28. novembra 2015: Katrina praznična tržnica

Petek, 28. november, od 10. do 18. ure, OŠ 8 talcev v sodelovanju z Občino Logatec

Katrina praznična tržnica

(ustvajalci umetnostne obrti, delavnice za otroke, Superpolh animacija, Kamišibaj predstava, unikatna darila, domače dobrote)

 

Org. in info: OŠ 8 talcev Logatec, 01 7590 060

 

praznicna art trznica

Zadetkov: 1318

Hidrološka prognoza, 16. 11. 2014

Na Planinskem polju se gladina vode še nekoliko zvišuje. Gladina Cerkniškega jezera je ustaljena, na Loškem polju in v zgornji Pivški kotlini pa se gladine poplavnih voda znižujejo. Upadanje gladin poplavnih voda na kraških poljih Notranjskega krasa se bo danes zaradi nočnih padavin le nekoliko upočasnilo.

Reka Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem barju na območju vsakoletnih poplav. Pretok Ljubljanice na Vrhniki in v Mostah počasi upada.


Lep pozdrav,
Nejc Pogačnik

Zadetkov: 759

Hidrološka prognoza

V noči na nedeljo in v nedeljo bo možen hiter porast hudournikov in manjših vodotokov, predvsem v južni in zahodni Sloveniji. V nedeljo čez dan bodo v teh delih države narasle tudi večje reke, ki predvidoma ne bodo presegle opozorilnih pretokov.

Vodna gladina na kraških poljih Notranjskega krasa bo pričela predvidoma ponovno naraščati v nedeljo.

Na Planinskem polju se gladina vode še postopoma zvišuje in narašča s hitrostjo okoli 1 cm/uro. Gladina Cerkniškega jezera se ne zvišuje več, na Loškem polju in v zgornji Pivški kotlini pa se gladine poplavnih vod znižujejo.

Reka Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem barju na območju vsakoletnih poplav. Gladina vode na Ljubljanskem barju je ustaljena. Pretok reke Ljubljanice na Vrhniki in v Mostah počasi upada.


Lep pozdrav,
Nejc Pogačnik
dežurni hidrolog

Zadetkov: 796

Hidrolosko opozorilo

Na Planinskem polju se ojezerjene površine v  zadnjih 24 urah zvišujejo za okoli 1 cm/uro. Gladina Cerkniškega jezera se le malo zvišuje, na Loškem polju in v zgornji Pivški kotlini pa se gladina poplavne vode znižuje.  

 
Reka Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem barju na območju vsakoletnih poplav. Gladina vode na Ljubljanskem barju je ustaljena. Pretok reke Ljubljanice na Vrhniki in v Mostah počasi upada.
 
Vodna gladina na kraških poljih Notranjskega krasa bo pričela predvidoma ponovno naraščati v nedeljo, na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju bo naraščanje hitreje kot danes.
 
 
 
V noči na nedeljo in v nedeljo opozarjamo na možen hiter porast hudournikov in manjših vodotokov. V nedeljo bodo najbolj narasle reke v zahodni in južni Sloveniji, ki pa predvidoma ne bodo presegle opozorilnih pretokov.
 
 
 
Lep pozdrav
Zadetkov: 762

Priprava Državnega prostorskega načrta (DPN) za prehod 220 kV omrežja na 400 kV, od Beričevega do Divače, napreduje

Mineva približno leto dni, odkar so potekali posveti s prebivalci lokalnih skupnosti, ki živijo ob predvidenih trasah daljnovoda. Organizirani so bili zato, ker je želelo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor že v zgodnji fazi predstaviti načrte za prehod 220 kV omrežja na 400 kV ter omogočiti soočenje mnenj in predlogov lokalne javnosti glede načrtovanega daljnovoda z izhodišči stroke in države. Prav tako je želel investitor — ELES pridobiti mnenja lokalne javnosti o obeh variantah. 

Vseh posvetov se je skupno udeležilo več kot 550 udeležencev. Daleč največ vprašanj in izraženih mnenj udeležencev se je nanašalo na vplive daljnovoda na zdravje in premoženje ljudi. Pogosta so bila vprašanja o sevanjih, o nadomestilih za zmanjšano vrednost nepremičnin pod in ob njem, o kriterijih za izbor najustreznejše variante in možnih optimizacijah. Poleg splošne zahteve, izražene na vseh posvetih, naj se daljnovod umakne od naselij, je bilo podanih nekaj konkretnih predlogov glede poteka ali izboljšav trase. Med glavnimi razlogi za nasprotovanje daljnovodu je strah ljudi pred njegovimi negativnimi vplivi na zdravje, predvsem elektromagnetnega sevanja in hrupa.

Podrobni zapisi posameznih delavnic, kakor tudi zaključno poročilo o posvetih je objavljeno na spletni strani investitorja: http://www.eles.si/prehod-220kv-na-400kv-bericevo-divaca-sodelovanjejavnosti.aspx

Pripravljavci DPN so vse prejete pobude in prispevke skrbno proučili in trenutno obdelujejo optimizacije znotraj študije variant in okoljskega poročila. Optimizacije bodo vpeljane v osnovne variante tras, nato gresta študija variant in okoljsko poročilo v javno obravnavo. Le-ta je predvidena spomladi 2015, potekala bo v vsaki občini in na pristojnem ministrstvu za prostor. Pripravljeno gradivo bo razgrnjeno in bo tako v času javne razgrnitve 30 dni na voljo za pripombe in predloge. Temu bo sledila javna obravnava. Takrat bo ponovno priložnost, da se zainteresirani krajani vključijo v postopek in podajo svoje pripombe. 

Ponovna javna razgrnitev z zbiranjem mnenj in pobud bo organizirana v fazi osnutka Državnega prostorskega načrta (DPN) za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače, to bo predvidoma v konec leta 2015. Celoten postopek je prikazan na sliki. 

Na spletnih straneh družbe ELES so na voljo številna gradiva, ki pojasnjujejo različne vidike umeščanja daljnovoda v prostor. Med drugim so podane tudi informacije o najpogostejših vprašanjih z odgovori (http://www.eles.si/pogosta-vprasanja.aspx), ki zajemajo podatke o načrtovanju in graditvi daljnovodov, o lastnostih električnih in magnetnih polj, o hrupu in dovoljenih obremenitvah, o meritvah in drugih zanimivih podatkih.

Vabljeni k ogledu.

Zadetkov: 1570

Samo še nekaj dni za oddajo vsebinskih in finančnih poročil z dokazili za razpise 2014

Vse upravičence na občinskih razpisih s področij kultura, kulturna dediščina, turizem, mladi, šport, humanitarci in starejši spominjamo, da je pogodbeno zadnji rok za oddajo vseh vsebinskih in finančnih poročil z dokazili 24. november 2014.

Tega datuma se z aneksi k pogodbam ne da spreminjati. Dokumentacije, ki bo dostavljena po tem roku, Občinska uprava ne sme več upoštevati, denarna sredstva pa upravičencem tako zapadejo.

Gre za vsa poročila, tako za dogodke ali vsebine, ki so se že zgodile, pa poročil še niste oddali, kakor za dogodke, ki se bodo zgodili po 24. novembru 2014.

Vsako razpisno področje ima svoje posebnosti in različne pogodbene zahteve, zato priporočamo, da poročila pripravite pravočasno, ne čakate na zadnji dan in predvsem podrobno preverite vsa pogodbena določila. Priporočamo tudi, da se s pripravljeno dokumentacijo najprej zglasite pri pristojnem uslužbencu, da preveri ali je vse pripravljeno skladno s pogodbenimi določili. Po preteku zadnjega roka Občinska uprava upravičencev, v primeru napak ali pomanjkljivosti, ne bo več pozivala k odpravi napak ali dopolnitvam, ampak izplačala samo skladno s pogodbo pravilno dokazana sredstva.

Vsi obrazci poročil so na voljo na spletišču www.logatec.si, na osnovni strani, v zavihku Vloge in obrazci in v zavihku Razpisi in javna naročila, v podzavihku Sofinanciranja.
Pri pošiljanju omenjenih dokumentov prosimo vse upravičence, da dokumentov ne spenjajo s spenjačem.

Občinska uprava

Zadetkov: 1173

Hidroloska prognoza, 7. 11. 2014 ob 17. 30

Reka Reka je močno narasla v zgornjem toku, v prihodnjih urah bo ponovno močno narasla v srednjem in spodnjem toku. Danes popoldne in v noči na soboto bo Reka poplavljala ob strugi. Možna so tudi razlitja na območjih redkih poplav.

 
 
 
Reke Cerkniščica, Iška, Ižica in Borovniščica ponovno naraščajo. Dotok zalednih voda je še vedno velik zato se poplavne razmere na območju južnega roba Ljubljanskega barja ponovno zaostrujejo. Voda lahko ponovno poplavi tudi na območjih redkih poplav. Ljubljanica bo danes in jutri še naraščala, na vodomerni postaji Moste bo v noči na soboto presegla pretok 300 m3/s.
 
 
 
Poplavne razmere na kraških poljih se ponovno zaostrujejo. Ponovno naraščajo reke na območju Ribniške doline. Ojezerjene površine v Ribniški in Dobrepoljski dolini se postopno povečujejo. Povečale se bodo tudi ojezerjene površine na območju Dolenjskega in Notranjskega krasa.
 
 
 
Vipava je v zgornjem toku pričela ponovno naraščati, prav tako tudi njeni pritoki. Popoldan in v noči na soboto se lahko razlije tudi na območja redkih poplav.
 
 
 
Rižana močneje narašča in se lahko v prihodnjih urah razlije v manjšem obsegu.
 
 
 
Po zbranih informacijah, se bo pretok reke Drave na mejnem profilu z Avstrijo postopno povečeval, a do sobote ne bo presegel 1500 m3/s. V soboto sredi dneva, predvidoma po 14. uri, je možno povečanje pretoka tudi do okoli 1700 m3/s. Ob tem bo Drava poplavila izpostavljena območja ob strugi, ter posamezne objekte na območju Dravograda ter med Mariborom in mejo s Hrvaško.
 
 
 
Sava v srednjem in spodnjem toku poplavlja na izpostavljenih mestih. Predvidoma v noči na soboto bo v Jesenicah na Dolenjskem dosegla pretok okoli 2100 m3/s. V soboto bo še naraščala.
 
 
 
Ob nadaljnjem deževju lahko še vedno hitro narastejo in poplavijo tudi ostale manjše reke na območjih zahodne, osrednje in severne Slovenije, predvsem reke v predalpskem in alpskem svetu, ob dinarski pregradi ter na Notranjskem in Dolenjskem.
 
 
 
Predvidoma v noči na soboto, bo reka Krka v Podbočju presegla pretok 250 m3/s in se razlila na območju pogostih poplav.
 
 
 
Lep pozdrav,
 
Mojca Sušnik, Janez Polajnar, Sašo Petan
Zadetkov: 799

Hidrološka prognoza z dne, 7. 11. 2014

Razmere na območju rek Cerkniščice, Iške, Ižice in Borovniščice so se začele postopno umirjati. Dotok zalednih voda je še vedno velik zato danes in jutri pričakujemo povečanje poplavnih površin na Ljubljanskem barju. Voda lahko poplavi tudi območja redkih poplav. Ljubljanica bo danes in jutri še naraščala, na vodomerni postaji Moste bo predvidoma v soboto sredi dneva dosegla pretok 260 m3/s.

Ojezerjene površine Dolenjskega in Notranjskega krasa se bodo danes in v prihodnjih dneh povečevale. Ojezerijo lahko tudi območja v Ribniški in Dobrepoljski dolini ter v dolini zgornje Pivke.

Po zadnjih podatkih ima reka Drava na mejnem profilu z Avstrijo pretok ob 12. uri 1200 m3/s, do konca dneva se bo postopno povečal do 1500 m3/s. Drava poplavlja na izpostavljenih mestih ob strugi. V soboto sredi dneva je možno povečanje pretoka tudi do okoli 1700 m3/s. Ob tem bo Drava poplavila izpostavljena območja in posamezne objekte ob strugi, zlasti na območju Dravograda ter med Mariborom in hrvaško mejo.

Vipava in Reka se v svojem srednjem in spodnjem toku postopno umirjata. Še vedno poplavljata na območjih pogostih poplav. Ob predvidenih nadaljnjih padavinah tekom dneva se bo pretok na obeh rekah ponovno povečal.

Sava v srednjem in spodnjem toku poplavlja na izpostavljenih mestih. Predvidoma v noči na soboto bo v Jesenicah na Dolenjskem dosegla pretok okoli 2100 m3/s.

Ob možnem nadaljnjem deževju lahko še vedno hitro narastejo in poplavijo tudi ostale manjše reke na območjih zahodne, osrednje in severne Slovenije, predvsem reke v predalpskem in alpskem svetu, ob dinarski pregradi ter na Notranjskem in Dolenjskem.

Predvidoma v noči na soboto bo reka Krka presegla opozorilni pretok in se razlila na območju pogostih poplav. V Podbočju je pričakovan pretok 220 m3/s.


Lep pozdrav,
Mojca Sušnik, Janez Polajnar, Maja Jeromel

Zadetkov: 817

Prekuhavanje vode - Logatec

Komunalno podjetje Logatec obvešča uporabnike storitve oskrbe s pitno vodo na območju naselja Logatec, da je potrebno vodo do preklica prekuhavati.
Zadostuje, da voda burno vre 3 minute, nato jo hranite v hladilniku in porabite v 24 urah.
Hvala za razumevanje.

Zadetkov: 1239

Javno naročilo - Izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom obcinskega glasila Logaske novice ter dostavo na naslov narocnika za leto 2013

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil malih vrednosti pod številko objave NMV2822/2012, z dne 16. 11. 2012.

Rok za predložitev ponudb: 30. 11. 2012 do 9:00 ure.
Odpiranje ponudb: 30. 11. 2012 ob 10:00 uri v sejni sobi Občine Logatec.

- razpisna dokumentacija

Zadetkov: 1153


Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 241

Zadnji roki za oddajo poročil na razpisih Občine Logatec pred vrati

Občina Logatec v proračunu vsako leto nameni več sto tisoč evrov za sofinanciranje dejavnosti, ki občanom in drugim članom različnih organizacij in posameznikom osmisli prosti čas, z dejavnostmi pa skrbijo tudi za identiteto in razvoj kraja ter uresničujejo javni interes na različnih področjih.

Sredstva v višini 300.285,00 eur, ki jih je Občina Logatec za leto 2011 namenila za  sofinanciranje humanitarnih dejavnosti, kulture, športa, mladih, kulturne dediščine in turizma, so upravičenci do konca oktobra izkoristili v naslednjih odstotkih:
- humanitarne dejavnosti: 45,60 %
- kultura skupaj 50,37 %
- kulturna dediščina 23,83%
- turizem 52,22%
- šport 36,71 %
- mladi 15,68 %

Aktualna poraba (sveži podatki)

Poraba sredstev 2011

-Kulturna dediščina 2011
-Turizem 2011
Kultura 2011
-Humanitarna 2011

Vse upravičence, ki so kandidirali za sofinanciranje svojih dejavnosti s strani Občine Logatec za leto 2011, pred zaključkom razpisnega obdobja pozivamo, da v pogodbah o sofinanciranju preverite roke za oddajo zadnjih vsebinskih poročil z dokazili in izjav ter končnih poročil (kakor to zahteva pogodba) za pridobitev odobrenih sredstev in vso zahtevano dokumentacijo do najkasneje tistega dne tudi dostavite, saj zahtevane dokumentacije, ki bo dostavljena po roku, Občinska uprava ne sme več upoštevati, denarna sredstva pa upravičencem tako zapadejo.

Vsako razpisno področje ima svoje posebnosti in različne datume ter zahteve, zato priporočamo, da upravičenci poročila pričnete pripravljati pravočasno in podrobno preverite vse datume, ki so povezani z oddajo dokazil. Prav tako priporočamo, da z zahtevano dokumentacijo ne čakate do zadnjega dne, ampak jo čimprej oddate. Po preteku zadnjega roka Občinska uprava upravičencev, v primeru napak ali pomanjkljivosti, ne bo več pozivala k dopolnitvam.

V nadaljevanju  predstavljamo samo datume, do katerih morajo biti vsa poročila z dokazili dostavljena sofinancerju, ostali datumi se v večini nanašajo na dogodke, ki bodo izvedeni v decembru, a morajo upravičenci vseeno do spodaj navedenih datumov dostaviti dokumentacijo kot določa pogodba o sofinanciranju:
 
1. Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec: 16. december 2011.
2. (So)financiranje kulturnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec ter (so)financiranje kulturnih programov in projektov v občini Logatec: 25. november 2011.
3. Sofinanciranje programov športa: 28. november 2011.
4. Sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec: 28. november 2011.
5. Sofinanciranje letnih turističnih programov v občini Logatec: 28. november 2011.
6. Sofinanciranje letnih projektov mladinskih organizacij: 28. november 2011.


Vsi obrazci poročil in področne izjave so na voljo na spletišču www.logatec.si, na osnovni strani, v zavihku Vloge in obrazci in v zavihku Novice & prireditve, v podzavihku Društva.

Na voljo pa so tudi tukaj:

Vsebinsko in finančno poročilo MLADI 
Vsebinsko in finančno poročilo DEDIŠČINA 
Vsebinsko in finančno poročilo HUMANITARNA 
Vsebinsko in finančno poročilo KULTURA: projekti,programi,končno poročilo,projekti v interesu Občine,Izjava o realizaciji projektov med 17. nov. in 31. dec. 2011 
Vsebinsko in finančno poročilo SPORT 
Vsebinsko in finančno poročilo TURIZEM 

Pri pošiljanju omenjenih dokumentov prosimo vse upravičence, da dokumentov ne spenjate s spenjačem.

Renata Gutnik
Občinska uprava

Zadetkov: 1343

Decembra se pa bomo nasmejali

Decembra v Narodnem domu tudi dve komediji, abonmajska Balkanska špijonka in silvestrski Sašo Hribar show.

Abonenti lanske sezone gledališkega abonmaja komedije Občine Logatec so za ogled v 13. sezoni izglasovali štiri predstave, ki nas bodo nasmejale v mesecih oktober in december 2011 ter predvidoma februar in marec 2012.

Abonenti so izbirali med 24. komedijami, največ glasov pa so dobile predstave: 39 stopnic (15,71%), Balkanska špijonka (8,7 %), Čefurji raus! (7,86 %) in Nežka se moži (10 %). Blizu so bile predstave Jožef Slehernik – Pepi, Ljubim te – spremeni se! in Sašo Hribar show, ki so vse prejele enako število glasov (7,14%).

Prvo abonmajsko predstavo Čefurji raus smo si 21. oktobra 2011 že ogledali in igralca Saša Rajakovića, sicer Vrhničana, presenetili z zelo dobrim odzivom.

Balkanska špijonka
Uspešnica Špas teatra je zopet na odrih, tokrat v novi, drugačni izvedbi, saj je glavno špijonsko palico  prevzela ženska. Predstava v Logatcu bo prva gostujoča predstava po premieri v novembru 2011.
V komediji igrajo Ksenija Mišič, Brane Šturbej,  Mustafa Nadarević, Aleš Valič in Vesna Vončina, režijser je Mustafa Nadarević.
 
Milica (Ksenija Mišič) si domišlja, da je njen podnajemnik (Aleš Valič) špijon. Ker državni organi sedijo križem rok, se odloči, da ga bo razkrinkala sama. Zasleduje ga, opazuje, slika in se podaja v zelo smešne situacije, ko pa ne zmore več sama, na pomoč pokliče brata Đura (Mustafa Nadarević). Ob strani ji zvesto stoji mož (Brane Šturbej)… Slovenijo je treba rešiti.

Kako do vstopnic za Balkansko špijonko?
Druga abonmajska predstava bo letos uprizorjena 15. decembra. Pričela se bo ob 20. uri, vstopnice za izven pa bodo na voljo že od 1. decembra dalje na siceršnjih prodajnih mestih in uro pred predstavo na blagajni Narodnega doma.

Vstopnice (določajo sedežni red) za proste sedeže v parterju nudi:
Upravni center Logatec, recepcija, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, tel.: (01) 759 06 00,
www.logatec.si.

Proste sedeže na balkonu pa nudita:
- Knjigarna in papirnica DZS Logatec, Tržaška cesta 19, 1370 Logatec, tel.: (01) 759 98 41
- Turistična pisarna Naklo, Tržaška cesta 17, 1370 Logatec, tel.: (01) 754 15 18

Pred nakupom vam priporočamo, da se telefonsko prepričate o razpoložljivosti vstopnic.

Cena vstopnice je 15 eur. Na voljo pa so na naslednjih prodajnih mestih:
1. (modro obarvani prostori v razpredelnici) Upravni center Logatec - recepcija,
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, Tel.: (01) 759 06 00

2. (zeleno obarvani prostori v razpredelnici) Knjigarna in papirnica DZS Logatec,
Tržaška cesta 19, 1370 Logatec, Tel.: (01) 759 98 41

3. (roza obarvani prostori v razpredelnici) Turistična pisarna Naklo,
Tržaška cesta 17, 1370 Logatec, Tel.: (01) 754 15 18

1413121110987654321   
              8  
              9  
              10  
              11  
    PARTER    12  
              13  
              14  
              15  
              16  
              17  
1413121110987654321   
                 
                 
                1
                2
     BALKON     3
                4
                5
                6
                7
16151413121110987654321 

 

 

V novo leto s Sašom Hribarjem in njegovim showom


Zadnja leta Občina Logatec silvestrski večer podkrepi s smehom. Tudi letos vas vabimo, da se nam pridružite v Narodnem domu v Logatcu, kjer se boste lahko za uvod v silvestrsko praznovanje sprostili in se tokrat nasmejali Sašu Hribarju. Na koncu pa bomo vsi nazdravili prihajajočemu novemu letu. Silvestrska predstava se prične ob 19. uri in traja 90 minut.


Kako do vstopnic za tradicionalno silvestrsko predstavo?
Vstopnice bodo v prodaji od 1. decembra dalje v recepciji Upravnega centra Logatec, Knjigarni in papirnici DZS Logatec, Tržaška cesta 19 ter v Turistični pisarni Naklo, Tržaška cesta 17, Logatec. V kolikor bodo vstopnice na voljo tudi še 31. decembra 2011, jih boste lahko kupili na blagajni Narodnega doma. Vstopnice ne določajo sedežnega reda.

Sašo Hribar show
Sašo Hribar, za nekatere živa legenda, za druge trn v peti, na odru na njemu lasten način preseneti z iskreno izpovedjo lastne življenjske zgodbe. Vsebino svoje duše izlije s pomočjo akustične kitare in ob podpori "legendarnih glasbenih gostov" dokaže, da nima le izjemnega talenta za imitacijo, humor in satiro, ampak tudi glas ob poslušanju katerega se marsikomu naježi koža. Obeta se vam zabaven in čustven večer, morda celo premislek o lastnem življenju, seveda z obvezno mero humorja in (samo)ironije.

Da bi bili vsi dobre volje…
Vse obiskovalce naprošamo, da na predstave ne zamujajo. Predstave se pričenjajo ob točnih urah; abonmajske ob 20. uri, silvestrska ob 19. uri. Priporočamo, da se nam v Narodnem domu pridružite ne prej kot 15 minut pred začetkom predstave in ne kasneje kot 5 minut pred začetkom predstave.

Obvezno utišajte svoje mobilne telefone, saj sicer s telefonskimi zvoki motite ostale obiskovalce in nastopajoče.

Dodatne informacije o predstavah bodo na voljo na spletišču občine Logatec v dneh pred posamezno predstavo, zato nas obiščite na www.logatec.si,  oziroma na zavihku namenjenem prav gledališkemu abonmaju: http://logatec.si/Gledališki-abonma/.

Kje parkirati?
Narodni dom Logatec je lociran na Tržaški cesti 44, desno od Upravnega centra Logatec, gledano s Tržaške ceste. Parkirišča so na voljo pri Narodnem domu ter nasproti in pred Upravnim centrom Logatec. (Vhod na parkirišče poleg UCL je izven delovnega časa UCL z zadnje strani, zapornica za izstop se odpre samodejno).

Vabljeni v dobro družbo in na dobro mero smeha.

Renata Gutnik
Občinska uprava

Zadetkov: 1157

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

17. marca 2011 Predstavitev projekta CERO NIK

Četrtek, 17. marca 2011, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma
Predstavitev projekta CERO NIK
Org in info: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/ 759 06 00
Zadetkov: 18

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo projekt CERO NIK posebej predstavljen tudi na Gregorjevem semnju v Logatcu, 12. marca 2011. Vabljeni na stojnico CERO NIK.
Zadetkov: 390

Družno podprli projekt CERO NIK

17 občin Notranjske, Istre in Krasa (NIK) potrdilo sodelovanje pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki  (CERO NIK) – Občina Logatec v vlogi nosilke projekta – Center naj bi bil zgrajen v logaški občini do konec leta 2015

V drugi polovici januarja so se v prostorih Občine Hrpelje-Kozina sestali župani, podžupani in predstavniki občin: Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec, z namenom poiskati skupno rešitev za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo prebivalci omenjenih občin. Zbrani so po vsebinski razpravi ustno sprejeli predlog župana občine Logatec Berta Menarda, da naj bi se novo zgrajeni objekt Centra umesti v prostor v bližini avtocestnega počivališča Lom 1 v občini Logatec. Naša občina je tako postala nosilka omenjenega projekta, ustanovil pa se je tudi tričlanski projektni svet, ki ga sestavljajo župan občine Vrhnika Stojan Jakin, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar – Mišič, ki nastopa v vlogi koordinatorja, ter župan občine Logatec Berto Menard.  Naloga sveta je pripraviti  obseg projekta, ki se nanaša tudi na pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter iskanjem odgovora, kam z minimalnimi ostanki odpadkov po njihovi obdelavi.

Projekt Center za obdelavo odpadkov Logatec (COOL), ki naj bi imel svojo lokacijo v Industrijski coni Logatec za KLI-jem in ga je v preteklem županskem obdobju peljala Občina Logatec, je pod zdajšnjim županom dobil nov naziv ter ustreznejšo in za občane sprejemljivejšo lokacijo. Center naj bi namreč stal na zemljišču, ki je  v bližini avtoceste, komunalna vozila se bodo tako izognila vožnji skozi večja naselja, v njegovi neposredni okolici pa se ne nahajajo stanovanjski objekti. Zemljišče v velikosti treh hektarjev je v tretinski lasti Občine Logatec, dve tretini pa sta v zasebni lasti. Za odkup je Občina pripravljena odšteti okoli 8 EUR/ m², kar je predvidena cena na podlagi uradne cenitve zemljišča. Dejstvo, da je omenjeno zemljišče v območju Nature 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo (EU), po zagotovilih logaškega župana ne bi smelo vplivati na izpeljavo projekta, saj naj dejavnost obdelave odpadkov ne bi škodljivo vplivala na okolje, kar je na srečanju županov potrdila tudi država.
Začrtani cilji in dogovori pa bodo v prihodnjih mesecih zahtevali veliko dela s strani Občinskih uprav posameznih občin. Ustni dogovor bo treba najprej zapečatiti z ustreznim podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju, potem pa sledi pospešena priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kohezijskega sklada, in sicer  do velikost 35 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge se hitro bliža in prijavljitelju nalaga, da jo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko odda v začetku poletnih mesecev.

Vrednost celotne investicije bo tako razdeljena med občine pristopnice k projektu, državo ter (EU), in sicer: lastna sredstva pogodbenih strank – investitorja in sovlagatelja – v približni višini 30 odstotkov ter nepovratna sredstva (kohezijski sklad EU in sredstva RS) v približni višini 70 odstotkov.

Novi projekti, ki so kakorkoli povezani z odpadki v lokalni skupnosti navadno naletijo na negativen odziv občanov. »Izgradnja Centra za predelavo odpadkov ne bo imela negativnega vpliva na okolje, njegova izgradnja bo zagotovila tudi nekaj novih delovnih mest, hkrati pa bomo zadostiti določilom direktivam EU o ravnanju z odpadki. Predvsem bomo na ta način skušali na področju teh občin urediti problematiko, vezano na odlaganje odpadkov, in se tudi tako izognili situaciji, ki se je zgodila v Neaplju. »je o novem projektu povedal župan občine Logatec Berto Menard. Po zagotovilih Menarda, se bodo logaški občani pred izgradnjo Centra s sodobno tehnologijo za mehansko obdelavo odpadkov podrobneje  seznanili tudi na javni razgrnitvi projekta.

Občinska uprava
Zadetkov: 2799

Prihaja Tobija – lutkovna predstava za otroke

V torek, 24. novembra 2009 bo ob 18.uri v Veliki dvorani Narodnega doma Logatec na sporedu že 2. predstava otroškega lutkovno gledališkega abonmaja Občine Logatec z naslovom Tobija. V lutkovni predstavi nastopata Irena Rajh Kunaver in Marjan Kunaver, gledališča Fru Fru. 40 minutna igrica je primerna za otroke od 4. do 11. leta starosti in je s svojo drugačnostjo navdušila tudi  lutkarje na Mednarodnih festivalih v Belgiji, na Hrvaškem in na Poljskem. Prepletajo se živa igra, lutke in glasba igrana v živo.

Tobija je jazbečar, ki ni zadovoljen s svojim izgledom. Telo kot trakec, krive noge, ušesa kot rjuhe in gobček, ki ni vreden pasje besede. Vsi se mu smejijo, nihče se noče igrati z njim. Ko pa se mu ponudi priložnost, da postane drugačen, ne ve, kakšen bi bil po novem. Odpravi se v živalski vrt po nasvet...

Vstopnice  bodo na voljo uro pred predstavo na blagajni Narodnega doma.
Vabljeni.

Renata Gutnik
Koordinator za kulturne in turistične dejavnosti

Zadetkov: 1683

Gospa ministrica v Logatcu

Druga predstava gledališkega abonmaja komedije Občine Logatec bo tokrat razveseljevala abonente in ostale na zadnji četrtkov večer, ko bomo šteli 26. novembrski dan.

Na voljo je samo dobrih  40 vstopnic za izven, ki bodo na voljo teden dni pred predstavo v knjigarnah DZS na Tržaški 3 in 19 ter Turistični pisarni Naklo, vse v Logatcu, zato zainteresirane prosimo, da z nakupom pohitijo in ne čakajo zadnjega dne, saj so vstopnice ponavadi razprodane v nekaj urah.

Komedijo Gospa ministrica je napisal Branislav Nušić, režiral Dušan Jovanović, gostujeta pa SNG Nova Gorica v koprodukciji Gledališča Koper.  Na odru Velike dvorane Narodnega doma se bomo tokrat smejali številčnemu ansamblu, v katerem je skoraj 20 igralcev: Saša Pavček, Mojca Fatur, Ajda Toman, Radoš Bolčina, Miha Nemec, Gorazd Žilavec, Minu Kjuder, Ana Facchini, Nejc Cijan, Stane Leban, Nevenka Vrančič, Jože Hrovat, Teja Glažar, Medea Novak, Milan Vodopivec, Gorazd Jakomini, Ivo Barišič, Matjaž Vidmar, Maja Medvešček.

Za priokus pa nekaj stavkov iz vsebine
Poznamo ministrice in gospe ministrice. Bistvena razlika med obema vrstama žensk je v dejstvu, da imajo ministrice oblast, gospe ministrice pa moč. Ena takšnih je tudi Nušićeva Živka, soproga revnega državnega uradnika, ki po padcu vlade čez noč postane minister; z njegovim imenovanjem se Živka, zdaj gospa Ana Živana in gospa ministrica, popolnoma spremeni; postane naduta in oblastna, ukazuje vsem, tudi državnim uradnikom, in v želji po uglajenem in finem vedenju postane karikatura same sebe in ministrove soproge. Težave se začnejo, ko ugotovi, da si njena poročena hči zasluži boljšega moža in odloči se, da jo bo poročila s častnim konzulom Nikaragve...

Vabljeni.

Renata Gutnik
Koordinator za kulturne in turistične dejavnosti

Zadetkov: 1356

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin