstvih, procesnih pravilih in podobno ter o možnosti pridobitve brezplačne pravne pomoči.

Pravno pomoč bo PIC nudil občanom občine Logatec vsako zadnjo sredo v mesecu. S svojo dejavnostjo bo pričel s septembrom, natančneje 26.9.2012, in sicer v prostorih Upravnega centra Logatec, v I. nadstropju. Zaradi lažje organizacije dela svetovalcev vas naprošamo, da predhodno rezervirate termin, in sicer na tel. št. 01/75 90 600.


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin