5. aprila 2014 Dan za spremembe

Sobota, 5. aprila 2014, ob 9. uri, Trg svetega Nikolaja, Logatec
Dan za spremembe
Dobrodelni sejem uporabnih rabljenih predmetov in oblačil
Org. in info: Slovenska filantropija, 051 315 162, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Zadetkov: 1487

Javno naročilo Gradnja športnega igrišča, parkirišča in prizidka k POŠ Hotedršica

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za gradnjo Športnega igrišča, parkirišča in prizidka k POŠ Hotedršica, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 13. 3. 2014, številka objave: JN2944/2014.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) do 2. 4. 2014 do 15.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 10. 4. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu. 

Popisi del za ponudbeni predračun so pripravljeni za celotni obseg del.

Za pripravo ponudbe si ponudniki lahko v prilogah ogledajo načrte objekta.

Zadetkov: 1647

18. marca 2014 Priprave na porod in starševstvo

Torek, 18. marca 2014, ob 18. uri, Športna dvorana Dlan na Dlan (stavba Notranjke)
Priprave na porod in starševstvo
(ustvarjalno-aktivne delavnice)
Org in info: Športna šola Dlan na Dlan, www.dlannadlan.com, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Zadetkov: 777

Gojmir Lešnjak Gojc s kompanijo ta petek v zadnji komediji 15. sezone gledališkega abonmaja Občine Logatec

PAZI M@IL! je 4. in zadnja komedija v 15 sezoni abonmaja Občine Logatec.
Za finale v Logatec prihajajo velika imena slovenske komedije.

Briljantno napisana komedija za vse, ki iščejo zabaven večer, uro in pol neprekinjenega smeha in lekcijo o poznavanju komunikacij preko računalnika. Maks nagovarja svojo ljubico s pisanjem sočnih sporočil preko maila, v istem trenutku pa zdolgočaseno ženo tolaži, ker ga zvečer ne bo domov. Ampak kaj, ko pomotoma zamenja naslove… Kaj bo ženi svetovala ljubosumna prijateljica, kako mu bo stal ob strani najboljši prijatelj? Se bodo sporočila zopet pomešala? Bodo uspešno rešili ljubezenske težave? Računalniško situacijska komedija, kjer se ponesrečena ljubezenska afera rešuje kar preko petih računalnikov, v odlični interpretaciji najboljših slovenskih komikov je nepogrešljiva za vsakega, ki uporablja računalnik, ker pazite: Lahko se zgodi tudi vam. 
Igrajo: Nataša Barbara Gračner, Matjaž Tribušon, Gojmir Lešnjak Gojc, Vesna Pernarčič, Mojca Fatur 
Režija: Jaša Jamnik  
Avtor: B.V. Zandt & J.Milmore (prevod Lado Bizovičar) 
Gledališče: Špas teater

Vstopnice za izven bodo na voljo na prodajnih mestih teden pred predstavo: 
- Upravni center Logatec, recepcija, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, Tel.: (01) 759 06 00 
- Knjigarna in papirnica DZS Logatec, Tržaška cesta 19, 1370 Logatec, Tel.: (01) 750 98 41
- Turistična pisarna Naklo, Tržaška cesta 17, 1370 Logatec, Tel.: (01) 754 15 18

Org. in info.: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Zadetkov: 1118

Javno naročilo za gradbeno, obrtniška in inštalacijska dela pri izgradnji vrtca Rovte

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za izvedbo GOI del pri izgradnji vrtca Rovte, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 6. 3. 2014, številka objave: JN2637/2014.

Gradnjo objekta je začel izvajalec, ki je bil izbran na podlagi objave na Portalu javnih naročil, dne 23. 4 .2013, številka objave: JN4652/2013, ki pa je zaradi stečajnega postopka odstopil od pogodbe. V celoti je izvedeno pilotiranje objekta s končnim poročilom.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) do 26. 3. 2014 do 17,00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 3. 4. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati.
Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu.

Popisi del za ponudbeni predračun so pripravljeni za celotni obseg del. V prilogi so tudi sheme posameznih elementov.

Objavljeno: 13. 3. 2014: Popravek popisa del za elektro instalacije.

Objavljeno: 21. 3. 2014 oz. 24. 3. 2014: Popravek popisa dvigala

 


Za pripravo ponudbe si ponudniki lahko v prilogah ogledajo načrte objekta.
1_ARHITEKTURA (1.del).zip
1_ARHITEKTURA (2.del).zip
3.1_KONSTRUKCIJA.zip
3.2_Zunanja ureditev.zip
3.4_DOSTOPNA POT.zip
4.1_EI - risbe - 1.del.zip
4.1_EI - risbe - 2.del.zip
4.1_EI - teksti.zip
4.2_NN DOVOD.zip
5_Strojne instalacije (1.del).zip
5_Strojne instalacije (2.del).zip
6.1_TK DOVOD.zip
skupna vsebina PZI projekta.pdf
geotehnično poročilo
požarna študija 
vrtec rovte - kuhinja_MIKROLOKACIJE.pdf
Vrtec Rovte_PZI_kuhinja - tloris.pdf

Zadetkov: 2058

Javno naročilo Prevoz učencev v osnovne šole v občini Logatec v šolskih letih 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za storitev »Prevoz učencev v osnovne šole v občini Logatec v šolskih letih 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 29.03.2013, številka objave: JN3620/2013. Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 14. 5. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati.
Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu.


Podaljšan rok za oddajo ponudb za javno naročilo Prevoz učencev v osnovne šole v občini Logatec v šolskih letih 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016

Interesentom sporočamo, da je bilo dne 7. 5. 2013 na Portalu javnih naročil objavljeno Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku z oznakoJN5231/2013.
Z obvestilom je bil podaljšan rok za oddajo ponudb, ki je 28. 5. 2013 do 9.00 ure.
Rok za odpiranje ponudb je 28. 5. 2013 ob 10.00 uri na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Rok za oddajo ponudnikovih vprašanj je 20. 5. 2013 do 15:00 ure.

Zadetkov: 1223


Kako do težko pričakovanega občinskega proračunskega denarja z razpisov in poziva?

Občina Logatec je v proračunu za leto 2013 rezervirala 330.372 EUR za sofinanciranje 7 različnih področij:
- sofinanciranje mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu  23.000 eur
- sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v Občini Logatec: 16.000 eur
- sofinanciranje kulturnih programov in projektov: 58.000 eur (programi 48.000 eur, projekti 8.000 eur in založništvo 2.000 eur)
- sofinanciranje kulturnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec: 25.000 eur
- sofinanciranje turističnih projektov v občini Logatec: 16.000 eur
- sofinanciranje športnih dejavnosti v občini Logatec: 172.372 eur
- sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec: 20.000 eur.

V letošnjem letu se postopki razpisa pričenjajo mesec dni kasneje kot lani, saj so razpisi vezani na sprejetje občinskega proračuna. Ta je bil sprejet 21. februarja 2013.

Ker imajo prijavitelji vsako leto mešane občutke zaradi razpisov, smo v Občinski upravi pripravili bistvene povzetke, na katere morajo biti pozorni potencialni prijavitelji.

Pri samih razpisnih dokumentacijah, razen pri kulturi, ni večjih sprememb, razen v tem, da je Občinska uprava v največji možni meri odstranila vse tiste elemente, ki prijaviteljem ne prinašajo točk in predstavljajo nepotrebni trud za prijavitelja. So pa spremembe pri merilih in določbah, po katerih bodo komisije dodeljevale točke in na koncu odobrile zneske.

Nove določbe, ki veljajo za vsa razpisna in pozivna področja so naslednja:
- predlagatelj lahko z določenim predlogom kandidira na proračunska sredstva samo na enem razpisu,
- če odobrena sredstva po razdelitvi sredstev s strani komisije pri posameznem projektu oziroma programu presegajo s strani predlagatelja napovedano višino stroškovne vrednosti projekta / programa, komisija presežek razdeli med predloge ostalih prijaviteljev proporcionalno,
- v primeru, da predlagatelj v preteklem letu ni porabil vseh odobrenih sredstev, komisija v tekočem letu dotičnemu predlagatelju zmanjša odobrena sredstva za isti znesek, kot ga prijavitelj v preteklem letu ni porabil Tako sproščena sredstva pa komisija razdeli med ostale predloge prijaviteljev proporcionalno.

Obstajajo še druge določbe, a so vezane na vsak razpis posebej in so zapisane v Sklepih o uvedbah javnih razpisov in poziva, ki so tudi deli razpisnih dokumentacij ter so objavljeni v Uradnih objavah teh Logaških novic.

Prijava na razpis
Razpisne dokumentacije so v elektronski verziji na voljo na www.logatec.si, in sicer v zavihku Razpisi, javna naročila, v podzavihku Aktualni. V fizični obliki so na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Logatec. Na www.logatec.si boste našli tudi navodila kako ravnati z elektronsko dokumentacijo, v kolikor niste najbolj vešči računalnika.

Sicer pa za vse velja:
1. Priporočilo: razpisno dokumentacijo izpolnjujte elektronsko (z računalnikom).

2. Razpisne dokumentacije in njenih prilog ne spenjajte s spenjačem. Razpisno dokumentacijo natisnite obojestransko, format A4. Vse priloge naj bodo pripravljene na istem formatu.

3. Natisnjeno razpisno dokumentacijo podpišite, žigosajte in vložite v kuverto, na katero ste prilepili pravilno izpolnjen in izrezan obrazec z zadnje strani razpisne dokumentacije, ki vsebuje podatke o naslovu razpisa, naslovu razpisovalca in vaše podatke ali pa na kuverto napišite naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Kuverta mora biti opremljena tudi z nazivom (imenom) predlagatelja in njegovim naslovom. Ker boste obrazec izpolnjevali elektronsko, se bodo na njem vaši podatki že izpisali. Na obrazcu bo potrebno označiti še ali gre za vlogo ali dopolnitev vloge. Obrazec izrežite in ga nalepite na naslovno stran kuverte. Ko obrazec izrežete, lahko preostanek lista zavržete.

4. Kuverto pošljite ali dostavite v sprejemno pisarno Občine Logatec.

5. Dokazilo o plačani upravni taksi nalepite na prednjo stran kuverte ali dokazilo vložite v kuverto.

6.  V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR).

7. V kolikor boste upravno takso poravnali na negotovninski način sledite naslednjim navodilom: Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – ime področja (kakor je navedeno v sklepu)
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134  referenca SI11 75936-7111002-13.
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in  društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila  pristojnega organa, ki je status podelil.

8. Rok za oddajo prijav: najkasneje 12. 4. 2013 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali priporočeno s poštno pošiljko vključno z datumom 12. 4. 2013. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pomoč pri prijavah
Občinska uprava pripravlja tudi delavnice, na katerih bodo prijaviteljem nudene informacije o letošnjih razpisih in razpisnih dokumentacijah. Letošnje delavnice bomo izvedli v sredo, 3. aprila 2013 v sejni sobi Upravnega centra Logatec:
- ob 16h: delavnica za prijavo mladinskih projektov, 
- ob 17h: delavnica za prijavo kulturnih programov in projektov (vabljeni tudi prijavitelji projektov varovanja kulturne dediščine),
- ob 18h: delavnica za prijavo športnih programov in projektov,
- ob 19h: delavnica za prijavo turističnih projektov.

Za pomoč pa smo vam na voljo tudi uslužbenci Občinske uprave Občine Logatec:
-za področje humanitarnih organizacij: mag. Nevenka Malavašič, tel: 01/759 06 10,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.,
- za področje mladinskih projektov in športnih dejavnosti: Damjan Barut, tel: 01/759 06 26, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.,
- za področje kulture, kulturne dediščine in turizma: Renata Gutnik, tel: 01/759 06 33,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Renata Gutnik
Občinska uprava

Zadetkov: 1286

Kako si zagotoviti optimalni uspeh na razpisu

Pravilniki, Sklepi o uvedbi razpisa/poziva, razpisna dokumentacija, odločba in pogodba so dokumenti, ki jih je potrebno prebrati in izvajati. Vsi dokumenti so napisani na enostaven način, v razumljivem jeziku. V kolikor jih ne preberete, ne morete poznati pravil izvajanja postopkov in zaradi tega prihaja do napak, ki imajo posledice v neizplačilu odobrenih sredstev, to pa botruje vaši slabi volji.

1. Pravočasno poravnajte vse obveznosti do sofinancerja
V izjavi, ki jo podpiše odgovorna oseba prijavitelja, se slednja zaveže k resničnosti podanih podatkov. V podpisanih trditvah je tudi ta, da nimate neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Občine Logatec.

2. Ne prepisujte podatkov iz vaših vlog iz preteklih let
Vsako leto se razpisni obrazci spreminjajo in z njimi tudi vsebina, ki jo morate podati. Večkrat se je že zgodilo, da se je kakšen prijavitelj odločil okarati uslužbenca Občinske uprave, ki vodi razpisne postopke in je skrbnik pogodbe, češ, da je na listinah kot so odločbe in predvsem pogodbe, navedel napačne podatke. Ko smo skupaj pregledali vlogo, je bilo ugotovljeno, da je napačne podatke podal na vlogi že prijavitelj sam.

3. Podajajte kratke a temeljite odgovore, ki morajo bit resnični in realni. Ne »napihujte« stroškovnih vrednosti prijavljenih vsebin

4. Priložite želene priloge
V kolikor ne boste priložili obveznih prilog, boste pozvani na dopolnitev. Pri neobveznih prilogah pa vas Občinska uprava ne bo pozvala na dopolnitev, ampak vam komisija točk na tem segmentu ne bo štela. Vsaka točka pride prav.

5. Razpisne dokumentacije ne pričnite izpolnjevati zadnji dan, ampak pravočasno
Pri večini dokumentacij morate priložiti priloge, ki jih morate predhodno pridobiti od ustreznih inštitucij. Slednje imajo rok za pripravo teh dokumentov.

6. Na sofinanciranje ne prijavljajte projektov ali programov, ki jih niste potrdili na občnih zborih oziroma jih niso potrdili drugi za to pristojni organi vaše pravne osebe

7. V kolikor se boste znašli v dilemi kaj storiti
V takem primeru najprej poskusite odgovor poiskati v sklepu o uvedbi razpisa in navodilih razpisne dokumentacije, če so podani. V kolikor odgovorov ne najdete, preverite pravilnike o sofinanciranju tega področja. V kolikor odgovora še vedno ne boste imeli, stopite v kontakt s pristojnim uslužbencem, ki vam bo z veseljem pomagal.

8. Prijave na razpise niso bavbav
Ne bojte se razpisne dokumentacije. Pozorno preberite vprašanja in podajte tisti odgovor, po čemer vas razpisna dokumentacija sprašuje.


Kako poteka delo komisij?
Komisije se v najkrajšem času po zaključku razpisnega obdobja sestanejo na sejah, kjer najprej preverijo ali so vložene prijave prispele pravočasno ali so jih vložile upravičene osebe in ali so vloge popolne. V kolikor so prijave prispele nepravočasno ali jih niso vložile upravičene osebe, mora Občinska uprava tem prijaviteljem izdati sklepe o zavržbi. V kolikor so vloge nepopolne, pa se prijavitelje pozove na dopolnitev vlog v 5. dneh. V kolikor prijavitelj ne dopolni vloge v tem roku, Občinska upava izda sklep o zavržbi take vloge.

Strokovne komisije vse popolne vloge pregledajo in točkujejo na podlagi podanih kriterijev, meril in točk. Komisije točkujejo vloge na podlagi odgovorov, ki ste jih prijavitelji podali na tonamenskih obrazcih in na podlagi dokazil, ki ste jih priložili. V kolikor prijavi ni priloženo kakšno dokazilo ali pri določenem segmentu ni odgovora, komisija v tem segmentu prijavo oceni z 0 točkami. V kolikor pa iz vsebine napisanega komisija ne more razločiti podlage za točkovanje, prijavitelja pozove na izjasnitev v petih dneh. V kolikor prijavitelj ne poda izjasnitve v tem času, komisija temu segmentu prijave ne  more določiti drugega kot 0 točk.
Komisija mora biti pri točkovanju prijav objektivna, kar pomeni, da lahko upošteva samo pisne dokaze in odgovore iz vlog in nikakor ne svojih pozitivnih ali negativnih občutij, ki so jih njeni člani dobili ob morebitnem obisku katere izmed prireditev predlagateljev. Zaradi zahteve po objektivnosti, člani komisij tudi zaradi namena dela komisije ne obiskujejo prireditev in projektov prijaviteljev, kar nekateri člani društev v medijih poudarjajo kot bistvo dela članov komisij. Delo komisije mora biti strokovno in za vsako točko mora obstajati pisna podlaga oziroma dokazilo. Komisije, katerih delo je tudi sestava meril, kriterijev in točkovnikov pa mora pri sestavljanju slednjih paziti, da so merila objektivna, življenjska in merljiva.

Spremembe pri kulturi
S področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov je bil februarja sprejet novi pravilnik, ki določa predvsem upravičence in pogodbe o sofinanciranju, medtem ko se vsa ostala posamezna vprašanja neposredno uporablja zakon s področja uresničevanja javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

Spremembe, ki bodo pri prijaviteljih vplivale na njihovo pripravo prijave se kažejo predvsem v zahtevah obrazcev, ki so pri programih precej manjšega obsega kot v prejšnjih letih. Pri javnih kulturnih programih je potrebno izpolniti obrazec, ki je sedaj precej krajši in od prijaviteljev zahteva samo njihove osnovne podatke, navedbo števila članov, kratek opis svojega delovanja in naštete realne stroške letnega programa za 2013, in sicer splošne stroške delovanja, stroške za plačilo dela, stroške vzdrževanja in nakupa opreme in programske materialne stroške  (za vsak del programa posebej).

Obvezna priloga je kopija izpolnjenega obrazca Podatkov iz izkaza poslovnega izida za preteklo leto, ki ga je predlagatelj moral do 31. marca poslati Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Lahko pa dodate tudi izpolnjeni obrazec Podatkov iz izkaza poslovnega izida še za leto 2011.

Stroški, ki jih bo napovedal predlagatelj, smejo od povprečja stroškov iz let 2012 in 2011 odstopati v višino samo za 10%. Komisija bo upoštevala samo tiste prijave prijaviteljev, iz katerih bo razvidno, da je povprečje stroškov zadnjih dveh let višje kot 500 eur.

Višino sofinanciranja bo komisija določila tako, da bo napovedane stroške pretvorila iz eur v točke (1 eur = 1 točka), skupno število vseh točk pa delila s sredstvi, ki so v proračunu na razpolago za javne kulturne programe in tako dobila vrednost ene točke. Dobljeno število točk posameznega predlagatelja bo potem pomnožila z vrednostjo ene točke in dobila prvo oceno sofinancerskih sredstev. Zaradi novih določil bo v drugem koraku vsem tistim predlagateljem, ki lani niso porabili vseh odobrenih sredstev zaradi različnih razlogov, od izračunane vrednosti potencialnih proračunskih sredstev odštela toliko sredstev, kolikor jih lani niso porabili. Ta prosta sredstva bo komisija v tretjem koraku na podlagi že dobljenih točk proporcionalno ponovno razdelila med vse tiste prijavitelje, ki so lani porabili vsa sredstva.

Pri prijavah kulturnih projektov in kulturnih projektov s področja založništva ter kulturnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec pa ni večjih sprememb.

Renata Gutnik
Občinska uprava

 

Zadetkov: 1202

Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 242

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

17. marca 2011 Predstavitev projekta CERO NIK

Četrtek, 17. marca 2011, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma
Predstavitev projekta CERO NIK
Org in info: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/ 759 06 00
Zadetkov: 18

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo projekt CERO NIK posebej predstavljen tudi na Gregorjevem semnju v Logatcu, 12. marca 2011. Vabljeni na stojnico CERO NIK.
Zadetkov: 390

Družno podprli projekt CERO NIK

17 občin Notranjske, Istre in Krasa (NIK) potrdilo sodelovanje pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki  (CERO NIK) – Občina Logatec v vlogi nosilke projekta – Center naj bi bil zgrajen v logaški občini do konec leta 2015

V drugi polovici januarja so se v prostorih Občine Hrpelje-Kozina sestali župani, podžupani in predstavniki občin: Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec, z namenom poiskati skupno rešitev za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo prebivalci omenjenih občin. Zbrani so po vsebinski razpravi ustno sprejeli predlog župana občine Logatec Berta Menarda, da naj bi se novo zgrajeni objekt Centra umesti v prostor v bližini avtocestnega počivališča Lom 1 v občini Logatec. Naša občina je tako postala nosilka omenjenega projekta, ustanovil pa se je tudi tričlanski projektni svet, ki ga sestavljajo župan občine Vrhnika Stojan Jakin, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar – Mišič, ki nastopa v vlogi koordinatorja, ter župan občine Logatec Berto Menard.  Naloga sveta je pripraviti  obseg projekta, ki se nanaša tudi na pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter iskanjem odgovora, kam z minimalnimi ostanki odpadkov po njihovi obdelavi.

Projekt Center za obdelavo odpadkov Logatec (COOL), ki naj bi imel svojo lokacijo v Industrijski coni Logatec za KLI-jem in ga je v preteklem županskem obdobju peljala Občina Logatec, je pod zdajšnjim županom dobil nov naziv ter ustreznejšo in za občane sprejemljivejšo lokacijo. Center naj bi namreč stal na zemljišču, ki je  v bližini avtoceste, komunalna vozila se bodo tako izognila vožnji skozi večja naselja, v njegovi neposredni okolici pa se ne nahajajo stanovanjski objekti. Zemljišče v velikosti treh hektarjev je v tretinski lasti Občine Logatec, dve tretini pa sta v zasebni lasti. Za odkup je Občina pripravljena odšteti okoli 8 EUR/ m², kar je predvidena cena na podlagi uradne cenitve zemljišča. Dejstvo, da je omenjeno zemljišče v območju Nature 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo (EU), po zagotovilih logaškega župana ne bi smelo vplivati na izpeljavo projekta, saj naj dejavnost obdelave odpadkov ne bi škodljivo vplivala na okolje, kar je na srečanju županov potrdila tudi država.
Začrtani cilji in dogovori pa bodo v prihodnjih mesecih zahtevali veliko dela s strani Občinskih uprav posameznih občin. Ustni dogovor bo treba najprej zapečatiti z ustreznim podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju, potem pa sledi pospešena priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kohezijskega sklada, in sicer  do velikost 35 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge se hitro bliža in prijavljitelju nalaga, da jo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko odda v začetku poletnih mesecev.

Vrednost celotne investicije bo tako razdeljena med občine pristopnice k projektu, državo ter (EU), in sicer: lastna sredstva pogodbenih strank – investitorja in sovlagatelja – v približni višini 30 odstotkov ter nepovratna sredstva (kohezijski sklad EU in sredstva RS) v približni višini 70 odstotkov.

Novi projekti, ki so kakorkoli povezani z odpadki v lokalni skupnosti navadno naletijo na negativen odziv občanov. »Izgradnja Centra za predelavo odpadkov ne bo imela negativnega vpliva na okolje, njegova izgradnja bo zagotovila tudi nekaj novih delovnih mest, hkrati pa bomo zadostiti določilom direktivam EU o ravnanju z odpadki. Predvsem bomo na ta način skušali na področju teh občin urediti problematiko, vezano na odlaganje odpadkov, in se tudi tako izognili situaciji, ki se je zgodila v Neaplju. »je o novem projektu povedal župan občine Logatec Berto Menard. Po zagotovilih Menarda, se bodo logaški občani pred izgradnjo Centra s sodobno tehnologijo za mehansko obdelavo odpadkov podrobneje  seznanili tudi na javni razgrnitvi projekta.

Občinska uprava
Zadetkov: 2802

Najpogostejša vprašanja v zvezi z razpisom za zbiranje predlogov za (so)financiranje kulturnih programov in projektov v občini Logatec za leto 2010

Splošno

1. Ali bo vloga nepopolna, če prijavi na razpis ne bodo priloženi seznam aktivnih članov oz. dokazila, zahtevana pri določenih merilih?
Ne. Vloga ne bo nepopolna, ampak prijava v tem delu ne bo točkovana in bo predlagatelj pri teh merilih dobil 0 točk.

2. Ali bo vloga nepopolna, če prijavi na razpis ne bo priloženo potrdilo o plačani taksi?
Ne. Vloga ne bo nepopolna, ampak bo predlagatelj pozvan k plačilu takse in predložitvi potrdila o plačani taksi.

3.  Ali bo vloga nepopolna, če prijavi na razpis ne bosta priložena fotokopija potrdila o registraciji predlagatelja oz. fotokopija statuta predlagatelja?
Ne. Vloga ne bo nepopolna. Fotokopijo registracije predlagatelja bo pridobil upravni organ sam. Predlagateljem, ki so na podlagi javnega razpisa v preteklem letu že prejeli sredstva, ni potrebno ponovno prilagati statuta kot priloge, razen, če je v tem obdobju prišlo do sprememb.

4. Če se kdo prijavi na napačen razpis – na primer na program, namesto na projekte – ali je zavrnjen ali ga lahko komisija preusmeri?
Pravilnik o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec v 5. in 6. členu jasno opredeljuje, kdo so izvajalci programov in kdo izvajalci projektov ter kam se lahko kdo prijavi.
Izvajalci programov so kulturna društva in njihove zveze, ki imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin.

Izvajalci projektov so:
- kulturna društva in njihove zveze, ki imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin,
- zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju kulture in imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec,
- posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost na področju kulture in delujejo v občini Logatec.

Društvo, ki prijavi program, ni upravičeno do sredstev za projekte, razen v primeru prijave pilotnih projektov oz. projektov s področja založništva.

Zveza lahko prijavi program, ki se vrednoti samo po posebnih merilih, projekte, pilotne projekte in projekte s področja založništva.

Če društvo na razpisu prijavi program in projekte, bo komisija upoštevala program, projekte pa bo zavrnila, razen če ne gre za pilotne projekte ali projekte s področja založništva.

Če se bo na eno izmed treh razpisanih področij (programi, projekti, projekti s področja založništva) prijavil nekdo, ki ni upravičen za prijavo na tisto področje, bo njegova vloga zavrnjena.

5. Kakšen je dovoljen odstotek sofinanciranja Občine, ki ga lahko predlaga predlagatelj?
Ob 100% realizaciji programa bo Občina Logatec sofinancirala največ do 85% vrednosti prijavljenega programa in ob 100% realizaciji projekta oz. projekta s področja založništva bo Občina Logatec sofinancirala največ do 75% vrednosti prijavljenega projekta.

6. Pri posameznih merilih je potrebno prilagati dokazila – programske liste, vabila itd. Do sedaj teh dokazil nismo shranjevali, od njih pa bodo odvisna točkovanje in finančna sredstva za letošnje leto. Menim, da v letošnjem letu ni pravilno, če se to točkuje z 0, če dokumentacije slučajno ni.
V kolikor predlagatelj ne bo priložil dokazil, ki so zahtevana pri posameznih merilih, bo pri teh merilih dobil 0 točk. Kot dokazilo lahko priložite karkoli (vabilo ali programski list ali potrdilo o udeležbi ali fotografijo ali članek itd.), kar bo dokazovalo, da je bila neka stvar izvedena.

7.  Ali je število prijavljenih projektov omejeno?
Število prijavljenih projektov ni nikjer omejeno. Pomembno je le, da so vsi prijavljeni projekti tudi dejansko izvedeni.

8. Kako lahko najhitreje pridemo do denarja?
Glede na ves postopek, ki mora steči po roku za oddajo prijav, lahko prva sredstva pričakujete najprej konec aprila oz. začetek maja. Do sredstev lahko pridete še hitreje le v primeru, če se po vročitvi odločbe o izbiri predlagateljev na podlagi drugega in tretjega odstavka  229. a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, št. 105/06-ZUS1, 126/07, 65/08, 08/10) odpoveste pravici do pritožbe na odločbo. Izjavo o odpovedi pravici do pritožbe se da pisno ali ustno na zapisnik. Če storite tako, vam lahko takoj po izdani odločbi  pošljemo pogodbo o sofinanciranju. Na ta način pridobite 15 dni.

9. Kako bo potekalo poročanje?
Pri programih sta predvidena delno in končno vsebinsko in finančno poročilo, kar predlagatelju omogoča, da že med letom prejme sredstva, pri projektih oz. projektih s področja založništva pa je predvideno le končno vsebinsko in finančno poročilo, ki ga predlagatelj skupaj z dokazili občini predloži po izvedbi projekta.


Kulturni programi

10. Ali smejo npr. gasilska društva, športna društva ipd. kandidirati za program?
Za program lahko kandidirajo (kulturna) društva, ki imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin.

11. Kako mora izgledati seznam aktivnih članov?
Oblika seznama ni posebej opredeljena, pomembno je le, da so iz njega razvidni imena in priimki aktivnih članov. Aktivni člani so tisti člani, ki se dejavno vključujejo v dejavnost predlagatelja in so plačali članarino, v kolikor jo predlagatelj pobira.

12. Kateri obrazec – A, B, C, D itd. odda društvo, ki ima pol programa pevskega, pol pa dramskega – ali se lahko društvo samo odloči in ali bo komisija kaj reagirala, če se bo npr. pevsko društvo prijavilo na dramsko dejavnost?
Če društvo pokriva več dejavnosti, se lahko samo odloči, katero področje bo prijavilo na razpis za programe. Pomembno je, da prijavi le eno dejavnost.

13. Če je društvo prijavilo za 10.000 EUR programa in predlagalo 85% sofinanciranje občine – torej 8.500 EUR, odobrenih pa ima na koncu samo pol, to je 4.250 EUR. Za koliko stroškov mora društvo na koncu predložiti dokazil?
Predložiti je potrebno dokazila za tisti znesek, ki je bil odobren s strani Občine, torej za znesek 4.250 EUR, pri čemer mora biti izveden ves prijavljeni program.

14. Občina je predlagatelju odobrila znesek 3.000 EUR. Za koliko stroškov mora predlagatelj predložiti dokazil – za 3.000 EUR ali kaj več?
Predložiti je potrebno dokazila za znesek, odobren s strani Občine, v tem primeru za 3.000 EUR.

15. Ali drži, da lahko društvo v okviru prijavljenega programa poroča za celotni odobren znesek že s prvim projektom in tudi dobi celo nakazilo – če je porabilo toliko sredstev in potem samo še odda dokončno poročilo za ostale projekte – brez računov, saj jih je že dal za prvi projekt v celoti?
Da.

16. Kako se bo odločalo, kaj mora društvo vrniti na koncu leta, če ni izvedlo vseh projektov v okviru prijavljenega programa? Kam bo šel neporabljen denar in na kakšen način?
Društvo, ki v okviru prijavljenega in odobrenega programa ne bo izvedlo vseh prijavljenih projektov, bo moralo vrniti sredstva v znesku, ki ga je predvidelo pri izvedbi posameznega projekta.

V skladu z 12. členom Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec, strokovna komisija pripravi končni predlog o višini sofinanciranja, ki lahko vključuje tudi že odobrene programe, katerim se lahko, v sorazmernem deležu, v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev, poveča obseg sofinanciranja.

17. Ali lahko društvo z več sekcijami kandidira za vsako sekcijo posebej s svojim programom in če ne, kako se bo vrednotilo dejstvo, da ima neko društvo več programov, točke pa so iste, kot če ima en program?
Ne. Društvo sme, kljub več sekcijam, na razpisu kandidirati le z enim programom, vanj pa lahko vključi projekte (prireditve) vseh sekcij.

18. Ali je potrebno prilagati dokazila tudi za prireditve, ki jih je organizirala Občina Logatec?
Ne. Dokazil o sodelovanju na prireditvah, ki jih je organizirala Občina Logatec, ni potrebno prilagati.

19.  Zakaj se pri manjših zborih, pevskih skupinah, instrumentalnih, tamburaških skupinah ipd., ki štejejo manj kot 18 članov, točke razpolovijo, za kvartete in ostale pa se zmanjšajo na eno četrtino? Zakaj tak kriterij ne velja tudi pri dramskih skupinah?
Podatki o skupinah na področju pevskih zborov in orkestrov kažejo, da je le-teh skupin največ v občini Logatec in da je znotraj njih tudi največji razpon med številom aktivnih članov, zato je bila potrebna še dodatna diferenciacija. Na vseh ostalih področjih takih velikih razlik ni, zato tam tega kriterija ni.

20. Kaj so intenzivne vaje?
To so lahko eno-, dvo- ali večdnevne vaje, ki potekajo strnjeno in katere vodi dirigent zbora/orkestra ali zunanji izvajalec. Namen takih vaj je lahko izobraževanje ali priprava na pomembnejši nastop.


Projekti in projekti s področja založništva

21. Kaj je pilotni projekt, ki ga lahko prijavi društvo poleg programa?
Pilotni projekt je projekt, ki se izvaja prvič, ima novo vsebino in se izvede samo enkrat. Pilotni projekt ne more biti hkrati prijavljen v programu prijavitelja.

22.  Kaj so »drugi viri« sofinanciranja?
To so poleg sredstev, ki jih bo predlagatelj v obliki sofinanciranja dobil s strani Občine, vsa ostala sredstva, ki so potrebna za izvedbo projekta.

23. Če se namerava prijavljeni projekt izvesti večkrat, ali se pri merilu »predvideni doseg projekta« obisk sešteva, ali se upošteva obisk le pri eni izvedbi projekta?
Upošteva se le obisk pri eni izvedbi projekta.

24. Ali lahko na razpis prijavimo projekte, ki so bili izvedeni že v začetku tega leta, pred objavo javnega razpisa?
Da. Na razpis lahko prijavite tudi projekte, ki so že bili izvedeni. Pomembno je, da so bili izvedeni v letu 2010.

25. Kdo je partner v projektu?
Partner v projektu je nekdo, ki sodeluje pri programski izvedbi projekta (npr. nastopajoči iz drugih društev/ ustanov ipd.).

Zadetkov: 1493


Občinska proračunska sredstva za sofinanciranje različnih področij skorajda vsa odobrena

Druga polovica februarja in prva polovica marca sta za marsikaterega prijavitelja na občinske razpise precej stresni obdobji, saj ravno v tem času prejemajo odločbe in sklepe o sredstvih, katera so jim na podlagi kriterijev in meril prisodile komisije. Po preteku pravnomočnosti pa sledijo pogodbe o sofinanciranju.

Razdeljevanje proračunskih sredstev, ki so namenjena prav razpisnim področjem športa, turizma, mladih, humanitarnim dejavnostim, zaščiti kulturne dediščine in kulturnim ustvarjalcem, ni mačji kašelj. Veliko dela opravijo tako komisije, ki se do potankosti držijo točkovnikov, meril in kriterijev kakor občinska uprava, ki vso dokumentacijo pripravlja in vodi postopke skladno z zakonodajo.

Svoj del pa so opravili tudi prijavitelji na razpise, ki so izpolnjevali vnaprej pripravljeno razpisno dokumentacijo. Občinska uprava vsako leto ažurno spremlja prijave in sproti prilagaja razpisne obrazce v primerih, ko se pokažejo anomalije ali morebitni moteči elementi. Obrazci razpisne dokumentacije so tako veliko bolj pregledni kot so bili pred leti, vpis podatkov je enostavnejši in hitrejši, saj lahko prijavitelji s pomočjo osebnih računalnikov izpolnjujejo dokumentacijo, ki je sicer objavljena tudi na občinskih spletnih straneh.


Za lažje razumevanja celotnega postopka
 
Tokrat vam predstavljamo kronologijo razpisa in pridobivanja sredstev z njegovega naslova. Predstavljeni koraki so splošni in klasični za vseh šest razpisnih področij, ki pa se znotraj posameznega področja razlikujejo na več ravneh.

Priprave na novo razpisno obdobje že sredi tekočega leta
Prve priprave na novo razpisno obdobje na občinski upravi stečejo nekje na polovici tekočega leta, ko se že pokažejo prednosti in slabosti aktualnega razpisa. Prednosti se v danih okoliščinah še poglobi, medtem ko se za novo razpisno obdobje poskuša slabosti čim bolj odpraviti  oziroma urediti tako, da se stanje normalizira. Sledijo priprave besedil sklepov o uvedbi javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Sklepe smo objavili v decembrski številki Logaških novic, razpisna dokumentacija pa je bila na razpolago na občinskih spletnih straneh in v sprejemni pisarni občine Logatec od 21. decembra 2009. Zadnji dan za oddajo vlog, z izjemo vlog za področje kulturnega udejstvovanja, je bil petek, 29. januar 2010. Zadnji dan za oddajo vlog za prijavo programov in projektov s področja kulture in projektov s področja založništva je 23.03.2010.

Razpisi za vseh pet področij, razen za kulturnega, je zaključen, na vrsti so komisije
Pet komisij se je na začetku februarja posamično sestalo na rednih sejah, kjer so odpirale vloge in preverile pravno formalnost vlog. V kolikor prijavitelji niso predložili vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokazil, je komisija občinski upravi naložila pripravo sklepa o zavržbi take vloge. V letošnjem letu beležimo eno tako vlogo od 91. poslanih.  Naslednje poglavje v tem procesu je bila obravnava popolnih vlog. Komisije so se na nadaljevalni seji seznanile z vsebinami vlog in jih točkovale na podlagi sprejetih točkovnikov, pravil in meril. Posledično so lahko izračunale vrednost točk za posamezne segmente ter na koncu s podpisi zapisnikov odobrile višino odobrenih sredstev za projekte, programe, akcije in ostale prijavljene vsebine.

Odločbe in sklepi o odobrenih sredstvih
Po končanih sejah je sledilo obdobje priprav odločb oziroma sklepov o odobrenih sredstvih, ki jih bodo upravičenci prejeli v kratkem, v kolikor jih še niso.

Pogodba
Po preteku pritožbenega roka na odločbo/sklep bodo na naslove upravičencev prispele pogodbe o sofinanciranju prijavljenih sestavin.
Ena izmed pomembnejših sestavin pogodbe je nedvomno rok, v katerem je potrebno pogodbo podpisati, saj se sicer, v kolikor upravičenec podpisane pogodbe ne vrne pravočasno, meni, da je svojo vlogo umaknil.  V vlogah so zapisane vse posebnosti, na katere je med letom treba paziti, in tudi navodila, kako je treba ravnati v določenih primerih. Pogodba torej ni samo obojestransko podpisan papir na katerem so odobreni zneski, ampak vsa navodila, kako ravnati do končne porabe sredstev.

Poročila in pridobivanje sredstev sofinanciranja
Skupaj s pogodbo bodo upravičenci prejeli tudi obrazce vsebinskih in finančnih poročil. Na podlagi slednjih in priloženih dokazil o izvedbi prijavljenih vsebin, bo sofinancer tekom leta, do v pogodbi določenega datuma, lahko nakazoval odobrene zneske. Posebna pozornost naj gre letos tudi tem obrazcem, ki bodo delno spremenjeni. Vsebinski in finančni obrazci so namenjeni prav zadnjemu koraku pred nakazilom odobrenih sredstev in upravičenci morajo podrobneje pojasniti povezave med dokazili in vsebino za katero so dobili odobrena sredstva, saj sofinancer sredstva nakaže samo za namen, ki so ga upravičenci podali v vlogi. 

Statistika

Leto 2010 nudi kar 370.154,00 EUR. Lani je na razpise prispelo 119 vlog, letos vsi razpisi še niso zaključeni, saj je kulturni razpis še v teku. Smo pa prejeli na vseh ostalih petih področjih 91 vlog.

Leto 2009Na razpolago v EUR Št. prispelih vlog 
Kulturna dediščina 22.100,00 
Humanitarno  15.000,00  20 
 Mladi 32.060,0022
 Kultura  93.912,0031
 Šport 213.456,0034 
 Turizem 22.000,0015 
 Skupaj 398.528,00126 

 

Leto 2010Na razpolago v EUR Št. prispelih vlog 
Kulturna dediščina 19.890,00 7
Humanitarno  20.000,00  14
 Mladi 28.854,0025
 Kultura  75.000,00še ni zaključeno
 Šport 206.610,0033
 Turizem 19.800,0012
 Skupaj 370.154,0091 

 


Koliko sredstev je bilo porabljenih v letu 2009?

Leto 2010Poraba v % ostanek v EUR
Kulturna dediščina 1000
Humanitarno  88,66 1.701,39
 Mladi 91,022.880,63
 Kultura  1000
 Šport 95,509.873,34
 Turizem 59,808.843,56
 Skupaj  23.298,92

PRIMERJAVA 2008/2009 TER PRETEKLA OBDOBJA (KULTURA) 

Renata Gutnik
Občinska uprava

Zadetkov: 1342

19.4. BLAGOSLOV MOTORJEV IN DIRKALNIH VOZIL

Nedelja, 19. april 2009 ob 12.00 uri, pred Notranjsko, Gorenji Logatec
BLAGOSLOV MOTORJEV IN DIRKALNIH VOZIL
Z GOSPODOM ROBERTOM FRIŠKOVCEM
Org in info: MK Notranjska Logatec, Toni Voljč 051 300 895

Zadetkov: 1655


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin