Javno naročilo Ureditev komunalne infrastrukture v Hotedršici – Spodnji Log

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, sporoča ponudnikom, da je bil na Portalu javnih naročil 9. 1. 2014 objavljen popravek pod številko JN278/2014 in sicer, sprememba roka za oddajo ponudb in posledično tudi sprememba termina za odpiranje ponudb.

Rok za oddajo ponudb je 15. 1. 2014 do 9.00 ure, odpiranje ponudb pa bo 15. 1. 2014 ob 10.00 uri na naslovu naročnika Tržaška cesta 50 A, Logatec (1. nadstropje).

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za gradnjo - ureditev komunalne infrastrukture v Hotedršici - Spodnji Log, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 23. 12. 2013, številka objave: JN16177/2013.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do torka 14. 1. 2014 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

- razpisna dokumentacija

- Popis del

Zadetkov: 1270

Javno naročilo za izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter dostavo na naslov naročnika za leto 2012

Objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 29.12.2011, številka objave: NMV4133/2011.

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih ter v skladu z navodili razpisne dokumentacije in veljavne zakonodaje podate ponudbo.

Rok za oddajo ponudb je do 12. 1. 2012 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo 12. 1. 2012 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec.

- Razpisna dokumentacija ((651 KB) v pdf-ju, katerega lahko izpolnjujete in shranjujete) 

 

Navodilo za ravnanje z razpisno dokumentacijo, ki jo pretočite na svoj računalnik s spletnega mestawww.logatec.si

1. kliknite na naslov Razpisna dokumentacija
2. odprlo se vam bo okno, ki vas bo vprašalo: "Ali želite ta dokument odpreti ali ga shraniti?" Izberite možnost shraniti. Dokument shranite - predlagamo na namizje vašega računalnika. V kolikor se vam samodejno okno ne odpre, sami shranite dokument. 
3. Dokument imate shranjen na namizju vašega računalnik.
4. Razpisno dokumentacijo izpolnite, med izpolnjevanjem jo po potrebi večkrat shranite.
5. Izpolnjeno razpisno dokumentacijo natisnite.
6. Natisnjeno razpisno dokumentacijo podpišite, žigosajte in vložite v kuverto, na katero napišite naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »NE ODPIRAJ - Ponudba za JNMV – IZBOR TISKARJA ZA TISK OBČINSKEGA GLASILA LOGAŠKE NOVICE ZA LETO 2012«. Kuverta mora biti opremljena tudi z navedbo naziva (imena) predlagatelja, njegovega naslova in pošte.
7. Kuverto pošljite ali dostavite v sprejemno pisarno Občine Logatec.

Zadetkov: 2778


Občinski razpisi v zaključnih fazah, upravičenci, bodite pozorni na oddajo zadnjih poročil in datume

V novembrski številki Logaških novic in na uradni spletni strani Občine Logatec www.logatec.si je bila objavljena informacija z datumi do katerih so upravičenci občinskih razpisov morali dostaviti vsebinska poročila z dokazili. Tokrat pa upravičence spominjamo na še zadnji datum, s katerimi se zaključijo vsi razpisi s šestih področij: humanitarne dejavnosti, kultura, kulturna dediščina, turizem,  šport in mladi.

V vseh pogodbah o sofinanciranju dejavnosti je zapisano, da morajo upravičenci dostaviti še zadnja  poročila (različna področja različna poročila in dokazila) z dokazili za dogodke / dejavnosti, ki so jih izvajali od 17. oziroma 28. novembra do konca leta 2011. Ta poročila z dokazili je potrebno sofinancerju dostaviti do najkasneje 13. januarja 2011. To pomeni, da mora sofinancer najkasneje 13. januarja 2012 vsa poročila z dokazili dejansko že imeti. V nasprotnem primeru se šteje, da  upravičenec do dotičnih sredstev ni več upravičen in jih mora vrniti v občinski proračun.

Ker ima vsako področje svoje posebnosti, prosimo upravičence, da skrbno preverijo pogodbena določila in se pri oddaji poročil ravnajo po njih. Kulturno področje na primer zahteva, da upravičenci po zaključku vseh dejavnosti oddajo ne samo poročilo z dokazili za dogodke, ki so jih za zadnja dva meseca leta najavili z izjavo, ampak tudi zaključno – *končno poročilo z dokazili (z dokazili, ki jih niso oddali v vmesnem času). V kolikor katera izmed v programu prijavljenih dejavnosti (dogodkov) ni bila izvedena, bo upravičenec pozvan, da v občinski proračun vrne sorazmerni delež sredstev.

(Primer: v razpisni dokumentaciji za kulturni program je prijavitelj prijavil, da bo izvedel 10 dogodkov. Dejansko pa je lahko izvedel samo 8 dogodkov. Za celotni program mu je bilo dodeljenih 1000 eur. Ker je realiziral samo 8 dogodkov, je upravičen do 8/10 sredstev, kar pomeni, da lahko dobi samo 800 eur. V kolikor je bodisi na podlagi dovolj visokega zneska s kopij računov bodisi na podlagi izjave, da bo v novembru/decembru izvedel še določene dogodke, že dobil vsa odobrena sredstva za celotni program, bo upravičenec moral vrniti sorazmerni delež za dogodke, ki jih ni izvedel.) 

* Končno poročilo morajo sofinancerju dostaviti vsi upravičenci s področja kulture, ki imajo to določilo v pogodbi.

Vsi obrazci poročil so na voljo na spletišču www.logatec.si na kar treh mestih; na osnovni strani, v zavihku Vloge in obrazci in v zavihku Novice & prireditve, v podzavihku Društva.

Na voljo so tudi tukaj:
Vsebinsko in finančno poročilo MLADI 
Vsebinsko in finančno poročilo DEDIŠČINA 
Vsebinsko in finančno poročilo HUMANITARNA 
Vsebinsko in finančno poročilo KULTURA: projekti,programi,končno poročilo,projekti v interesu Občine 
Vsebinsko in finančno poročilo SPORT 
Vsebinsko in finančno poročilo TURIZEM 

Pri pošiljanju omenjenih dokumentov prosimo vse upravičence, da dokumentov ne spenjate s spenjačem.


Renata Gutnik
Občinska uprava

Zadetkov: 1035

Obvestilo o razveljavitvi javnega natečaja

Številka: 110-31/2011-8
Datum: 6. 12. 2011

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj št. 110-31/2011, za delovno mesto višjega svetovalca za okolje in prostor, ki je bil, dne 5. 12. 2011, objavljen na spletni strani občine Logatec, razveljavljen.

Berto Menard, župan

Zadetkov: 938

Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 241

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

17. marca 2011 Predstavitev projekta CERO NIK

Četrtek, 17. marca 2011, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma
Predstavitev projekta CERO NIK
Org in info: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/ 759 06 00
Zadetkov: 18

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo projekt CERO NIK posebej predstavljen tudi na Gregorjevem semnju v Logatcu, 12. marca 2011. Vabljeni na stojnico CERO NIK.
Zadetkov: 389

Družno podprli projekt CERO NIK

17 občin Notranjske, Istre in Krasa (NIK) potrdilo sodelovanje pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki  (CERO NIK) – Občina Logatec v vlogi nosilke projekta – Center naj bi bil zgrajen v logaški občini do konec leta 2015

V drugi polovici januarja so se v prostorih Občine Hrpelje-Kozina sestali župani, podžupani in predstavniki občin: Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec, z namenom poiskati skupno rešitev za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo prebivalci omenjenih občin. Zbrani so po vsebinski razpravi ustno sprejeli predlog župana občine Logatec Berta Menarda, da naj bi se novo zgrajeni objekt Centra umesti v prostor v bližini avtocestnega počivališča Lom 1 v občini Logatec. Naša občina je tako postala nosilka omenjenega projekta, ustanovil pa se je tudi tričlanski projektni svet, ki ga sestavljajo župan občine Vrhnika Stojan Jakin, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar – Mišič, ki nastopa v vlogi koordinatorja, ter župan občine Logatec Berto Menard.  Naloga sveta je pripraviti  obseg projekta, ki se nanaša tudi na pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter iskanjem odgovora, kam z minimalnimi ostanki odpadkov po njihovi obdelavi.

Projekt Center za obdelavo odpadkov Logatec (COOL), ki naj bi imel svojo lokacijo v Industrijski coni Logatec za KLI-jem in ga je v preteklem županskem obdobju peljala Občina Logatec, je pod zdajšnjim županom dobil nov naziv ter ustreznejšo in za občane sprejemljivejšo lokacijo. Center naj bi namreč stal na zemljišču, ki je  v bližini avtoceste, komunalna vozila se bodo tako izognila vožnji skozi večja naselja, v njegovi neposredni okolici pa se ne nahajajo stanovanjski objekti. Zemljišče v velikosti treh hektarjev je v tretinski lasti Občine Logatec, dve tretini pa sta v zasebni lasti. Za odkup je Občina pripravljena odšteti okoli 8 EUR/ m², kar je predvidena cena na podlagi uradne cenitve zemljišča. Dejstvo, da je omenjeno zemljišče v območju Nature 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo (EU), po zagotovilih logaškega župana ne bi smelo vplivati na izpeljavo projekta, saj naj dejavnost obdelave odpadkov ne bi škodljivo vplivala na okolje, kar je na srečanju županov potrdila tudi država.
Začrtani cilji in dogovori pa bodo v prihodnjih mesecih zahtevali veliko dela s strani Občinskih uprav posameznih občin. Ustni dogovor bo treba najprej zapečatiti z ustreznim podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju, potem pa sledi pospešena priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kohezijskega sklada, in sicer  do velikost 35 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge se hitro bliža in prijavljitelju nalaga, da jo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko odda v začetku poletnih mesecev.

Vrednost celotne investicije bo tako razdeljena med občine pristopnice k projektu, državo ter (EU), in sicer: lastna sredstva pogodbenih strank – investitorja in sovlagatelja – v približni višini 30 odstotkov ter nepovratna sredstva (kohezijski sklad EU in sredstva RS) v približni višini 70 odstotkov.

Novi projekti, ki so kakorkoli povezani z odpadki v lokalni skupnosti navadno naletijo na negativen odziv občanov. »Izgradnja Centra za predelavo odpadkov ne bo imela negativnega vpliva na okolje, njegova izgradnja bo zagotovila tudi nekaj novih delovnih mest, hkrati pa bomo zadostiti določilom direktivam EU o ravnanju z odpadki. Predvsem bomo na ta način skušali na področju teh občin urediti problematiko, vezano na odlaganje odpadkov, in se tudi tako izognili situaciji, ki se je zgodila v Neaplju. »je o novem projektu povedal župan občine Logatec Berto Menard. Po zagotovilih Menarda, se bodo logaški občani pred izgradnjo Centra s sodobno tehnologijo za mehansko obdelavo odpadkov podrobneje  seznanili tudi na javni razgrnitvi projekta.

Občinska uprava
Zadetkov: 2798

Pogled nazaj: poplave, pogled naprej: poplave?

Kaj vse je bilo pod vodo
Pred koncem leta 2010 lahko rečemo, da so bile letošnje septembrske poplave v Logatcu največji dogodek s področja naravnih nesreč po letu 1979. Takrat je bila za razdejanje prav tako kriva poplava. Rezultat takratne vodne ujme je bil suhi vodni zadrževalnik Mareke. S tem se je omejilo pritok in pretok potoka Reke, ki je redno poplavljal Blekovo vas ter Gorenji in Dolenji Logatec. Poglejmo kaj  so poplavile letošnje visoke vode: 67 objektov je bilo delno poškodovanih (od tega 55 stanovanjskih stavb, 2 poslovno-stanovanjski stavbi, ena poslovna stavba ter 9 drugih stavb), 1 objekt je zaradi posledic vdora neprimeren za bivanje, poškodovanih ali uničenih je 16 vodnih objektov, poškodovanih je tudi 24 infrastrukturnih oz. inženirskih objektov cestne in komunalne infrastrukture. Skupna škoda po merilih državne komisije znaša 741.212,76 EUR. V tem znesku seveda ni škode na opremi, strojih, pohištvu in drugih premičninah. Spomnimo, da je običajno razmerje med ocenjeno škodo po metodologiji in realno višino bruto škode tako pri pravnih in fizičnih osebah zasebnega prava nekje 30:70. Realno škodo torej ocenjujemo na okoli 2,5 mio EUR.

Kaj pravi država
Področje voda je državna pristojnost. Zakon o vodah določa, da z vodotoki in vodo upravlja Agencija RS za okolje  (ARSO) oz. različni strokovni sektorji znotraj agencije, ki je del Ministrstva za okolje in prostor. V zvezi s tem in zaradi zatečenega stanja na logaških vodotokih je župan v četrtek 25. 11. 2010 sklical urgentni sestanek z omenjeno Agencijo, kjer so prisostvovali še strokovna služba Občine (Civilna zaščita), koncesionar Agencije za področje Hidrotehnik d.o.o. ter logaški jamarji. Ključne ugotovitve sestanka so bile, da hitrih rešitev v tem momentu ni. Dogovorili smo se, da bodo v naslednjem letu ponor Jačka temeljiteje čistili tudi izza rešetk, kar bodo opravili naši jamarji ter da je nujno potrebno pričeti izdelovati dokumentacijo za izgradnjo novega zadrževalnika na Črnem potoku. Zaradi zapletenosti postopkov in planskega dela na ministrstvu je Občina ponudila, da bo sama naročila idejno študijo za izgradnjo vodne pregrade na Črnem potoku, kakor tudi načrt revitalizacije stare struge potoka (naravne meandre in zavoje, ki blažijo hitrost in pretok vode v spodnji tok in naprej v Logaščico).  ARSO je obljubil, da bo pospešil postopke pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta (OPN) v delu, kjer se ocenjuje študija poplavne varnosti oz. ocena poplavne ogroženosti. S tem bo možno sprejeti OPN relativno hitro in preprečiti nadaljnjo gradnjo na poplavnem ali plazovitem področju občine, kar je tudi prvi cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – preprečevanje nastanka nesreč oz. preventiva.

Kaj lahko že sedaj storijo občani
Prav tako je  bilo na sestanku z ARSO poudarjeno, da lahko tudi občani sami nekaj storijo za omilitev posledic naslednjih poplav. Namreč napovedi so jasne – dokler ne rešimo izvora tako visokih voda, poplave bodo in to vsako leto razen, če ne nastopi dolgo sušno obdobje, kjer bi ob morebitnih nalivih voda imela kam odtekati oz. ponikniti. Ob povečanju vodostajev je nujno, da vsak občan oz. lastnik objekta, ki je ob vodi oz. v bližini, budno spremlja nivo vode in po potrebi obvešča pristojne organe (Občino, center za obveščanje – 112 ). Ob letnem ali rednem čiščenju vejevja, dračja in podobnih lesenih odpadkov, le te naj ne pušča v pet (5)-metrskem pasu vodotoka oz. od brežine, saj lahko narasla voda te smeti odnese po strugi reke, ki kasneje polnijo požiralnike oz. odtočne kanale na prelivna polja. Posebna pozornost, pa je potrebna pri shranjevanju travnih bal, saj so tudi te včasih vzrok za zmanjšanje pretočnosti in za zapore požiralnikov. Bale je potrebno namestiti na tako mesto, da jih narasla voda ne doseže ali pa pritrditi v zemljo.

Ali lahko preprečimo ponovitev dogodkov (posledic poplav) – vir: zloženka «Ko narave vzame svoj davek«, MOP, december 2010
Najboljša zaščita je izogibanje poplavnim in plazovitim območjem ter upoštevanje lokacijskih pogojev gradnje na takih območjih, uporaba primernih materialov, razumna uporaba nižje ležečih prostorov, dodatni varnostni ukrepi. Nujno je pritrjevanje cistern centralne kurjave, ki morajo biti pritrjene oziroma sidrane dovolj močno. Ob zalitju prostorov je vzgonska sila zelo močna, zato mora biti montaža strokovna in po možnosti v kombinaciji s primerno postavitvijo cisterne, da vsaj ni na nižjem nivoju. Naknadno se lahko vgradi tudi protipoplavne ventile na kanalizaciji, ki preprečujejo povratni udor kanalizacije. Ti se nameščajo med kanalizacijo in hišo, pri čemer pa je možnost namestitve odvisna od dobrega stanja celotne kanalizacije.

Damjan Barut, spec.
Občina Logatec, Štab CZ

Zadetkov: 2122

Logaščica poplavlja 23.12.2009

V sredinih (23.12.2009) dopoldanskih urah smo s strani poveljnika Gasilske zveze Logatec, Antona Artača prejeli informacijo s terena, in sicer da je voda po celem vodotoku Logaščice in Jačke začela naraščati okoli šeste ure zjutraj. Za zdaj so vse ceste prevozne razen ceste od Gorenjega Logatca proti Žibršam-področje Merek, zalita pa so tudi nekatera stanovanja na Notranjski cesti ter objekt ob Tržaški cesti. Glede na vremensko napoved upamo, da se bodo zadeve normalizirale, vendar pa občanom, ki živijo neposredno ob vodotoku, vseeno svetujemo, da vrednejše stvari umaknejo iz prostorov, ki bi jih voda lahko ogrozila. Hkrati naj spremljajo vremensko napoved, medijska sporočila ter naj ne odhajajo od doma, če to ni potrebno. V primeru resnejšega poslabšanja stanja naj se posamezniki obrnejo na Center za obveščanje 112.

V pripravljenosti so člani štaba civilne zaščite Logatec, ki bodo v primeru poslabšanja razmer tudi posredovali.

V popoldanskih urah pa je voda v vodotoku Logaščica in Jačke tako visoko narasla, da je poplavila nekatera stanovanja na Notranjski cesti in ulici Jački  ter objekt ob Tržaški cesti. Po naših informacijah še vedno ni prevozna cesta od Gorenjega Logatca proti Žibršam – za zadrževalnikom vode, prevozna pa po novem ni tudi cesta skozi Žejno dolino. V tem trenutku voda sicer ne narašča več, vendar je glede na vremenske razmere pričakovati, da bodo vodotoki v večernih in nočnih urah spet narasli, zato z določenimi enotami civilne zaščite in reševanja predvidevamo izvesti določene zaščitne ukrepe, in sicer postavitev protipoplavnih nasipov na področju Notranjske ceste in ulice Jačka. V tem trenutku so na terenu posamezne enote civilne zaščite, ki spremljajo stanje.

Naj povemo tudi, da so se na Občino Logatec že obrnili prebivalci nekaterih poplavljenih stanovanj, ki jim je bila ponujena takojšna kratkoročna pomoč, in sicer v obliki nastanitve v apartmajih Centra vojnih veteranov Slovenije v Blekovi vasi v Logatcu. Žal je dolgoročna rešitev vezana na prihodnost. S strani Občine so bile že narejene poplavne študije, ki so pokazale, katera področja so bolj ogrožena in problematična. Žal občina sama ne more izpeljati projektov vezanih na sanacijo vodotokov in izgradnjo nasipov, saj je za te stvari pristojna država. 

Kaj se je dogajalo ob poplavah konec marca pa tukaj.

Zadetkov: 1744

Potegnimo črto - Janez Nagode (prestop v leto 2010)

Čeprav kar ni in ni tistega pravega decembrskega občutka, kljub lučkam in snegu in mrazu, (otoplitvi, dežju...) bo novo leto tukaj čez nekaj dni, čez dober teden. Vsak izmed nas je imel takšne in drugačne plane. Kako so se nam uresničili, kako smo jih sami uresničili, se mora vsak vprašati zase. Kaj pa se dogaja v glavi tistega, ki prevzema odgovornost za velike stvari, ki nemalokrat prej dobi zaušnico kakor pohvalo, pa je njegova želja vedno bila dobrobit za občanke in občane, tistega, za katerim radi s prstom kažemo? Župana občine Logatec.

Gospod župan, če potegnete črto pod leto 2009 in se na hitro opredelite, bi rekli, da je leto pozitivno ali negativno?
Če se ozrem na hitro na iztekajoče se leto, potem kljub recesiji, gospodarski in finančni krizi, za občino Logatec lahko rečem, da je bilo leto kar pozitivno.

Kateri dogodki so tisti, ki vam bodo tudi v prihodnje mračili pogled in bi jih najraje eliminirali, vendar so tukaj in jih rešujete?
Prav gotovo je to medobčinski kohezijski projekt " Čista Ljubljanica" za katerega sem porabil kar nekaj energije in časa, pa kljub velikim prizadevanjem tudi ostalih sodelujočih, kljub obljubam Ministrstva za okolje in prostor, ni bil uvrščen v sofinanciranje iz kohezijskega sklada in proračuna RS. Omenjeni projekt zaman iščemo med projekti uvrščenimi v proračun RS. Kljub vsemu nisem obupal in s svojo ekipo bom naredil vse, da bo za projekt izdana odločba o sofinanciranju in da bo projekt dobil tudi  potrebno sofinanciranje.

Katere dogodke pa bi z veseljem izpostavili?
Osebno mi je v veliko veselje in ponos, da nam je v letošnjem letu uspelo končati širitev in rekonstrukcijo Osnovne šole Tabor, da smo uspeli rešiti tudi potrebne prostore za otroško varstvo in zgradili devet oddelčni vrtcev na Tržaški 105. Še v večje veselje in ponos pa mi je novi Upravni center Logatec, kjer so našli svoje poslovne prostore tako lokalne kot državne službe, ki jih naši občani potrebujejo v vsakodnevnem življenju. S tem jim bo skrajšana marsikatera pot, ki so jo prej morali opraviti. Seveda pa je malih dogodkov ogromno, toliko, da si jih ne bi upal naštevati, da ne bi katerega izpustil in s tem komu nehote naredil krivico.

Eden izmed večjih dogodkov / projektov je postavitev Upravnega centra Logatec. Prejšnja lokacija, stavbi na Tržaški cesti 13 in 15 sta bili zgodba zase. Stroški najema so bili ogromni. Kako pa je s stroški vzdrževanja Upravnega centra Logatec?
V novem Upravnem centru Logatec najemnin za nas ne bo. Bodo pa nastali stroški vzdrževanja, ki si jih bomo uporabniki med seboj delili. Glede na to, da je zgradba sodobno grajena, ne pričakujemo visokih stroškov, vsaj prvi izračuni kažejo tako.

V novo leto se podajate z novimi podvigi. V proračunu občine Logatec so nekateri konkretni projekti, med njimi tudi izdelava projektne dokumentacije za ureditev Narodnega doma Logatec, o čemer se govori že več let. Kakšni so pravzaprav plani za neko tako zgradbo kot je Narodni dom?
Če se ozrem nazaj in naredim inventuro kaj vse je bilo narejeno v obdobju, ko mi je bilo zaupano vodenje občine, lahko ugotovim, da smo poskrbeli za starejše občane, za mlade, predvsem športnike, da smo poskrbeli za otroško varstvo in tudi osnovne šole. Že ob nastopu mandata je bilo napovedano, da bo potrebno pripraviti in sprejeti odločitev kaj narediti z Narodnim domom. Odločili smo se, da v letu 2010 sprejmemo, tudi s pomočjo sodelovanja širše javnosti, odločitev kaj postoriti z omenjeno zgradbo; ali jo obnoviti in pridobiti sodobnejšo dvorano za prireditve ali jo porušiti in zgraditi na isti lokaciji novo, sodobno zgradbo s primerno dvorano in dovolj velikim odrom, kamor bi lahko postavili tudi večji orkester kot je npr. Pihalni orkester Logatec ali tretja varianta za eno od dejavnosti (knjižnico ali Narodni dom) poiskati drugo lokacijo. Moja želja je, da se dobro in tehtno odločimo, tako pripravimo tudi ustrezne dokumente in v naslednjih letih občina pristopi tudi k izvedi dogovorjenega.

Kateri projekti bodo v letu 2010 nosili večjo vlogo pri vašem delu?
Za leto 2010 ni planiranih velikih projektov, ki bi potrebovali več sredstev kot 1 milijon EUR, je pa veliko manjših od obnove cest, izgradnjo pločnika v Hotedršici, ureditev nekatere komunalne infrastrukture. Med pomembnimi je prav gotovo začetek gradnje vrtca v Rovtah, začetek gradnje kanalizacije in same čistilne naprave v Rovtah, kjer imamo možnost pridobiti nepovratna sredstva iz naslova regionalnih spodbud, seveda, če bo izveden tako imenovani 5 javni razpis. Sledi pa še začetek gradnje kanalizacije proti naselju Kalce. Sam, kljub mnogim zapletom, še vedno upam, da bomo pričeli tudi z izgradnjo čistilne naprave v Logatcu. Prav gotovo pa bo eden izmed pomembnih projektov urejanje in gospodarjenje s komunalnimi odpadki, ki bi ga razdelil v dve fazi. Prva je na podlagi veljavne zakonodaje ureditev deponije Ostri vrh, kjer želimo zgraditi tudi primerno sortirnico, kar bi omogočalo, da še manj odpadkov odložimo, oziroma, da jih več plasiramo v nadaljnjo obdelavo kot ločene frakcije. Druga faza pa predstavlja postavitev centra za obdelavo odpadkov pred odlaganjem, ki bi moral pričeti obratovati po letu 2012, seveda če nočemo, da bi naše odpadke vozili v predelavo kam daleč in pa po visoki ceni..

Kakor izgleda, delate samo še za občino in občane, imate še kaj zasebnega življenja? Kaj vas sprošča? Ob katerih trenutkih ste zopet eden izmed navadnih devetih Janezov Nagodetov, kolikor vas je v Logatcu? Kdaj vas torej funkcija ne pooseblja?
Res je. Prostega časa je malo, časa za družino tudi vedno manj, a se kljub temu še najde nekaj za moje hobije. Moje veliko veselje sta dve rodovniški lipicanski kobili, s katerima bi si želel preživeti več časa, vendar sta z mojo oskrbo in izkazano pozornostjo kar zadovoljni. Sem pa tudi že več kot 35 let čebelar, tako da mi predvsem v poletnih mesecih, veliko časa vzamejo tudi čebelice. Večino Janezov Nagodetov je povezanih z lesom, so mizarji, zato tudi mene zelo veseli delo z lesom bodisi v delavnici bodisi v gozdu. V preteklosti sem se ukvarjal tudi z ljubiteljsko kulturo in predvsem prepeval. To ljubezen počasi prepuščam mlajšim rodovom. Seveda pa vsega tega ne bi zmogel, če mi ne bi ob strani stala žena, hčerki in cela družina.
Najbolj pa me sprošča stik z naravo, delo, ki ni povezano s službo, seveda pa mi je v zelo veliko radost tudi vnučka. 

Leto 2010 prinaša tudi županske volitve. Že poznate svojo odločitev?
Ja, komaj čakam volitev in pa trenutka, ko bo vodenje občine Logatec prevzela druga, energije polna oseba.

Pred nami so božični, novoletni prazniki pa praznik samostojnosti in enotnosti. Kaj bi sporočili občanom in občankam in vsem ostalim obiskovacemwww.logatec.si?
Vsem obiskovalcem in obiskovalkam naše spletne strani želim blagoslovljen božič, poln miru in dobre volje, lepo in ponosno praznovanje dneva samostojnosti, v letu, ki nam prihaja naproti pa veliko zdravja sreče, poslovnih uspehov in osebnega zadovoljstva.

Renata Gutnik
Koordinator za kulturne in turistične dejavnosti

Zadetkov: 2219

Ostali poslovniki

Poslovnik o načinu dela komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za izvajanje nalog po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Logaške novice, št. 10-11/95 (str. 1))
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Logatec (Logaške novice, št. 6/10 (str. 11))
Zadetkov: 3424

Poslovnik Občinskega sveta

Poslovnik občinskega sveta (Logaške novice, št. 12/08 (str. 48)

Poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega sveta ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov občinskega sveta. Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

Zadetkov: 3397


Župan

Spoštovani,

prisrčno pozdravljeni na naših prenovljenih spletnih straneh, ki so namenjene tako občankam in občanom kot tudi naključnim obiskovalcem. Trudili smo se, da bi na novih straneh našli kar največ koristnih in potrebnih informacij, da bi lažje in hitreje spremljali delo župana, občinske uprave in občinskega sveta ter seveda preko predstavitve kulturne in turistične ponudbe ter množice znamenitosti spoznali našo občino in videli, da se pri nas ves čas dogaja mnogo zanimivega.

Dobrodošla novost predvsem za naše občane so, upam, spletni obrazci, ki jih boste lahko izpolnili kar doma in tako privarčevali nekaj svojega dragocenega časa. Prav tako bodo na spletnih straneh objavljeni tudi vsi naši razpisi skupaj s potrebno razpisno dokumentacijo.

Trenutno morda še ne boste dobili vseh informacij, ki bi jih želeli. Trudili se bomo in vsebino strani vsekakor še dopolnjevali, tudi na osnovi vaših pobud in pripomb, ki so vedno dobrodošle.

Želim vam, da bi vam informacije na naših straneh kar najbolj koristile in vam namenjam prijazno povabilo, da bodite večkrat z nami.

Janez Nagode 
Župan

Zadetkov: 1314

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin