Javno naročilo Rekonstrukcija občinske ceste LC 468031 Smrečje-Žiri od km 12,746 do km 14,206 (l=1460 m)

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za »Rekonstrukcijo občinske ceste LC 468031 Smrečje-Žiri od km 12,746 do km 14,206 (l=1460 m)«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 5. 7. 2013, številka objave:JN8329/2013. Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 24. 7. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki.
Priloga.

Zadetkov: 1289

Razpisi 2012

Občina Logatec je v proračunu za leto 2012 rezervirala 301.372 EUR za sofinanciranje 7 različnih področij:
- sofinanciranje mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu  23.000 eur
- sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v Občini Logatec: 16.000 eur
- (so)financiranje kulturnih programov in projektov: 56.000 eur
- sofinanciranje kulturnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec: 8.000 eur
- sofinanciranje turističnih projektov v občini Logatec: 16.000 eur
- sofinanciranje športnih dejavnosti v občini Logatec: 162.372 eur
- sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec: 20.000 eur.

Za vsako področje posebej so na tukaj objavljene tabele sprotne porabe sredstev.

Na sredstva je skupaj kandidiralo 117 vlagateljev, na koncu pa so bile sklenjene 103 pogodbe.
Občinska uprava

19.718,20 €Smučarski skakalni klub (SSK) Logatecšport
17.591,40 €Tekaško-smučarski klub Logatecšport
16.080,00 €Odbojkarski klub Logatecšport
10.972,00 €Namiznoteniški klub Logatecšport
10.917,61 €Mladinsko športno kulturno društvo Dlan na dlankultura, šport
10.285,99 -906,47 = 9.379,52 €Društvo tabornikov Rod Srnjakšport, mladi, turizem
10.019,79 + 1.5540,51 = 11.574,30 €KUD Adoramusmladi, kultura, interes 
9.370,21 €Rokometni klub Zvezda Logatecšport, mladi
8.872,03 €Športno društvo Hotedršicašport
8.830,88 €Smučarski klub Logatecšport
8.816,80 €Košarkaški klub 2003 Logatecšport
7.706,83 €Kulturno društvo Simfonični orkester Cantabilekultura, interes, mladi
7.672,80 €Športno društvo Tae Kwan-Do Tempošport
7.363,08 €Lokostrelsko društvo Logatecšport
7.328,90 €Kulturno društvo Pihalni orkester Logatecmladi, kultura, interes
6.828,88 €OŠ Tabor Logatecšport
5.089,32 €Ad Pirumkultura, turizem
5.065,89 - 5.065,89 = 0 €Artcom investicijsko podjetjedediščina
4.840,53 + 3.360,49 = 8.201,02 €Župnija Vrh Sv. Treh Kraljevdediščina
4.703,27 + 1.721,71 = 6.424,98 €Kulturno turistično društvo Hotedršicakultura, turizem
4.615,18 + 3.183,14 = 7.798,32 €Gregor Tršardediščina
4.315,43 + 1.587,81 = 5.903,24 €Twirling klub Logaških mažoretkultura
3.860,46 €Rokometni klub Kronosšport
3.699,11 €Turistično društvo Lanski vrhšport
3.145,70 €Klub logaških študentovmladi
3.021,96 €Društvo likovnikov Logateckultura
3.002,37 €OŠ Rovtešport
2.928,50 - 1.200 = 1.728,50 €Društvo Aktivmladi, kultura 
2.863,31 €Delfiniturizem
2.775,99 €Literarno društvo Zeleni oblakikultura
2.747,43 €Društvo upokojencev Logatechumanitarci
2.661,87 - 2.661,87 = 0 €Turistično društvo Logatecturizem
2.650,08 €Župnijska Karitas Dolenji Logatechumanitarci
2.523,70 €OŠ 8 talcev Logatecšport
2.350,13 €Društvo mladinski center sv. Nikolaja mladi, kultura
2.284,04 €Pevsko društvo invalidov in upokojencev Logateckultura
2.158,27 +1.846,61 = 4.004,91 €Turistično društvo Medvedje Brdo in Rovtarske Žibršeturizem
2.073,21 €Baletno društvo Postojnakultura
2.038,07 €Športno kulturno društvo Vrhkultura
2.022,71 €Društvo upokojencev Rovtehumanitarci
1.990,27 €Medgeneracijsko društvo za samopomoč Logaške lipehumanitarci
1.990,27 €Župnijska Karitas Rovtehumanitarci
1.937,70 €Športno društvo Kovk Rovtešport
1.933,90 €Zveza slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, steg Logatecmladi
1.899,83 - 1510,98 = 388,85 €Kulturno športno društvo Tratešport, kultura
1.880,74 €Športno društvo Baronšport
1.792,09 €Kulturno društvo OMePZ Notranjskakultura
1.756,95 €Kulturno društvo Novi oderkultura
1.721,82 €Kulturno društvo Drevoredkultura
1.709,03 €Klub evropskih ženskhumanitarci
1.703,71 €Športno kinološko društvo Logatecšport
1.687,40 €Klub zdravljenih alkoholikovhumanitarci
1.616,40 €Kulturno društvo Bigband Wonderbrass Logateckultura
1.581,26 €Kulturno društvo Tabor Logateckultura
1.546,12 €Pevsko društvo Logatec -MePZkultura
1.535,43 €Združenje borcev za vrednote NOB Logateckultura, turizem
1.518,03 €Mladinsko društvo Štopšport
1.478,40 - 1.478,40 = 0 €Irena Gromdediščina
1.450,33 €Balinarsko športno društvo Logatecšport
1.406,17 €Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajinehumanitarci
1.373,72 €Združenje multiple skleroze Slovenijehumanitarci
1.319,63 €Društvo za zdravilne rastline Ognjičhumanitarci
1.250,80 €PGD Vrh Sv. Treh Kraljevmladi
1.207,00 €Kulturno društvo Žarek Rovtekultura
949,53 €Športna zveza Logatecšport
948,33 €Jamarsko društvo Logatecšport
913,62 €Zveza kulturni društev Logateckultura
830,54 €Športno društvo In Športšport
713,80 €Astronomsko društvo Labodmladi
713,80 €Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatecmladi
703,48 €Društvo invalidov Logatecšport
668,66 €Športno društvo Log-Zaplanašport
624,44 €Področno združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Logatecšport
622,50 €PGD Rovtemladi
605,90 €Ustanova Mali vitezmladi
604,44 €Teniški klub Logatecšport
594,92 €Društvo vojnih invalidov Notranjskehumanitarci
564,40 €Športno društvo Kovk Rovtemladi
508,38 €Društvo za mentalno zdravjehumanitarci
475,66 €Plezalni klub Ekstremšport
431,60 €Modelarsko maketarski klub Logatecmladi
422,00 €Planinsko društvo Logatecšport
402,60 €Športno društvo Koššport
348,15 €Športna unija Logatecšport
304,48 €Špela Fortunakultura
226,87 €Franc Pupiskultura
143,28 €Francka Čukkultura
Zadetkov: 1593


Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 242

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

17. marca 2011 Predstavitev projekta CERO NIK

Četrtek, 17. marca 2011, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma
Predstavitev projekta CERO NIK
Org in info: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/ 759 06 00
Zadetkov: 18

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo projekt CERO NIK posebej predstavljen tudi na Gregorjevem semnju v Logatcu, 12. marca 2011. Vabljeni na stojnico CERO NIK.
Zadetkov: 390

Družno podprli projekt CERO NIK

17 občin Notranjske, Istre in Krasa (NIK) potrdilo sodelovanje pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki  (CERO NIK) – Občina Logatec v vlogi nosilke projekta – Center naj bi bil zgrajen v logaški občini do konec leta 2015

V drugi polovici januarja so se v prostorih Občine Hrpelje-Kozina sestali župani, podžupani in predstavniki občin: Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec, z namenom poiskati skupno rešitev za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo prebivalci omenjenih občin. Zbrani so po vsebinski razpravi ustno sprejeli predlog župana občine Logatec Berta Menarda, da naj bi se novo zgrajeni objekt Centra umesti v prostor v bližini avtocestnega počivališča Lom 1 v občini Logatec. Naša občina je tako postala nosilka omenjenega projekta, ustanovil pa se je tudi tričlanski projektni svet, ki ga sestavljajo župan občine Vrhnika Stojan Jakin, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar – Mišič, ki nastopa v vlogi koordinatorja, ter župan občine Logatec Berto Menard.  Naloga sveta je pripraviti  obseg projekta, ki se nanaša tudi na pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter iskanjem odgovora, kam z minimalnimi ostanki odpadkov po njihovi obdelavi.

Projekt Center za obdelavo odpadkov Logatec (COOL), ki naj bi imel svojo lokacijo v Industrijski coni Logatec za KLI-jem in ga je v preteklem županskem obdobju peljala Občina Logatec, je pod zdajšnjim županom dobil nov naziv ter ustreznejšo in za občane sprejemljivejšo lokacijo. Center naj bi namreč stal na zemljišču, ki je  v bližini avtoceste, komunalna vozila se bodo tako izognila vožnji skozi večja naselja, v njegovi neposredni okolici pa se ne nahajajo stanovanjski objekti. Zemljišče v velikosti treh hektarjev je v tretinski lasti Občine Logatec, dve tretini pa sta v zasebni lasti. Za odkup je Občina pripravljena odšteti okoli 8 EUR/ m², kar je predvidena cena na podlagi uradne cenitve zemljišča. Dejstvo, da je omenjeno zemljišče v območju Nature 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo (EU), po zagotovilih logaškega župana ne bi smelo vplivati na izpeljavo projekta, saj naj dejavnost obdelave odpadkov ne bi škodljivo vplivala na okolje, kar je na srečanju županov potrdila tudi država.
Začrtani cilji in dogovori pa bodo v prihodnjih mesecih zahtevali veliko dela s strani Občinskih uprav posameznih občin. Ustni dogovor bo treba najprej zapečatiti z ustreznim podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju, potem pa sledi pospešena priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kohezijskega sklada, in sicer  do velikost 35 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge se hitro bliža in prijavljitelju nalaga, da jo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko odda v začetku poletnih mesecev.

Vrednost celotne investicije bo tako razdeljena med občine pristopnice k projektu, državo ter (EU), in sicer: lastna sredstva pogodbenih strank – investitorja in sovlagatelja – v približni višini 30 odstotkov ter nepovratna sredstva (kohezijski sklad EU in sredstva RS) v približni višini 70 odstotkov.

Novi projekti, ki so kakorkoli povezani z odpadki v lokalni skupnosti navadno naletijo na negativen odziv občanov. »Izgradnja Centra za predelavo odpadkov ne bo imela negativnega vpliva na okolje, njegova izgradnja bo zagotovila tudi nekaj novih delovnih mest, hkrati pa bomo zadostiti določilom direktivam EU o ravnanju z odpadki. Predvsem bomo na ta način skušali na področju teh občin urediti problematiko, vezano na odlaganje odpadkov, in se tudi tako izognili situaciji, ki se je zgodila v Neaplju. »je o novem projektu povedal župan občine Logatec Berto Menard. Po zagotovilih Menarda, se bodo logaški občani pred izgradnjo Centra s sodobno tehnologijo za mehansko obdelavo odpadkov podrobneje  seznanili tudi na javni razgrnitvi projekta.

Občinska uprava
Zadetkov: 2802

Izbrani izvajalci prireditev v interesu Občine

Srečanje godb v Logatcu, ki so se številnemu občinstvu predstavile z dvodnevnim programom v okviru prireditve ob Dnevu državnosti, je le ena od treh prireditev, ki se bodo v letošnjem letu zgodile s pomočjo finančnih sredstev Občine Logatec razdeljenih za izvajanje kulturnih projektov v njenem interesu.

Prvič letos je bil na področju kulture razpisan tudi javni poziv, na podlagi katerega je Občina Logatec zbirala predloge za (so)financiranje kulturnih projektov, ki so v njenem interesu. Sredstva v višini 5.000 EUR so bila tako namenjena za prireditev ob dnevu državnosti, za prireditev v okviru praznovanja občinskega praznika, za prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter za silvestrsko prireditev.

Do 7. 5. 2010, zadnjega dneva za prijavo na poziv, so prispele 4 vloge: ena za prireditev ob dnevu državnosti, dve za prireditev v okviru praznovanja občinskega praznika ter ena za prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Za silvestrsko prireditev ni bilo nobene vloge.

Komisija za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov v občini Logatec je prispele vloge pregledala in ovrednotila na podlagi kriterijev in meril, objavljenih v javnem pozivu. Dilem pri izbiri projektov ni bilo, le pri prireditvi v okviru praznovanja občinskega praznika je bil v skladu s kriteriji in merili izbran tisti projekt, ki je dosegel višje število točk.

Sredstva za kulturne projekte v interesu Občine Logatec je komisija na koncu razdelila tako:
 
Prireditev ob dnevu državnosti - KD Pihalni orkester Logatec - 1.724 EUR
Prireditev v okviru praznovanja občinskega praznika - KD Pihalni orkester Logatec - 1.552 EUR
Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti - KUD Adoramus - 1.724 EUR

Prvi, ki so sredstva porabili za namen prireditve so bili godbeniki Pihalnega orkestra Logatec, ki so na praznični konec tedna, 25. in 26. junija, v Grajskem parku v Logatcu pripravili čaroben večer, poln glasbe. Ta je bila posvečena filmski glasbi iz filmov npr. Vojna zvezd, Superman, Jurski park, Ne čakaj na maj, poslušalci, pa so poleg znanih zvokov glasbe iz filmskih uspešnic preko video projekcije na velikem platnu gledali tudi odlomke iz omenjenih filmov. Če je bil petek obarvan filmsko in se je v svoji postavi predstavil le Pihalni orkestre Logatec, pa je bila sobota v znamenju tonov, ki so jih iz svojih inštrumentov poleg domačih godbenikov izvabljali še člani Godbe Cerknica, Pihalni orkester Vrhnika ter Big Band WonderBrass.


Simona Šušteršič Štrukelj in Romana Hribar, občinska uprava

Zadetkov: 1490

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin