Občinski razpisi v zadnji tretjini leta

Samo še mesec dni za oddajo poročil za pridobitev sredstev z razpisov 2016
Občina Logatec je za projekte in programe upravičencev v letu 2016 pripravila dva poziva in sedem razpisov s skupaj devetih področji. Med upravičence je bilo razdeljenih 355.885,66 EUR. Z letošnjim letom je bila uvedena uporaba aplikacije, preko katere so vlagatelji vlagali vloge in preko katere poročajo o izvedenih dejavnostih ter črpajo sredstva, najavljajo spremembe v vlogah in podajajo izjave oz. poročila, da bodo izvedli tudi vse dogodke po zadnjem datumu za oddajo poročil, ki so jih najavili z vlogo.

Ni izjave ali poročila o izvedbi dejavnosti / projektov – ni sredstev
Vsi tisti upravičenci, ki ste v svojih vlogah najavili, da boste dejavni in izvajali dogodke tudi po zadnjem roku za oddajo poročil (šport po 30. 11. 2016, vsi ostali razpisi in poziv po 28. 11. 2016) morate do teh rokov preko aplikacije poslati tudi izjave ali poročila, da boste dotične dejavnosti izvedli, sicer vam sredstva za te dejavnosti zapadejo. Za oddajo teh izjav (na področju turizma, kulture, tradicije in kulturne dediščine) in poročil (šport, mladi, humanitarna in starejši) ni potrebno čakati do zadnjega dne – do zadnjega roka za oddajo vseh poročil. Te izjave oz. poročila lahko oddate že prvi dan po podpisu pogodbe o sofinanciranju. Priporočamo, da jih oddate še v tem mesecu ter skrbno preverite svoje pogodbene vsebine, da katere ne bi spregledali.

Tabela: Poraba sredstev na dan 30. september 2016

Kulturni programi

Kulturni

projekti

Založništvo

Tradicionalni projekti

Turizem

Dediščina

Humanitarna

Starejši

Mladi

Šport

Poziv šport

61,18%

19,71%

59%

36,07%

60,45%

0%

54,49%

63,63%

8,80%

70%

83,33%

Vse upravičence, ki so kandidirali za sofinanciranje svojih dejavnosti s strani Občine Logatec za leto 2016, pred zaključkom razpisnega obdobja spominjamo, da je zadnji rok, ko morajo biti vsa poročila dostavljena na sedež sofinancerja, 30. (šport) oz. 28. november 2016 (vsi ostali razpisi in poziv). S pretekom teh dveh dni bo aplikacija zaprta. Kdor ne bi do teh rokov oddal vsa poročila, mu bodo sredstva zapadla. V kolikor bodo poročila nepopolna in ne bodo vsebovala vseh zahtevanih dokazil, skladno s pogodbo sredstva za primere kršitev ne bodo izplačana, zato priporočamo, da poročila oddate že vsaj kakšen teden pred potekom rokov. Priponke naj bodo pripravljene v PDF obliki.

Ne tvegajte izgube odobrenih sredstev zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti
Pogodba o sofinanciranju je dogovor prejemnika sredstev in sofinancerja kako bosta ravnala, da bo prejemnik sredstev slednja tudi prejel.
Eno izmed določil pogodbe zavezuje prejemnika sredstev k temu, da mora pri informiranju javnosti (vabila, članki, najave prireditev, plakati, letaki,...) vedno na ustrezen način navesti, da je bil odobreni projekt uresničen s pomočjo sofinancerja.

Kaj pomeni na "ustrezen način navesti, da je bil projekt sofinanciran"?
To pomeni, da je potrebno v vseh besedilih napisati, da je bil ta projekt sofinanciran s strani Občine Logatec. To NE pomeni, da je potrebno na promocijskem materialu dodati grb Občine Logatec, ki se ga dobi preko vloge in za katero je potrebno plačati upravno takso. (Odvzem grba s spletnih strani ali kakršna koli drugačna pridobitev grba mimo vloge zanj, je nelegalno pridobivanje grba in se to dejanje lahko kaznuje).

Posledica za ignoranco tega določila pogodbe je neizplačilo sredstev za projekt, pri katerem prejemnik sredstev ni spoštoval določil pogodbe.

V izogib izgubam sredstev zaradi kršitve tega določila pogodbe prosimo vse prejemnike sredstev, da upoštevajo določbo in v vseh promocijskih gradivih ali člankih ter vedno napišejo, da so bile aktivnosti sofinancirane s strani Občine Logatec, pisce člankov ali novinarje, ki so se udeležili njihovih dogodkov, pa na to dejstvo opozorijo.

Občinska uprava

Zadetkov: 604

November – zadnji mesec za oddajo vseh zahtevkov za sredstva z razpisov 2015

Vse upravičence, ki ste kandidirali za sofinanciranje svojih dejavnosti s strani Občine Logatec za leto 2015, pred zaključkom razpisnega obdobja spominjamo, da je zadnji rok, ko morajo biti vsa poročila dostavljena na sedež sofinancerja, 23. oz. 27. november 2015 (odvisno od področja oz. pogodbe). Dokumentacije, ki bo dostavljena po tem roku, Občinska uprava ne sme več upoštevati, denarna sredstva pa upravičencem tako zapadejo. V primeru poročanja za dogodke oz. aktivnosti, ki jih boste izvajali med 23. 11. 2015 in 31. 12. 2015, se odda izpolnjen obrazec Izjave, ki je prav tako objavljen na istem mestu na logatec.si, kot ostali obrazci za področje sofinanciranja Občine Logatec.


Vsako razpisno področje ima svoje posebnosti in različne pogodbene zahteve, zato priporočamo, da upravičenci poročila pripravijo pravočasno in podrobno preverijo vsa pogodbena določila. Z oddajo zahtevane dokumentacije upravičenci ne čakajte do zadnjega dne, ampak jo čim prej dostavite sofinancerju, pri čemer priporočamo, da se z dokumentacijo najprej zglasite pri pristojnem uslužbencu, ki bo preveril ali je vse pripravljeno skladno s pogodbenimi določili. 


Vsi obrazci poročil so na voljo na več mestih spletišča www.logatec.si.


Pri pošiljanju omenjenih dokumentov prosimo vse upravičence, da dokumentov ne spenjate s spenjačem.


Občinska uprava

Vsebinsko in finančno poročilo:
1. MLADI
2. DEDIŠČINA 
3. HUMANITARNA 
4. STAREJŠI 
5. TURIZEM 
6. PROJEKTI V INTERESU OBČINE
7. KULTURA:
projekti, 
programi, 
založništvo.


Najave sprememb
1. DEDIŠČINA
2. KULTURNI PROGRAMI
3. PROJEKTI, KI SO V INTERESU OBČINE
4. TURIZEM
5. ZALOŽNIŠTVO
6. KULTURNI PROJEKTI


Izjave za dogodke, izvedene med 
23. 11. 2015 in 31. 12. 2015

1. DEDIŠČINA
2. KULTURNI PROGRAMI
3. PROJEKTI, KI SO V INTERESU OBČINE
4. TURIZEM
5. ZALOŽNIŠTVO
6. KULTURNI PROJEKTI


Pregled porabe

Pri vnosu cen v obrazce NE vpisujte pik. 
Pravilen zapis: 2065,22 eur
Napačen zapis: 2.065,22 eur

Zadetkov: 843

Vsi moški so copate

Predstava je razprodana.

 

Vsi moški so copate. A le pravi moški si to upa povedati na glas. Ranko Babić bo poskusil to storiti v Veliki dvorani Narodnega doma v Logatcu v petek, 27. novembra 2015, ob 19. uri, ko bo na vrsti 2. abonmajska predstava abonmaja komedije Občine Logatec.

Resnica namreč še nikoli ni bila tako zabavna kot v tej komediji, ki se brez izjem in dlake na jeziku dotika prav vsega: od spominov na izgubo nedolžnosti, do prvega skupnega dopusta s punco, rojstva prvega otroka in krutega spoznanja, da niso vsi dojenčki ljubi.
Izvedeli boste, kakšen izgovor uporabiti, ko vas zasačijo pri…, zakaj morate paziti, kakšno ime izbrati za svojega otroka in katere spolne prakse lahko usodno vplivajo na vajin odnos. Namesto vas je namreč vse te boleče lekcije odnosa s samim seboj in nasprotnim spolom izkusil Ranko.
Moški hodijo v službo, moški dvigujejo uteži, moški pijejo pivo, moški ne spuščajo deske na stranišču, moški perejo, moški likajo, moški kuhajo in moški vzgajajo otroke. Prav take obožujemo. In prav take tudi iščemo. Kdo si torej še upa trditi, da je slabo, če je moški copata?
Z vami bo delil spoznanja iz zajetne študije o razumevanju fenomena imenovanega ženske. In modrosti iz biblije zapletenega osvajanja emancipiranega moškega. Komik Ranko Babić preprosto prizna: za svojo žensko bi naredil vse, četudi v posteljo pride...

Kako do vstopnic za izven (cena 15 eur)? 
Vstopnice za izven po ceni 15 EUR bodo na voljo od 20. novembra 2015 dalje na prodajnih mestih: 
- Upravni center Logatec, recepcija, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, Tel.: (01) 759 06 00 
- Knjigarna in papirnica DZS Logatec, Tržaška cesta 19, 1370 Logatec, Tel.: (01) 750 98 41
- Turistična pisarna Naklo, Tržaška cesta 17, 1370 Logatec, Tel.: (01) 754 15 18.

Občinska uprava

 

Foto: ŠpasteaterZadetkov: 1348

Prestavljena prva abonmajska predstava Mame na 15. novembra 2015

Zaradi bolezni v ansamblu je bilo potrebno prestaviti izvedbo 1. abonmajske predstave na nov datum, in sicer bo komedija Mame na odru Narodnega doma uprizorjena v nedeljo, 15. novembra 2015. Pričetek je ob 19. uri.

Vstopnice za izven za to predstavo z datumom predstave 18. 10. 2015 veljalo za to predstavo, ki bo na sporedu 15. 11. 2015. V kolikor se predstave na novi datum en morete udeležiti, prinesite vstopnice na sedež Občine Logatec do najkasneje petka, 13. novembra 2015 do 13. ure. Kasnejša vračila ne bodo več mogoča.

Komedija je nastala v produkciji Krekerja in SiTi Teatra BTC.

Foto: arhiv SiTiTeatra

Kako do vstopnic za izven (cena 15 eur)?
Vstopnice za izven za vsako izmed abonmajskih predstav in vstopnice za silvestrsko predstavo bodo na voljo na prodajnih mestih:
- Upravni center Logatec, recepcija, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, Tel.: (01) 759 06 00
- Knjigarna in papirnica DZS Logatec, Tržaška cesta 19, 1370 Logatec, Tel.: (01) 750 98 41
- Turistična pisarna Naklo, Tržaška cesta 17, 1370 Logatec, Tel.: (01) 754 15 18.

Vstopnice za abonmajske predstave (za izven) bodo na voljo teden dni pred predstavo.

Občinska uprava

Zadetkov: 1150

Imenovanje člana komisije za vrednotenje in ocenjevanje športnih programov v občini Logatec

Številka: 012-30/2014-1
Datum: 28. 10. 2014


Športna društva in zveze
Organizacije invalidov, ki izvajajo športni program invalidov
Javni zavodi in druge ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne
Organizacije, ki izvajajo športne programe za študentsko populacijo

 

Zadeva: Imenovanje člana komisije za vrednotenje in ocenjevanje športnih programov v občini Logatec


Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11), v 8. in 9. členu določa način formiranja in postopek dela posebne komisije kot sledi:


"8. člen

(1) Javni razpis vodi posebna komisija za dodelitev sredstev za športne dejavnosti (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo 3 člani.

(2) Komisijo imenuje župan občine s sklepom, in sicer na sledeči način:
a) enega člana na podlagi predloga izvajalcev športnih programov v občini, pri čemer član postane tisti kandidat, ki doseže največ predlogov posameznih izvajalcev športnih programov. V primeru, da imajo kandidati enako število predlogov, se župan odloči na podlagi predloženih referenc in izkušenj kandidata.
b) enega člana izmed zaposlenih v občinski upravi (praviloma s področja družbenih dejavnosti za področje športa) ter
c) enega člana, ki ga predlaga Odbor za družbene dejavnosti občinskega sveta občine Logatec.

(3) Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta občine Logatec.

9. člen

(1) Član komisije je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ni predsednik športnega društva, kluba, zveze ali unije.
(2) Na prvi seji izvolijo člani izmed sebe predsednika komisije.
(3) Na sejah komisije se piše zapisnik, za katerega skupaj z ostalimi administrativnimi nalogami skrbi občinska uprava.
(4) Komisija predloži županu v obravnavo ter sprejem točkovnik oz. normative in predlog prioritetnih dejavnosti in vsebin na področju športa za tekoče leto."

 

Zato vas prosimo, da nam v imenu upravičencev, ki so pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju športa v občini Logatec, posredujete predlog osebe, ki ima izobrazbo in izkušnje s področja športa (kot neobvezna zahteva) in bi lahko delovala kot eden izmed treh članov komisije.

Prosimo vas, da predlog z izpolnjenimi podatki na priloženem obrazcu in prilogami – dokazili, posredujete na naslov Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec do najkasneje
11. 11. 2014.

Lep pozdrav,

Postopek vodil:
Damjan Barut, spec.
Višji svetovalec

mag. Nevenka Malavašič
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

mag. Jože Sečnik 
Direktor

 

Zadetkov: 1105

Imenovanje člana komisije za vrednotenje in ocenjevanje mladinskih projektov in programov v občini Logatec

Številka: 012-30/2014-2
Datum: 28. 10. 2014


Mladinske organizacije,
Organizacije za mlade,
Mladinski svet Logatec
Javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju

Zadeva: Imenovanje člana komisije za vrednotenje in ocenjevanje mladinskih projektov in programov v občini Logatec


Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 12/11), v 8. in 9. členu določa način formiranja in postopek dela posebne komisije kot sledi:

»8. člen

(1) Javni razpis vodi posebna komisija za dodelitev sredstev za mladinski sektor (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo 3 člani.

(2) Komisijo imenuje župan občine s sklepom, in sicer na sledeči način:

a) enega člana na podlagi predloga izvajalcev projektov mladinskega sektorja v občini, in sicer tako, da postane član komisije tisti kandidat, ki doseže največ predlogov posameznih izvajalcev projektov; v kolikor pa imajo kandidati enako število predlogov, se župan odloči na podlagi predloženih referenc in izkušenj kandidata,

b) enega člana na predlog Odbora za družbene dejavnosti občinskega sveta občine Logatec,

c) enega člana izmed zaposlenih v občinski upravi (praviloma s področja družbenih dejavnosti za področje mladine).

(3) Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta občine Logatec.

9. člen

(1) Član komisije je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ni predsednik izvajalca projekta (upravičenca) ali član poslovodskega organa le-tega.

(2) Na prvi seji izvolijo člani izmed sebe predsednika komisije.

(3) Predsednik sklicuje in vodi seje komisije.

(4) Na sejah komisije se piše zapisnik, za katerega skupaj z ostalimi administrativnimi nalogami skrbi občinska uprava.

(5) Komisija predloži županu v potrditev merila oz. normative in predlog prioritetnih dejavnosti ter vsebin na področju mladinskega sektorja za tekoče leto.«


Zato vas prosimo, da nam v imenu upravičencev, ki so pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju mladine v občini Logatec, posredujete predlog osebe, ki ima izobrazbo in izkušnje s področja mladine (ni obvezen pogoj) in bi lahko delovala kot eden izmed treh članov komisije.


Prosimo vas, da predlog z izpolnjenimi podatki na priloženem obrazcu in prilogami – dokazili, posredujete na naslov Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec do najkasneje
11. 11. 2014.

Lep pozdrav,

Postopek vodil:
Damjan Barut, spec.
Višji svetovalec

mag. Nevenka Malavašič
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

mag. Jože Sečnik
Direktor

Zadetkov: 1047

Imenovanje člana komisije za vrednotenje in ocenjevanje projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec

Številka: 012-35/2014-1
Datum: 28. 10. 2014


Zadeva: Imenovanje člana komisije za vrednotenje in ocenjevanje projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec


5. člen Pravilnika o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11) določa, da župan izmed uglednih strokovnjakov s področja kulturne dediščine imenuje tri člane strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev, ki popolne vloge oceni in vrednoti.

Zato vas prosimo, da nam posredujete predlog osebe, ki je strokovnjak s področja kulturne dediščine in bi lahko delovala kot eden izmed treh članov komisije.

Prosimo vas, da predlog z izpolnjenimi podatki na priloženem obrazcu in prilogami – dokazili, posredujete na naslov Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec do najkasneje
11. 11. 2014.

Lep pozdrav,


Postopek vodil:
Renata Gutnik
Višji svetovalec za turizem, dediščino in kulturo

mag. Nevenka Malavašič
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

mag. Jože Sečnik 
Direktor

Zadetkov: 1028

Imenovanje člana Strokovne komisije za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec

Številka: 012-34/2014-1
Datum: 28. 10. 2014


Izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih na področju občine Logatec


Zadeva: Imenovanje člana Strokovne komisije za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec


2. člen Pravilnika o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec z dne 21. 2. 2013 določa, da strokovno komisijo sestavljajo trije člani, eden je uslužbenec občinske uprave, eden je predstavnik upravičencev in eden predstavnik odbora za družbene dejavnosti.

Zato vas prosimo, da nam v imenu upravičencev posredujete predlog osebe, ki bi lahko delovala kot eden izmed treh članov komisije.

Prosimo vas, da predlog z izpolnjenimi podatki na priloženem obrazcu, posredujete na naslov Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec do najkasneje 11. 11. 2014.

Upravičenci so določeni v 3. in 4. členu Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 28)).

Lep pozdrav,


Postopek vodil:
Renata Gutnik
Višji svetovalec za turizem, dediščino in kulturo l.r.

mag. Nevenka Malavašič l.r.
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

mag. Jože Sečnik l.r. 
Direktor

Zadetkov: 1151

Imenovanje člana komisije za vrednotenje in ocenjevanje turističnih projektov v občini Logatec

Številka: 012-32/2014-1
Datum: 28. 10. 2014


Pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na področju občine Logatec


Zadeva: Imenovanje člana komisije za vrednotenje in ocenjevanje turističnih projektov v občini Logatec


4. člen Pravilnika o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec programov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11) določa, da postopek sofinanciranja turističnih projektov vodi tričlanska komisija, ki jo izmed uslužbencev občinske uprave ter na podlagi predloga upravičencev in predloga stalnega delovnega telesa Občinskega sveta, pristojnega za področje turizma, imenuje direktor občinske uprave. Vsi člani komisije morajo imeti izobrazbo in izkušnje s področja turizma.

Zato vas prosimo, da nam v imenu upravičencev, ki so pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na področju občine Logatec, posredujete predlog osebe, ki ima izobrazbo in izkušnje s področja turizma in bi lahko delovala kot eden izmed treh članov komisije.

Prosimo vas, da predlog z izpolnjenimi podatki na priloženem obrazcu in prilogami – dokazili, posredujete na naslov Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec do najkasneje
11. 11. 2014.

Lep pozdrav,


Renata Gutnik
Višji svetovalec za turizem, dediščino in kulturo l.r.

mag. Nevenka Malavašič l.r.
Vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve

mag. Jože Sečnik l.r. 
Direktor

Zadetkov: 1005

Poziv k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Logatec

V povezavi z 11. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) in 30. členom Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo), župan Občine Logatec izdajam


P O Z I V 
k oddaji razvojnih pobud s področja urejanja prostora
za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Logatec


Vse zainteresirane poslovne subjekte in širšo javnost (posameznike, institucije, krajevne skupnosti, društva, gospodarske subjekte, idr.) pozivam, da svoje razvojne pobude s področja urejanja prostora ter potrebe po spremembi namenske rabe zemljišč (sprememba namenske rabe pomeni med drugim spremembo iz kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča in obratno ter spremembe v ali iz druge rabe) posredujejo Občini Logatec najkasneje do 31. decembra 2014.

Za bodočo razvojno usmeritev občine so najpomembnejša mnenja, potrebe in želje občanov, ki jim želimo slediti. Zato bomo vaša mnenja, pobude oziroma želje, pa naj bodo še tako nenavadne, podrobno proučili ter skladno z državnim pravilnikom ovrednotili. O tem ali pobuda izpolnjuje merila in kriterije za nadaljnjo obravnavo vas bomo obvestili. Pobude pa naj bodo dobro obrazložene.

 Če ste pobudo podali med leti 2003 in 2007, je bila pobuda obravnavana v postopku sprejetega občinskega prostorskega načrta občine Logatec. V tem primeru je potrebno preveriti ali je namenska raba zemljišča spremenjena. Če ni, potem morate podati novo pobudo.

 Če ste pobudo podali med leti 2007 in do 30. 9. 2013, je vaša pobuda že evidentirana in obravnavana oziroma opredeljena na podlagi strokovne podlage in bo v primeru sprejemljivosti vključena v osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

 Če ste pobudo podali med 1. 9. 2013 in do danes, je vaša pobuda že evidentirana in bo obravnavana v sklopu priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.

 Če pobude še niste podali, je sedaj vaša priložnost.

Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . V ta namen je občina pripravila tudi obrazec, ki ga prejmete v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani občine www.logatec.si. Uporaba obrazcev ni obvezna, je pa priporočljiva.


Številka: 3500-4/2013-381 
Datum: 22. 10. 2014

Berto MENARD
Župan Občine Logatec

Zadetkov: 1277

31. decembra 2014 Silvestrska predstava Po mojem Slovenci (Boris Kobal)

Sreda, 31. decembra 2014, ob 19. uri, Narodni dom Logatec
Silvestrska predstava Po mojem Slovenci (Boris Kobal)

Bodimo nasmejani tudi na večer najdaljše noči v letu

Letošnje silvestrovanje bomo začeli v družbi hudomušnega Borisa Kobala v silvestrski predstavi – Po mojem Slovenci. V sredo, 31. decembra 2014, se bomo nekaj pred 19. uro zbrali v Veliki dvorani Narodnega doma v Logatcu ter po uri in pol skupaj nazdravili prihajajočemu letu.

Do polnoči nas po koncu predstave predvidoma ločijo še tri ure in pol, kar ob normalnih vremenskih razmerah omogoča, da se še vedno lahko udeležimo preskoka v novo leto s prijatelji, družino ali kje na javnem praznovanju širom Slovenije.

Komedija Po mojem Slovenci pisca, igralca, satirika in režiserja Borisa Kobala je pripoved o človeku, ki skuša razmisliti o značaju Slovencev. Kmalu seveda ugotovi, da je to presneto težko delo, saj se hitro znajde v labirintu nasprotij in hudomušnih rezultatov, kot na primer v sledečem odlomku: »Slovenci in Slovenija…ni nujno, da se ta dva pojma vedno ujemata. Slovenci so narod, ki si želi biti po nemško discipliniran, po drugi strani pa balkansko razposajen. Slovenci v Sloveniji ne čutijo domovine, ko gredo na tuje in slučajno slišijo Avsenike, se razjokajo od domotožja …«. Zabavno zgodbo o našem vsakdanu sta scenarista Boris Kobal in Branko Završan napisala na podlagi tekstov tržaškega glasbenika Giorgia Gaberscika in jih prilagodila našemu prostoru. V dobro uro in pol dolgi predstavi v slogu »teatra canzone«, gledališča v katerem monologu sledi pesem, Borisa Kobala na klavirju spremlja Polona Janežič.


Kako do vstopnic?
Vstopnice za silvestrsko predstavo (10 eur) bodo na voljo od začetka decembra dalje na prodajnih mestih:
- Upravni center Logatec, recepcija, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, Tel.: (01) 759 06 00
- Knjigarna in papirnica DZS Logatec, Tržaška cesta 19, 1370 Logatec, Tel.: (01) 750 98 41
- zaradi selitve Turistične pisarne Naklo, so bile vstopnice iz njihove lokacije prestavljene v Knjigarno in papirnico DZS Logatec.

Org in info: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Zadetkov: 1952

Samo še mesec dni za oddajo poročil za pridobitev sredstev z razpisov 2014

Občina Logatec je v proračunu za leto 2014 za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti, kulture, športa, mladih, starejših, kulturne dediščine in turizma namenila 330.406,39 EUR.
Vse upravičence, ki so kandidirali za sofinanciranje svojih dejavnosti s strani Občine Logatec za leto 2014, pred zaključkom razpisnega obdobja spominjamo, da je zadnji rok, ko morajo biti vsa poročila dostavljena na sedež sofinancerja, 24. oz. 25. november 2014 (odvisno od področja oz. pogodbe). Dokumentacije, ki bo dostavljena po tem roku, Občinska uprava ne sme več upoštevati, denarna sredstva pa upravičencem tako zapadejo.

Vsako razpisno področje ima svoje posebnosti in različne pogodbene zahteve, zato priporočamo, da upravičenci poročila pripravijo pravočasno in podrobno preverijo vsa pogodbena določila. Z oddajo zahtevane dokumentacije naj upravičenci ne čakajo do zadnjega dne, ampak jo čim prej dostavijo sofinancerju, pri čemer priporočamo, da se z dokumentacijo najprej zglasijo pri pristojnem uslužbencu, da preverijo ali je vse pripravljeno skladno s pogodbenimi določili. Po preteku zadnjega roka Občinska uprava upravičencev, v primeru napak ali pomanjkljivosti, ne bo več pozivala k odpravi napak ali dopolnitvam, ampak izplačala samo skladno s pogodbo pravilno dokazana sredstva.

Vsi obrazci poročil so na voljo na spletišču www.logatec.si, na osnovni strani, v zavihku Vloge in obrazci in v zavihku Razpisi in javna naročila, v podzavihku Sofinanciranja.

Pri pošiljanju omenjenih dokumentov prosimo vse upravičence, da dokumentov ne spenjajo s spenjačem.

Občinska uprava

Zadetkov: 1081

Zadnji rok za oddajo poročil na razpisih Občine Logatec 25. november 2013

Občina Logatec je v proračunu za leto 2013 za  sofinanciranje humanitarnih dejavnosti, kulture, športa, mladih, kulturne dediščine in turizma namenila 330.372,00 EUR. 

Do konca oktobra 2013 so upravičenci porabili:
- humanitarne dejavnosti: 55,12%
- kultura 36.40% (programi 67,10%, projekti 30,49%, založništvo 0%, projekti v interesu Občine 48%)
- kulturna dediščina 0,00%
- turizem 45,59%
- šport 78,68%
- mladi 34,18%.

Vse upravičence, ki so kandidirali za sofinanciranje svojih dejavnosti s strani Občine Logatec za leto 2013, pred zaključkom razpisnega obdobja spominjamo, da je zadnji rok, ko morajo biti vsa poročila dostavljena na sedež sofinancerja, 25. november 2013. Dokumentacije, ki bi bila dostavljena po tem roku, Občinska uprava ne sme več upoštevati, denarna sredstva pa upravičencem tako zapadejo.

Vsako razpisno področje ima svoje posebnosti in različne pogodbene zahteve, zato priporočamo, da upravičenci poročila pripravijo pravočasno in podrobno preverijo vsa pogodbena določila. Z oddajo zahtevane dokumentacije naj upravičenci ne čakajo do zadnjega dne, ampak jo čim prej dostavijo sofinancerju, pri čemer priporočamo, da se z dokumentacijo najprej zglasijo pri pristojnem uslužbencu, da preverijo ali je vse pripravljeno skladno s pogodbenimi določili. Po preteku zadnjega roka Občinska uprava upravičencev, v primeru napak ali pomanjkljivosti, ne bo več pozivala k dopolnitvam.

Vsi obrazci poročil so na voljo na spletišču www.logatec.si, na osnovni strani, v zavihku Vloge in obrazci in v zavihku Novice & prireditve, v podzavihku Sofinanciranja.

Pri pošiljanju omenjenih dokumentov prosimo vse upravičence, da dokumentov ne spenjajo s spenjačem.

Občinska uprava

Zadetkov: 1115

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice s strokovnimi podlagami in okoljskim poročilom

Na podlagi 3. točke 39. člena v zvezi s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za energijo s tem 


J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obveščata javnost o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za 
prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice s strokovnimi podlagami in okoljskega poročila


I.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja javno razgrnitev:
osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice, ki ga je pod številko 9002 oktobra 2013 izdelalo podjetje ZUM, d. o. o., Maribor (v nadaljnjem besedilu: osnutek državnega prostorskega načrta);
povzetka za javnost;
okoljskega poročila za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice, ki ga je pod številko elaborata P4M3KV-1P/01A septembra 2013 izdelal IBE, d. d., Ljubljana… (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 6. novembra 2013 do 6. decembra 2013 v času uradnih ur javno razgrnjeno:
na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška cesta 19a, Ljubljana,
v prostorih Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice,
v prostorih Mestne občine Ljubljana:
× Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana,
× Četrtna skupnost Rožnik, Viška 38, Ljubljana,
× Četrtna skupnost Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana,
× Četrtna skupnost Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana,
× Četrtna skupnost Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana
× Četrtna skupnost Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana,
v prostorih Občine Dobrova–Polhov Gradec, Stara cesta 13, Dobrova,
v prostorih Občine Horjul, Občinski trg 1, Horjul,
v prostorih Oddelka za prostor Občine Vrhnika, Cankarjev trg 11, Vrhnika,
v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 a, Logatec,

Gradivo iz prve do tretje alineje prejšnje točke bo od 6. novembra 2013 do 6. decembra 2013 javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (pod »aktualno/pomembne povezave/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«).

III.
Javne obravnave bodo potekale: 
20. 11. 2013 s pričetkom ob 16.00 za območje Mestne občine Ljubljana v prostorih Četrtne skupnosti Dravlje,  Draveljska 44, Ljubljana,
20. 11. 2013 s pričetkom ob 18.00 v prostorih Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice,
22. 11. 2013 s pričetkom ob 17.00 v prostorih Zadružnega doma na Dobrovi, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova,
25. 11. 2013 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Občine Horjul, Občinski trg 1, Horjul,
27. 11. 2013 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 a, Logatec,
27. 11. 2013 s pričetkom ob 18.00 v prostorih Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika.

IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na osnutek državnega prostorskega načrta in okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi se lahko do 6. decembra 2013 dajo pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe), lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DPN M3/1 Kalce–Vodice«. Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za energijo bosta v roku 60 dni preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih tudi posredovalo Mestni občini Ljubljana ter občinam Logatec, Vrhnika, Horjul, Dobrova–Polhov Gradec in Vodice.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani in posredovano navedenim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

mag. Tanja BOGATAJ                 Danijel LEVIČAR
Generalna direktorica Direktorata za prostor v. d. Generalnega direktorja Direktorata za energijo
 

Gradiva so v e-obliki dostopna na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
Zadetkov: 1492

Javno naročilo Izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter za dostavo na naslov naročnika za leti 2014 in 2015

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za Izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter za dostavo na naslov naročnika za leti 2014 in 2015, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 23. 10. 2013, številka objave: JN13468/2013

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do torka 19. 11. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. 

Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu. 
Zadetkov: 1273

Javno naznanilo o javni objavi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/13)

Na podlagi tretjega odstavka 53. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A) Občina Logatec s tem  

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni objavi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/13)

I.
Občina Logatec naznanja javno objavo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/13, v nadaljnjem besedilu: OPN) in obrazložitev. 

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno objavljeno, od 7. 10. 2013 do 24. 10. 2013, na oglasni deski Občine Logatec ter v svetovnem spletu.

III.
V okviru javne objave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na spremembe OPN. Pripombe in predloge se poda do 24. 10. 2013 na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.Številka: 007-38/2013-3
Datum:   4. 10. 2013
 
Berto Menard  
ŽUPAN 
JAVNA OBJAVA PREDLOGA ODLOKA Z OBRAZLOŽITVIJO

Občinski svet je na 22. redni seji sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/13). Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je izvedlo nadzor zakonitosti in ustavnosti, ter ugotovilo da določba 26. člena, ki spreminja 131. člen OPN ni v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt).

Skladno s  53. a členom ZPNačrt občina pripravi predlog sprememb Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, ob upoštevanju poziva Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki določa občini, da razveljavi nezakonito določbo 26. člena OPN.

Občina mora v postopku priprave odloka omogočiti sodelovanje javnosti. Z javno objavo na oglasni deski Občine Logatec ter v svetovnem spletu, pod št. 007-38/2013-3, z dne 7. 10. 2013, je občina obvestila javnost o kraju in času javne objave ter načinu podajanja mnenj in pripomb javnosti ter roke za njihovo posredovanje. 

Javna objava poteka od 7. 10. 2013 do 24. 10. 2013. V okviru javne objave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge. Pripombe in predloge se poda do 24. 10. 2013 ustno na zapisnik, pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ali se pošljejo na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

Občina, ki je izvedla spremembe občinskega prostorskega načrta po kratkem postopku, o tem v sedmih dneh po njihovem sprejemu obvesti ministrstvo in vse državne nosilce urejanja prostora.Številka: 007-38/2013-4
Datum:   4. 10. 2013

Na podlagi 53. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 - uradno prečiščeno besedilo, 6/13) je Občinski svet Občine Logatec na ___. redni seji, dne 24. 10. 2013, sprejel 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/13) se črta 26. člen.  

PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah tega odloka.

3. člen
Nadzorstvo nad zakonitostjo odloka izvaja pristojno ministrstvo. 

4. člen
OPN je stalno na vpogled na Občini Logatec, v prostorih za okolje in prostor.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu. 


Številka: 007-38/2013-2
Datum:  4. 10. 2013   
 
Berto MENARD
Župan Občine Logatec
Zadetkov: 1607Kaj nas čaka v 15. sezoni abonmaja komedije Občine Logatec?

Vpis v abonma sezone 2013/2014 je bil zaključen z 18. septembrom 2013. V prvih oktobrskih dneh lahko abonenti pričakujejo abonmajske vstopnice in položnice. Vstopnice za izven bodo na voljo cca teden dni pred vsako predstavo. 

K ogledu predstav letošnje, že 15. sezone, vas vabimo:

Torek, 15. oktober 2013, ob 20. uri - TAK SI 
Kaj se zgodi povprečnemu taksistu v slovenski prestolnici, ko v njegov taksi sedejo konceptualni umetnik, bivši gej, novopečeni vstajnik, brezposelni punker s kravato, duhovnik brez prakse, italjanski turist in dementni profesor marksizma? 
Igrata: Klemen Slakonja in Tadej Toš
Režija: Aleksandar Popovski
Avtor: Goran Vojnović
Gledališče: Siti teater

Sreda, 6. november 2013 - KO SEM BIL MRTEV 
Ko sem bil mrtev je zasnovan na motivu moža, ki napove svojo smrt, potem pa izgine in se ponovno pojavi z lažno identiteto. V burleskni izpeljavi se zgodba seveda zasuče drugače kot v Pirandellovem slovitem romanu Ranjki Matija Pascal. Lubitschev junak je lahkoživ bonvivan, ki se ob večerih rad izmuzne od doma in predaja veselju s šahiranjem v radoživi moški družbi. Bolj kot ženo to moti njegovo taščo, ki mu lepega dne (pravzaprav sredi noči) zaklene vrata, nesrečni mož pa mora prespati na neudobnem stopnišču. Naslednjega dne napove samomor in izgine. Namesto v smrt se odpravi v svobodo samskega življenja. Domnevna vdova žaluje, mož pa se tudi kmalu naveliča postopanja. V svoj nekdanji dom in k ženi, ki jo vendar ljubi, se vrne v vlogi služabnika. A tašča že išče novega ženina za užaloščeno hčer. In ji ga tudi privede na dom. Kaj vse bo napletel lažni služabnik, da bo osmešil snubca, ponovno osvojil ženo in se končno tudi znebil tečne tašče! 

Igrajo: Alojz Svete, Janez Škof, Jernej Šugman, Boris Mihalj, Jože Šalej 
Režija: Diego de Brea 
Avtor: Ernst Lubitsch  
Gledališče: SNG Drama Ljubljana

Torek, 19. november 2013, ob 20. uri -UDAR PO MOŠKO 2
Kaj se zgodi, ko se srečata slovenska in bosanska kultura? Je boljša svoboda samskega življenja ali čar odgovornosti družinskega? Kako se seksa učijo ženske in kako moški? Kdaj je seks najboljši in kako brezmadežno spočeti? Kdaj bomo zares prilezli iz krize in kdaj se ne 'štela' radia? Še več politično-družbene kritike in še več zabavnih resnic o moško-ženskih odnosih!
Vse to in še več v nadaljevanju mega uspešnice Vid Valič & Denis Avdić Udar po moško! 
Igrata: Vid Valič in Denis Avdić
Gledališče: Špas teater

Ponedeljek, 24. februar 2014, ob 20. uri - NAJSTAREJŠA OBRT
Gre za pet dam stare šole, ki opravljajo poklic dvomljivega slovesa, ne več mladih in zapeljivih cip, temveč ostarelih prostitutk, ki komaj zaslužijo za preživetje. Delo opravljajo s stilom in maniro, ki je pri modernih »damah« ni več. Vsaka od njih ima svojo zgodbo, svoje sanje in zgodbe le-teh, kljub humornemu pripovedovanju, kažejo pretresljivo plat takih žensk. 
Igrajo: Zvezdana Mlakar, Anica Kumer, Marijana Brecelj, Marinka Štern, Alenka Cilenšek 
Režija: Peter Srpčič 
Avtor: Paula Vogel 
Gledališče: Mestno gledališče Ptuj

Petek, 28. marec 2014, ob 20. uri - PAZIM@IL! 
Briljantno napisana komedija za vse, ki iščejo zabaven večer, uro in pol neprekinjenega smeha in lekcijo o poznavanju komunikacij preko računalnika. Maks nagovarja svojo ljubico s pisanjem sočnih sporočil preko maila, v istem trenutku pa zdolgočaseno ženo tolaži, ker ga zvečer ne bo domov. Ampak kaj, ko pomotoma zamenja naslove… Kaj bo ženi svetovala ljubosumna prijateljica, kako mu bo stal ob strani najboljši prijatelj? Se bodo sporočila zopet pomešala? Bodo uspešno rešili ljubezenske težave? Računalniško situacijska komedija, kjer se ponesrečena ljubezenska afera rešuje kar preko petih računalnikov, v odlični interpretaciji najboljših slovenskih komikov je nepogrešljiva za vsakega, ki uporablja računalnik, ker pazite: Lahko se zgodi tudi vam. 
Igrajo: Nataša Barbara Gračner, Matjaž Tribušon, Gojmir Lešnjak Gojc, Vesna Pernarčič, Mojca Fatur 
Režija: Jaša Jamnik  
Avtor: B.V. Zandt & J.Milmore (prevod Lado Bizovičar) 
Gledališče: Špas teater

Podani so okvirni datumi. Zaradi objektivnih težav gostujočih gledališč lahko v programu nastopijo spremembe, o katerih boste abonenti pravočasno obveščeni.

Dodatne informacije o predstavah bodo na voljo na spletišču občine Logatec v dneh pred posamezno predstavo, zato nas obiščite na www.logatec.si,  oziroma na zavihku namenjenem prav gledališkemu abonmaju http://logatec.si/Gledališki-abonma/.

Narodni dom Logatec je lociran na Tržaški cesti 44, desno od Upravnega centra Logatec, gledano s Tržaške ceste.

Parkirišča so na voljo pri Narodnem domu ter nasproti in pred Upravnim centrom Logatec.

(Vhod na parkirišče poleg UCL je izven delovnega časa UCL z zadnje strani, zapornica za izstop se odpre samodejno).

Kako do vstopnic za izven in vstopnic zasilvestrsko predstavo

Vstopnice za izven za vsako izmed abonmajskih predstav in vstopnice za silvestrsko predstavo bodo na voljo na prodajnih mestih:
- Upravni center Logatec, recepcija, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, Tel.: (01) 759 06 00
- Knjigarna in papirnica DZS Logatec, Tržaška cesta 19, 1370 Logatec, Tel.: (01) 750 98 41
- Turistična pisarna Naklo, Tržaška cesta 17, 1370 Logatec, Tel.: (01) 754 15 18

Vstopnice za izven bo možno kupiti teden dni pred predstavo, vstopnice za silvestrsko predstavo pa od začetka decembra dalje.

V upanju na še eno fantastično sezono vas lepo pozdravljamo.

Zadetkov: 1692

Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 242

Javno naročilo za izbiro dobavitelja električne energije za obdobje 2012 in 2013

Na Portalu javnih naročil je naročilo objavljeno pod oznako JN12437/2011.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 7. 12. 2011, do 10.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo izvedeno, dne 7. 12. 2011, ob 11.00 uri, na sedežu naročnika, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec (sejna soba, prvo nadstropje).

- Razpisna dokumentacija

- Sprememba razpisne dokumentacije 

(Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da se obseg javnega naročila zmanjša za odjemalca elektrinčne energije Osnovna šola Rovte. Vse spremembe, povezane z zmanjšanjem obsega javnega naročila, so razvidne iz popravka razpisne dokumentacije. Vse ostalo ostane nespremenjeno. Ponudnike še opozarjamo, da so spremembe razpisne dokumentacije sestavni del razpisne dokumemtacije ter, da je potrebno te spremembe požigosati in parafirati na vsaki strani ter priložiti k ponudbi. (Obrazec sprepmembe razpisne dokumentacije je pripravljen v pdf- obliki, katero se lahko izpolnjuje in shranjuje elektronsko.))

Zadetkov: 1136

Pošta z abonmajskimi vstopnicami še ta teden, vstopnice za izven že v prodaji

Kakor vsako leto bomo tudi letos abonentom poslali abonmajske vstopnice in položnice ter znane informacije o novi abonmajski sezoni. Vsako leto abonenti prejmete dotično pošto 14 dni pred prvo predstavo, letos jo boste teden dni prej, saj smo jo oddali na pošto v torek, 11. oktobra.


Vse tiste, ki si želite predstavo Čefurji raus! ogledati, pa niste abonenti, vstopnice po ceni 15 eur že čakajo na prodajnih mestih. 

1. (modro obarvani prostori v razpredelnici) Upravni center Logatec - recepcija,
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, Tel.: (01) 759 06 00

2. (zeleno obarvani prostori v razpredelnici) Knjigarna in papirnica DZS Logatec,
Tržaška cesta 19, 1370 Logatec, Tel.: (01) 759 98 41

3. (roza obarvani prostori v razpredelnici) Turistična pisarna Naklo,
Tržaška cesta 17, 1370 Logatec, Tel.: (01) 754 15 18

1413121110987654321   
              8  
              9  
              10  
              11  
    PARTER    12  
              13  
              14  
              15  
              16  
              17  
1413121110987654321   
                 
                 
                1
                2
     BALKON     3
                4
                5
                6
                7
16151413121110987654321 

 

Narodni dom Logatec je lociran na Tržaški cesti 44, desno od Upravnega centra Logatec, gledano s Tržaške ceste. (nasproti Petrolovega bencinskega servisa)

Parkirišča so na voljo pri Narodnem domu ter nasproti in pred Upravnim centrom Logatec. (Vhod na parkirišče poleg Upravnega centra Logatec je izven delovnega časa z zadnje strani, zapornica za izstop se odpre samodejno).

Zadetkov: 1074

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

17. marca 2011 Predstavitev projekta CERO NIK

Četrtek, 17. marca 2011, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma
Predstavitev projekta CERO NIK
Org in info: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/ 759 06 00
Zadetkov: 18

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo projekt CERO NIK posebej predstavljen tudi na Gregorjevem semnju v Logatcu, 12. marca 2011. Vabljeni na stojnico CERO NIK.
Zadetkov: 390

Družno podprli projekt CERO NIK

17 občin Notranjske, Istre in Krasa (NIK) potrdilo sodelovanje pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki  (CERO NIK) – Občina Logatec v vlogi nosilke projekta – Center naj bi bil zgrajen v logaški občini do konec leta 2015

V drugi polovici januarja so se v prostorih Občine Hrpelje-Kozina sestali župani, podžupani in predstavniki občin: Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec, z namenom poiskati skupno rešitev za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo prebivalci omenjenih občin. Zbrani so po vsebinski razpravi ustno sprejeli predlog župana občine Logatec Berta Menarda, da naj bi se novo zgrajeni objekt Centra umesti v prostor v bližini avtocestnega počivališča Lom 1 v občini Logatec. Naša občina je tako postala nosilka omenjenega projekta, ustanovil pa se je tudi tričlanski projektni svet, ki ga sestavljajo župan občine Vrhnika Stojan Jakin, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar – Mišič, ki nastopa v vlogi koordinatorja, ter župan občine Logatec Berto Menard.  Naloga sveta je pripraviti  obseg projekta, ki se nanaša tudi na pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter iskanjem odgovora, kam z minimalnimi ostanki odpadkov po njihovi obdelavi.

Projekt Center za obdelavo odpadkov Logatec (COOL), ki naj bi imel svojo lokacijo v Industrijski coni Logatec za KLI-jem in ga je v preteklem županskem obdobju peljala Občina Logatec, je pod zdajšnjim županom dobil nov naziv ter ustreznejšo in za občane sprejemljivejšo lokacijo. Center naj bi namreč stal na zemljišču, ki je  v bližini avtoceste, komunalna vozila se bodo tako izognila vožnji skozi večja naselja, v njegovi neposredni okolici pa se ne nahajajo stanovanjski objekti. Zemljišče v velikosti treh hektarjev je v tretinski lasti Občine Logatec, dve tretini pa sta v zasebni lasti. Za odkup je Občina pripravljena odšteti okoli 8 EUR/ m², kar je predvidena cena na podlagi uradne cenitve zemljišča. Dejstvo, da je omenjeno zemljišče v območju Nature 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo (EU), po zagotovilih logaškega župana ne bi smelo vplivati na izpeljavo projekta, saj naj dejavnost obdelave odpadkov ne bi škodljivo vplivala na okolje, kar je na srečanju županov potrdila tudi država.
Začrtani cilji in dogovori pa bodo v prihodnjih mesecih zahtevali veliko dela s strani Občinskih uprav posameznih občin. Ustni dogovor bo treba najprej zapečatiti z ustreznim podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju, potem pa sledi pospešena priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kohezijskega sklada, in sicer  do velikost 35 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge se hitro bliža in prijavljitelju nalaga, da jo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko odda v začetku poletnih mesecev.

Vrednost celotne investicije bo tako razdeljena med občine pristopnice k projektu, državo ter (EU), in sicer: lastna sredstva pogodbenih strank – investitorja in sovlagatelja – v približni višini 30 odstotkov ter nepovratna sredstva (kohezijski sklad EU in sredstva RS) v približni višini 70 odstotkov.

Novi projekti, ki so kakorkoli povezani z odpadki v lokalni skupnosti navadno naletijo na negativen odziv občanov. »Izgradnja Centra za predelavo odpadkov ne bo imela negativnega vpliva na okolje, njegova izgradnja bo zagotovila tudi nekaj novih delovnih mest, hkrati pa bomo zadostiti določilom direktivam EU o ravnanju z odpadki. Predvsem bomo na ta način skušali na področju teh občin urediti problematiko, vezano na odlaganje odpadkov, in se tudi tako izognili situaciji, ki se je zgodila v Neaplju. »je o novem projektu povedal župan občine Logatec Berto Menard. Po zagotovilih Menarda, se bodo logaški občani pred izgradnjo Centra s sodobno tehnologijo za mehansko obdelavo odpadkov podrobneje  seznanili tudi na javni razgrnitvi projekta.

Občinska uprava
Zadetkov: 2801

Ločeni odpadki v Logatcu

Poleti so abonenti gledališkega abonmaja komedije med 16. predstavami izbrali štiri, ki jih bodo spremljali na gledaliških deskah Narodnega doma v Logatcu. Prva taka nosi za Logatec domač naslov: Ločeni odpadki.  Komedijo si lahko poleg abonentov ogledate tudi za izven, in sicer v petek, 29. oktobra 2010 s pričetkom ob 20. uri. 

O komediji
Predstavo je režiral Boris Kobal, uprizarja pa jo Cafe teater.
Štirje uveljavljeni mojstri satire, Boris Kobal, Jaša Jamnik, Lotos Vincenc Šparovec in Miha Brajnik se tokrat lotevajo povsem vsakdanjih problemov naše sodobnosti. Skozi oči različnih skupin, od planincev in povzpetnikov, do obrtnikov, stereotipno nakazujejo naš odnos do delikatnih tem, kot so starost, narodna in verska pripadnost, istospolna usmerjenost, popivanje, prosjačenje brezdomcev na ulicah in še kaj. Celoto povezujejo pogrebci, ki na pokopališču s sarkazmom komentirajo dogajanje.

Igralec Miha Brajnik o…
Pred uprizoritvijo predstave smo za nekaj kratkih odgovorov prosili igralca Miho Brajnika.
S katerimi petimi besedami bi opisali tipičnega Slovenca in s katerimi petimi besedami tipično Slovenko?
»Zase menim, da sem tipičen Slovenec.  Lep, razgledan, šarmanten, radodaren in natančen. Isto velja za (mojo) Slovenko. Vse ostale so....«

Kako slovenski ste sami?
»Slovenski - od glivic do prhljaja.«

Na kaj se spomnite ob imenu Logatec?
»Na film Primer Feliks Langus.«

Kje bi rekli, da je doma zavist?
»Na križišču med recesijo in paniko zapeljete levo, mimo pohlepa dokler ne pripeljete do impotence, čez približno pol kilometra je doma zavist. Na desni strani.«

Se ljudje spreminjamo? So velike razlike med mlajšo in starejšo generacijo?
»Seveda, vsako leto imam več dlak na hrbtu. Razlike so velike, predvsem v tehniki, obdelavi in modelih. Tudi garancija je vse krajša. Aja pa starejša generacija ima več dlak po hrbtu.«

Menite, da bi lahko s predstavo na koga tako vplivali, da bi konkretno razmislil o svojih dejanjih in jih poskušal drugič drugače izpeljati?
»Da.«

Kako do vstopnic za izven? 
Vstopnice za izven za vsako izmed abonmajskih predstav bodo na voljo na prodajnih mestih:
Upravni center Logatec – recepcija, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
Tel.: (01) 759 06 00
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
www.logatec.si

Knjigarna in papirnica DZS Logatec, Tržaška cesta 19, 1370 Logatec
Tel.: (01) 759 98 41

Turistična pisarna Naklo, Tržaška cesta 17, 1370 Logatec
Tel.: (01) 754 15 18

Vstopnice za izven bo možno kupiti teden dni pred predstavo.

Dodatne informacije o predstavah bodo na voljo na spletišču občine Logatec v dneh pred posamezno predstavo, zato nas obiščite na www.logatec.si, oziroma na zavihku namenjenem prav gledališkemu abonmaju http://logatec.si/Gledališki-abonma/.

Kje je Narodni dom v Logatcu
Narodni dom Logatec je lociran na Tržaški cesti 44, desno od Upravnega centra Logatec, gledano s Tržaške ceste. Parkirišča so na voljo pri Narodnem domu ter nasproti in pred Upravnim centrom Logatec. (Vhod na parkirišče poleg UCL je izven delovnega časa UCL z zadnje strani, zapornica za izstop se odpre samodejno).

Renata Gutnik
občinska uprava

Zadetkov: 1506

Ocenjena škoda po septembrskih poplavah

Komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah občine Logatec se je sestala takoj po zaključku intervencije  v torek, 21. septembra 2010. Komisija je svoje delo pričela na podlagi 97. a člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter na podlagi Sklepa o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 16.  in 20. septembrom 2010. Po dosedanjih ocenah je celotna občina zaradi poplav in plazov utrpela škodo skoraj v višini dveh milijonov evrov.

Kaj je predmet popisa
Skladno z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode je občinska komisija pristopila k popisu delne škode na stavbah oz. škode na stavbah, in sicer škodo na nepremičninah, ki je nastala zaradi posledice naravne nesreče, ne pa tudi sanacijo. To pomeni, da se ocenjuje škodo na gradbenih elementih in stavbnem pohištvu. Pohištvo, avtomobili ter posredna škoda se ne ocenjuje. Občinska komisija bo pripravila tudi popis in oceno škode na komunalni infrastrukturi, ki je v lasti oz. pristojnosti lokalne skupnosti. Ob tem je potrebno še poudariti, da občinska komisija ne ocenjuje škode na: kulturni dediščini (pristojnost Ministrstva za kulturo), vodotokih (pristojnost ARSO), državnih cestah (pristojnost Ministrstva za promet – DDC in DARS), gospodarstvu oz. podjetjih (pristojnost Ministrstva za gospodarstvo) ter gozdnih površinah (pristojnost Zavoda za gozdove). Ko bodo pristojne službe popisale škodo bo občina vse podatke vnesla v ustrezno informacijsko aplikacijo (AJDA).


Škoda na stvareh
Do sedaj je občinska komisija ocenila in popisala škodo na stvareh, in sicer na zasebni lastnini (objektih občanov) ter na občinski komunalni infrastrukturi.
Na podlagi prijav in poročila o interveniranju enot za zaščito in reševanje  je komisija popisala 68 objektov. Od teh en objekt po mnenju komisije, zapriseženega cenilca gradbene stroke in geomehanika, ni več primeren za bivanje in je potrebna rušitev, da bi lahko zagotavljali varnost za okolico (objekt Petkovec 4, Rovte). Ostali objekti oz. stanovanjske enote pa so delno poškodovani (10 na Jački, 3 v Grčarevcu, 2 v Kalcah, 16 v Hotedršici, 36 na Notranjski ulici v Logatcu).

Komisija je že okvirno ocenila vrednost škode, ki je razvidna v spodnji tabeli:

Ocena škode po poplavah na objektih v občini Logatec v septembru 2010 - povzetek 

 kraj št. oškodovancev

 ocena škode v EUR   

Grčarevec  3 14.418,22   
Hotedršica     16 50.999,66  
Jačka          10 48.993,09  
Kalce            2 6.251,98  
Notranjska         35 94.550,14  
Petkovec          1 33.000,00
skupaj 67 248213,09 
   

Prav tako je komisija na podlagi prijav in poročila o interveniranju enot za zaščito in reševanje popisala veliko število cestnih odsekov, ki so bili poškodovani ter popisala lokacije plazišč oz. podorov. Občinske ceste ter stanovanjske, gospodarske in industrijske objekte tako ogroža kar devet plazišč, vsa pa hkrati ogrožajo tudi javni vodovod.

Okvirna ocena škode
Višina škode je delno ocenjena že sedaj, vendar samo za tisti del, ki je v občinski pristojnosti. Na  zasebni lastnini (objektih občanov) znaša okrog 250.000 evrov,  na občinski komunalni infrastrukturi pa minimalno 600.000 evrov. Nekaterim se bo višina ocenjene škode na objektih občanov zdela nizka, zato velja na tem mestu še enkrat omeniti, da se je škoda na zasebnih objektih popisovala samo za gradbene elemente in kvečjemu za stavbno pohištvo, ne pa tudi na pohištvu oz. drugih premičninah, kar je skladno z metodologijo. Običajno razmerje med škodo na nepremičnini in na premičninah pri zasebnikih je približno 30:70. To pomeni, da lahko okvirno navedemo, da imajo vsi občani skupaj škode za približno  milijon evrov, k temu pa je treba prišteti še škodo na občinski lastnini. Celotno škodo bi v občini Logatec tako lahko ocenili na 1,5 – 2 milijona evrov.

Točna in overjena škoda na stvareh oz. objektih bo določena, ko bodo obravnavane vse vloge občanov, sprav na regijski in nato na državni komisiji za ocenjevanje škode. Trenutni rok za oddajo popisa in ocen s strani občin je 20. oktober 2010. Državna komisija bo najverjetneje pripravila končno poročilo za vlado do konca letošnjega leta. Povračilo škode (če bo) se bo izvedlo najprej v začetku leta 2011 oz. takoj po sprejemu Programa sanacije, ki bo del državnega proračuna za leti 2011-2012.
 

Škoda na kmetijstvu
V ponedeljek,  27. septembra 2010, je Uprava RS za zaščito in reševanje sprejela dodaten sklep, da se lahko prične ocenjevanje škode tudi na kmetijstvu, in sicer škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročeni po naravni nesreči. Komisija zaradi popisa škode na stvareh te škode še ni mogla popisati. Ocenjujemo, da se bo to izvedlo v naslednjem tednu oz. najkasneje v roku 10 dni. Postopek je enak  postopku, ki se ga izvaja pri popisu škode na stvareh, in sicer bo občinska komisija popisala ali posredovala ustrezne obrazce nosilcem kmetijske dejavnosti in te podatke nato vnesla v aplikacijo.  Čas za to opravilo je do 27. Oktobra 2010. Po tem datumom bo overitev ocene prevzela regijska oz. državna komisija. Postopek vračila škode je enak kot pri škodi na stvareh.

Damjan BARUT, spec.
Svetovalec za zaščito in reševanje
Član komisije

Zadetkov: 1592

…Jaz pa tebi sestro – komedija na odru Narodnega doma

30. oktobra 2009 vas vabimo na ogled prve predstave letošnje 11. sezone abonmaja komedij Občine Logatec. Vstopnice za izven bodo na voljo od petka, 23. oktobra 2009 dalje v Knjigarnah DZS (Tržaška 3 in Tržaška 19a) ter v Turistični pisarni Naklo, vse v Logatcu.

Komedija Jaz pa tebi sestro je dokaj sveža predstava, saj je bila javnosti prvič predstavljena letošnjega februarja. V predstavi igrajo slovenski javnosti zelo dobro znana igralska imena: Alenka Tetičkovič, Dario Varga in Gojmir Lešnjak-Gojc. Osrednja tema komedije… Jaz pa tebi sestro so medsosedski odnosi, začinjeni s tipično slovensko zavistjo, ki so tako intenzivni, da se glavna junaka znajdeta celo na intenzivni negi bolnišnice. Kaj se zgodi, ko zanju prične skrbeti privlačna medicinska sestra Pavla, pa se boste morali prepričati kar sami. Na voljo je okoli 40 vstopnic za izven, ki vas že čakajo na zgoraj navedenih naslovih.

Gojmirju Lešnjaku Gojcu, ki se tokrat nahaja kar v treh vlogah, pa smo tik pred predstavo zastavili še nekaj vprašanj:

Tokrat na naš oder prihajate kar v treh vlogah, kot soavtor besedila, režiser in igralec. Kaj od naštetega ste najraje in zakaj?
"Vsaka od naštetih nalog ima svojo draž in je nemogoče razločevati med seboj in priviligirati  katerokoli od naštetega. Res je bilo pisanje zame  nova naloga, a se je užitek ustvarjanja stopil tako z režijo kot igro. Delo pa je olajšano ob takih sodelavcih, kot sta Alenka in Dario."

Medsosedski odnosi vas v veseloigri...Jaz pa tebi sestro pripeljejo na intenzivni oddelek bolnišnice, kjer za oba soseda skrbi privlačna medicinska sestra Pavla. Kakor kaže, se je Naša mala klinika tako globoko vsidrala v spomin gledalcev, da vas z užitkom spremljajo tudi na odru. Kje se počutite bolj domače, pred kamerami ali na odru?
"Lahko odgovorim na enak način, kot na prvo vprašanje. To sta dva popolnoma različna medija in oba sta mi izjemno ljuba."


Kaj bo našim abonentom in ostalim gledalcem predstave nedvomno ostalo najbolj v spominu?
"…veš kaj mi je najbolj všeč pri vsem, sosed, KADAR JE NAHJTEŽJE TAKRAT PA SKUPAJ POTEGNEVA…
Upam da dejstvo, da si moramo prizadevat v življenju  za kvalitetne odnose s sosedi ne glada ali govorimo o sosedih za državno mejo ali za mejo naše parcelne številke ali hodnika in zidu v bloku!"


Kakšno je po vašem mnenju stanje na slovenskem gledališkem podiju, je izbira predstav pestra, intenzivna, kvalitetna? Česa si publika v zadnjem času najbolj želi?
"Slovensko gledališče še vedno sodi v svetovni vrh. Komedija pa je tista, ki zagotovo obisk gledališč tudi ljudi, ki sicer niso redni obiskovalci gledaliških hiš."


Kakšne so vaše smernice za naslednje dneve in mesece do konca leta in morebiti že kakšne ideje za novo leto?
"Kot državni uslužbenec imam delo splanirano za celo leto v naprej. V Kosovelovem domu pripravljamo svetovno premiero kratkega diplomskega filma Žige Virca Trst je naš, in gala novoletni koncert z Alenko Godec in orkestrom naše nacionalbne TV hiše in še in še…
 
Kraški pozdrav  Gojc"

 


Renata Gutnik
Koordinator za kulturne in turistične dejavnosti Občine Logatec

Zadetkov: 1727

Sredstva z občinskih razpisov za kulturo, turizem in kulturno dediščino malo porabljena

Občina Logatec je v proračunu za leto 2009 rezervirala skoraj 400.000 EUR za sofinanciranje 6 različnih področij (kulturo, šport, mlade, turizem, kulturno dediščino in humanitarna združenja). Komisije so svoje delo opravile in glede na vloge prosilcev, s pomočjo pravne podlage, odobrile sredstva.  Ko se je končala tista najbolj mrzlična izmenjava dokumentacije z zadnjim svežnjem papirjev – pogodbami o sofinanciranju, se je pričel lepši del, nakazila odobrenih sredstev tistim upravičencem, ki so z določenimi projekti že končali in že pošiljajo vsebinska in finančna poročila.
Obdobje pošiljanja vsebinskih in finančnih poročil z dokazili, na podlagi katerih upravičenci prejmejo sredstva pa se vedno hitreje bliža koncu.  Zanimiv je tudi podatek, da je precejšen delež sredstev še vedno ne porabljen, kljub velikim željam in napovedanim dogodkom ter prireditvam. Področje kulture, kulturne dediščine in turizma je imelo na razpolago preko 138.000 EUR.

Kultura
Na področju kulture se bo obdobje oddaje poročil z dokazili končalo malce prej kot pri drugih razpisnih področjih. Upravičenci morajo do 30. novembra 2009 oddati vso omenjeno dokumentacijo za že izvedene dogodke, medtem, ko morajo do istega datuma, torej do 30. novembra 2009 oddati tudi posebne izjave za programe, ki jih bodo izvajali med 1. in 31. decembrom 2009. Končna dokazila za te decembrske dogodke pa bodo morali oddati do 15. januarja 2010.  
Upravičenci so do sedaj vložili zahtevke za samo 34,75 % sredstev. Od 93.940,89 EUR je porabljenih  32.645,82 EUR, in sicer 8.995,22 EUR (45,97%) za redno dejavnost, 795 EUR (20,33%) za izobraževanje, 4.851,86 EUR (34,44%) za osnovna sredstva in 18.003,74 EUR (31,94%) za projekte.

Turizem in kulturna dediščina
Upravičenci, ki so svoje akcije oziroma programe prijavili na razpisno področje turizma in ali kulturne dediščine lahko pošljejo obrazce poročil z dokazili do najkasneje 18. decembra 2009. Prav tako to velja za programe in akcije, ki so jih napovedali za izvedbo v decembru, s tem, da pri slednjih poročilu dodajo kot dokazila bodisi kopije računov, če jih že imajo bodisi kopije predračunov. Končna dokazila za decembrske prireditve, ki se morajo skladati s predračuni pa morajo poslati na sedež Občine najkasneje do 15. januarja 2010.
Na turističnem področju pa morajo upravičenci najkasneje v 30. dneh od izvedbe programa sofinancerju poslati poročila z dokazili , saj v nasprotnem primeru, sredstva zapadejo.
Upravičenci na področju turizma so do zadnje tretjine oktobra vložili poročila za 9.188,16 EUR, kar predstavlja 41,76 % vseh tonamenskih sredstev, medtem, ko so upravičenci s področja kulturne dediščine porabili samo 9,39% vseh sredstev, oziroma 2.074,64 EUR.

Vse upravičence, tudi z drugih področij prosimo, da ps poročili pohitijo in jih pošljejo že sedaj. 

Renata Gutnik
Koordinator za kulturne in turistične dejavnosti Občine Logatec

Zadetkov: 1673

Vaja ZiR Logatec 2009 odlično izpeljana

V soboto, 17. oktobra je na območju Logatca potekala vaja ZiR Logatec 2009, ki je obsegala ukrepe ob poplavi, kot je bila zadnjega marca letos.

V vaji je bilo predvidenih nekaj poplavljenih poslopij in nižje ležečih predelov ob strugi Reke ter Logaščice ter, da prihaja do izlivanja suhe vodne pregrade. Škodo utrpijo objekti, nekaj je tudi poškodovanih občanov, ki skušajo reševati premoženje, nekaj stanovanj je neuporabnih, potrebna je začasna nastanitev oseb.

Boštjan Rupnik, poveljnik Civilne zaščite predstavi vajo in njen uspeh.

 

Kako je vaja potekala v vseh segmentih pa se lahko prepričate v spodnji galeriji.

zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 001
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 002
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 003
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 004
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 005
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 006
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 007
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 008
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 009
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 010
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 011
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 012
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 013
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 014
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 015
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 016
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 017
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 018
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 019
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 020
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 021
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 022
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 023
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 024
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 025
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 026
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 027
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 028
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 029
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 030
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 031
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 032
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 033
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 034
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 035
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 036
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 037
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 038
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 039
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 040
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 041
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 042
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 043
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 044
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 045
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 046
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 047
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 048
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 049
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 050
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 051
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 052
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 053
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 054
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 055
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 056
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 057
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 058
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 059
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 060
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 061
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 062
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 063
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 064
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 065
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 066
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 067
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 068
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 069
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 070
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 071
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 072
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 073
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 074
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 075
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 076
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 077
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 078
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 079
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 080
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 081
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 082
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 083
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 084
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 085
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 086
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 087
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 088
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 089
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 090
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 091
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 092
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 093
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 094
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 095
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 096
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 097
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 098
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 099
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 100
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 101
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 102
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 103
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 104
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 105
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 106
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 107
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 108
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 109
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 110
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 111
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 112
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 113
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 114
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 115
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 116
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 117
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 118
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 119
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 120
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 121
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 122
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 123
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 124
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 125
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 126
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 127
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 128
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 129
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 130
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 131
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 132
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 133
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 134
zir logatec 200...
zir logatec 2009 - 136

 

Na koncu je organizator, Damjan Barut, poskrbel tudi za prijeten zaključek vaje.

Zadetkov: 2473

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin