28. februarja 2016 komedija Mulc… vas gleda

Abonma komedije, ki ga organizira Občina Logatec nam bo v februarju postregel s predzadnjo predstavo, Mulc… vas gleda

V Narodnem domu Logatec smo že slišali izpoved sveže pečenega fotra in se smejali tegobam starega fotra, zato je zdaj čas, da besedo dobi mulc. O svetu odraslih, pasteh sodobne vzgoje, odnosih v družini in prvi ljubezni nam bo skozi otroške oči z zvrhano mero navihanega humorja spregovoril Bojan Emeršič kot Mulc. V monokomediji nastopajo vse ključne osebe, ki navihanemu mulcu poskušajo razložiti pravila sveta. Vendar pa pogled na odrasle razkriva vrsto nasprotujočih si zgledov, ki dajejo misliti da vse le ni tako črno-belo. Monokomedijo, ki se je na Dnevih komedije 2015 zavihtela kar na drugo mesto po izboru občinstva, ki je nastala po besedilu Roka Vilčnika in Bojana Emeršiča, režira Jaša Jamnik.

Predstava, v produkciji Kreker in SiTi Teater BTC, je namenjena tako abonentom kakor za izven in bo uprizorjena na odru Velike dvorane Narodnega doma Logatec v nedeljo, 28. februarja 2016 ob 19. uri.

Kako do vstopnic?

Vstopnice za izven po ceni 15 EUR bodo na voljo teden dni pred predstavo.
Prodaja vstopnic: www.eventim.si in prodajna mesta sistema Eventim Si .

Lepo vabljeni.

Občinska uprava

Foto: arhiv SiTiTeater

Zadetkov: 653

18. marca 2016 komedija Slovenska literatura od A do Ž

V zadnji predstavi abonmaja komedije sezone 2015/2016 nas režiser Primož Ekart vodi skozi repertoar slovenske literature vse od A do Ž. Avtor Jure Karas je zasnoval predstavo v kateri se Lado Bizovičar loteva edine teme, na katero se spozna še manj kot na glasbo – književnosti, so zapisali v matičnem gledališču Špasteater.

Slovenci veljamo za literaren narod. Pa smo res? Predstava Slovenska literatura od A do Ž odgovarja na vsa bistvena vprašanja o slovenski literaturi. Kakšna je razlika med Novo revijo in revijo Nova? Ali je prečka Cirila Zlobca resnično v obliki knjige in ali zbrana dela Ivana Cankarja res gorijo dlje kot tista od Miška Kranjca?

Naj vas literarna tematika ne prestraši: skrb, da bi v predstavi lahko izvedeli kaj pretirano pametnega je odveč - o šesti umetnosti bo predaval Lado Bizovičar, ki knjige uporablja predvsem kot obtežilnik za neplačane položnice in občasni domači herbarij. Da bi pa zadevo ohranili na vsaj zmerno dostojni kulturni ravni, se mu bosta na odru pridružila akademsko izobražena (diplomi sta po ocenah gledališča videti kolikor-toliko verodostojni) igralca Jaša Jamnik in Jernej Čampelj.

Predstava je namenjena tako abonentom kakor za izven in bo uprizorjena na odru Velike dvorane Narodnega doma Logatec v petek, 18. marca 2016 ob 19. uri.

Kako do vstopnic?

Vstopnice za izven po ceni 15 EUR bodo na voljo teden dni pred predstavo.
Prodaja vstopnic: www.eventim.si in prodajna mesta sistema Eventim Si 

Lepo vabljeni.

Občinska uprava

Produkcija: Špas teater, Foto: Miro Majcen

Zadetkov: 806

21. februarja 2014 Uravnoteženje človeškega telesa s pomočjo ekoloških zelišč

Petek, 21. februarja 2014, ob 19. uri, Krajevna knjižnica Hotedršica
Uravnoteženje človeškega telesa s pomočjo ekoloških zelišč
(Zeliščarica in grafologinja Magdalena Metelko bo spregovorila o
- filozofiji povezave človeka, rastline in živali,
- subtilni moči in esenci rastlin,
- rastlinah kot fizikalnih, kemijskih in inteligentih bitjih,
- ravnovesju v človekovem telesu kot pogoju za zdravje in dobro počutje,
- kontroliranju uravnoteženja človeškega telesa z analizo pisave,
- etiki pri uravnoteženju,
- razumevanju vzroka bolezni,
- o eko izdelkih Nasmeh narave.
Org. in info: Knjižnica Logatec, 01 7541 722, http://www.log.sik.si/

Zadetkov: 879

27. februarja 2014 Predavanje akademskega slikarja in duhovnika z naslovom Umetnost služi odrešenju

Četrtek, 27. februarja 2014, ob 19. uri, Jožefova dvorana Medgeneracijskega doma Marije in Marte, Šolska pot 1
Predavanje akademskega slikarja in duhovnika z naslovom Umetnost služi odrešenju
Duhovnik in slikar Jošt Snoj pravi, da teologijo doživlja kot slikar, slikarstvo pa dobi smisel šele iz perspektive teologije, vere. Teološke teme in skrivnosti vere doživlja slikovito, predstavlja si jih v podobi. In te podobe je v vseh fazah svojega slikarstva poskušal tudi upodobiti na slikah. Predstavil nam bo nekaj svojih slik (Sveta Trojica, Adam in Eva, Janez sloni na Jezusovih prsih) in ob njih razložil božji odrešenjski načrt. Razložil nam bo tudi svoj slikarski ciklus z naslovom Poboji. Umetniške slike tega cikla, ki so narejene po fotografijah iz Barbarinega rova, kar kličejo k molitvi za odrešenje Slovenije.
Jošt Snoj se je rodil leta 1967 v Ljubljani. Leta 1993 je na Akademiji za likovno umetnost diplomiral iz slikarstva. Istega leta je vstopil v Bogoslovno semenišče in leta 1998 diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani. Nato je odšel v Francijo, kjer se je izpopolnjeval v duhovnosti in umetnosti. Leta 2000 je bil v Lurdu posvečen v duhovnika in se vrnil v Slovenijo. Leta 2004 je šel v Rim na študij sakralne umetnosti. Na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu je študiral krščansko umetnost na Fakulteti za zgodovino in kulturno dediščino Cerkve. Pod vodstvom p. Marka I. Rupnika je opravil formacijo za sakralno umetnost (poslikave sakralnih prostorov) in študij leta 2008 zaključil z magisterijem.
Sedaj je župnik v župniji Ljubljana - Šmartno ob Savi, kjer dela pastoralno in tudi v umetnosti. Sprejema privatna naročila za manjše potrebe in za kapele ter cerkve.
Njegove slike in vitraži krasijo številne slovenske cerkve, kar sploh ni nenavadno, saj je Jošt Snoj ob slikarstvu študiral tudi na teološki fakulteti in duhovniški poklic sedaj tudi opravlja.
Org. in info: Župnija Dolnji Logatec, http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/

 

Zadetkov: 1034

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce – Ajdovščina s strokovnimi podlagami in okoljskega poročila

Na podlagi 3. točke 39. člena v zvezi s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za energijo s tem


J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obveščata javnost o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina s strokovnimi podlagami in okoljskega poročila


I.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja javno razgrnitev:
– osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina, ki ga je pod številko 6779 novembra 2013 izdelalo podjetje LUZ, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: osnutek državnega prostorskega načrta);
– povzetka za javnost;
– okoljskega poročila za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Ajdovščina, ki ga je pod številko projekta 10634 novembra 2013 izdelal Projekt, d. d., Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
– ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 24. februarja 2014 do 26. marca 2014 v času uradnih ur javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška cesta 19a, Ljubljana,
– v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 a, Logatec,
– v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna,
– v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina in
– v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

Gradivo iz prve do tretje alineje prejšnje točke bo od 24. februarja 2014 do 26. marca 2014 javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (pod »aktualno/pomembne povezave/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«).

III.
Javne obravnave bodo potekale:
– 11. 3. 2014 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 a, Logatec, (za občini Logatec in Postojna),
– 13. 3. 2014 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina in
– 14. 3. 2014 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava.

IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na osnutek državnega prostorskega načrta in okoljsko poročilo. Pripombe in predlogi se lahko do 26. marca 2014 dajo pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe), lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »DPN M3/1 Kalce–Ajdovščina«. Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Direktorat za energijo bosta v roku 60 dni preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih tudi posredovalo občinam Logatec, Postojna, Ajdovščina in Vipava.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani in posredovano navedenim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

mag. Tanja BOGATAJ
GENERALNA DIREKTORICA
DIREKTORATA ZA PROSTOR

Danijel LEVIČAR
GENERALNI DIREKTOR
DIREKTORATA ZA ENERGIJO 

Zadetkov: 1811

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2014

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/13) ter drugega odstavka 3. člena in 7. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 in 11/13) župan Občine Logatec objavlja naslednji


Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2014


I. PREDMET JAVNEGA POZIVA (NAMEN SREDSTEV)

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa individualnih ali skupinskih malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: MKČN) za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občini Logatec.

 

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za leto 2014 so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/13), v višini 8.000,00 EUR.

 

III. UPRAVIČENEC DO DODELITVE SREDSTEV

Upravičenec do dodelitve proračunskih sredstev je lastnik objekta s prijavljenim stalnim prebivališčem v objektu, ki ima izdano gradbeno dovoljenje, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. 12. 2002, ali v objektu, ki je v uporabi pred tem dnem (v nadaljevanju: obstoječi objekt). Upravičenec do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku je tudi lastnik objekta, s prijavljenim stalnim prebivališčem v objektu, ki ima vgrajeno MKČN po 1. 1. 2010, za katero ima vso, v javnem pozivu zahtevano, dokumentacijo.
Sredstva se dodeljujejo izključno za opremo eno ali večstanovanjskih objektov z MKČN, ki so na območju izven aglomeracij v občini Logatec in ne bodo imeli zagotovljenega odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo.

Upravičenec do dodelitve proračunskih sredstev je lahko le fizična oseba.

V primeru nakupa skupinske MKČN za več stanovanjskih objektov je upravičenec (vlagatelj vloge oziroma nosilec investicije) tisti, na katerega zemljišču bo MKČN vgrajena. V primeru, da je na tem zemljišču več solastnikov se skupno obravnavajo kot soinvestitorji. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

 

IV. UPRAVIČEN STROŠEK

Upravičen strošek pridobitve sredstev je nakup MKČN po 1. 1. 2010, ki ustreza zahtevam predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav. Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobave ustrezne MKČN.

DDV ni upravičen strošek.

Upravičencem se dodelijo finančna sredstva v višini:
- 150 €/PE za MKČN, velikosti od 3-15 PE,
- 170 €/PE za MKČN, velikosti od 16-30 PE,
- 200 €/PE za MKČN, velikosti od 31-49 PE.

Ne glede na prejšnji odstavek pa višina sofinanciranja ne sme preseči 50% vrednosti upravičenih stroškov nakupa MKČN.

 

V. POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Upravičenci do sredstev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
pogoji za obstoječi objekt in upravičenca
- obstoječi objekt mora biti na območju izven aglomeracij, kot jih določa veljavni operativni program,
- objekt mora imeti izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002 oziroma mora biti v uporabi pred tem dnem (obstoječi objekt), ter mora biti evidentiran v uradnem katastru,
- objekt, ki ima vgrajeno MKČN po 1. 1. 2010, je lahko tudi novejše gradnje, vendar mora upravičenec vlogi predložiti vso potrebno dokumentacijo za vgrajeno MKČN, kot jo zahteva javni poziv,
- upravičenec mora imeti stalno prijavljeno prebivališče na naslovu obstoječega objekta, iz katerega se odvaja odpadna voda iz MKČN,
- upravičenec mora razpolagati z lastninsko pravico nepremičnine, na kateri je MKČN oziroma v kolikor se gradnja MKČN izvede na zemljišču, ki ni v lasti upravičenca, mora imeti upravičenec pravico graditi.

pogoji za MKČN
- MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka s standardom ter predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov,
- MKČN mora biti izdelana v skladu z enim od standardov, ki jih predvideva predpis, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- ustreznost čiščenja v MKČN mora biti v skladu z določili predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- MKČN mora biti navedena na seznamu ustreznih MKČN, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije (http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005),
- MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja vsaj dva meseca (vsaj 50% obremenitev čiščenja),
- MKČN mora izkazovati z zahtevami predpisov skladno obratovanje, kar se dokazuje z oceno obratovanja čistilne naprave ali poročilom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu, skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- MKČN mora biti vpisana v evidenco izvajalca javne službe,
- račun za nakup MKČN mora biti izdan po 1. 1. 2010.

V primeru, da je lastnik svoj objekt priključil na obstoječo MKČN, ni upravičen do pridobitve sredstev po tem pravilniku.

 

VI. DOKUMENTACIJA

Vlagatelji vlogi predložijo naslednjo dokumentacijo:
- izpolnjeno vlogo – prijavni obrazec (obrazec št. 1), z zahtevanimi prilogami,
- podpisano izjavo (obrazec št. 2),

- dokazilo o plačilu upravne takse.


VII. ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Rok za oddajo vlog na javni poziv je najkasneje do 28. 11. 2014.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti razviden polni naslov vlagatelja vloge ter pripis:

»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI POZIV – MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE«

Vlagatelji lahko vloge oddajo osebno na sedežu Občine Logatec ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec.


VIII. PLAČILO UPRAVNE TAKSE

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo), je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR).

Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa javni poziv – MKČN
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134; referenca SI11 75639-7111002-014.

Vlagatelji k vlogi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.


IX. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge, prispele na javni poziv, odpira in obravnava tričlanska komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja MKČN (v nadaljnjem besedilu: komisija), imenovana s strani direktorja občinske uprave, po zaporednem vrstnem redu prispetja, in po splošnih pravilih upravnega postopka.

Sredstva se dodeljujejo DO PORABE SREDSTEV v letu 2014. Popolne vloge vlagateljev, za katere ni bilo dodeljenih sredstev v tekočem letu, se prenese na seznam vlagateljev prihodnjega leta, če bo poziv objavljen.


X. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO PRIJAVNE OBRAZCE

Prijavni obrazci so od dneva objave v Logaških novicah do porabe sredstev v letu 2014 dosegljivi na spletni strani Občine Logatec (TUKAJ) ali pa v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec – I. nadstropje, vsak dan v poslovnem času.

Informacije v zvezi z javnim pozivom lahko dobite pri ga. Darji Kavčič oziroma na tel. številki 01/7590 608.

 

Številka: 430-3/2014-1
Datum: 27. 1. 2014

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

Zadetkov: 1907


Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 241

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

17. marca 2011 Predstavitev projekta CERO NIK

Četrtek, 17. marca 2011, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma
Predstavitev projekta CERO NIK
Org in info: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/ 759 06 00
Zadetkov: 18

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo projekt CERO NIK posebej predstavljen tudi na Gregorjevem semnju v Logatcu, 12. marca 2011. Vabljeni na stojnico CERO NIK.
Zadetkov: 389

Družno podprli projekt CERO NIK

17 občin Notranjske, Istre in Krasa (NIK) potrdilo sodelovanje pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki  (CERO NIK) – Občina Logatec v vlogi nosilke projekta – Center naj bi bil zgrajen v logaški občini do konec leta 2015

V drugi polovici januarja so se v prostorih Občine Hrpelje-Kozina sestali župani, podžupani in predstavniki občin: Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec, z namenom poiskati skupno rešitev za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo prebivalci omenjenih občin. Zbrani so po vsebinski razpravi ustno sprejeli predlog župana občine Logatec Berta Menarda, da naj bi se novo zgrajeni objekt Centra umesti v prostor v bližini avtocestnega počivališča Lom 1 v občini Logatec. Naša občina je tako postala nosilka omenjenega projekta, ustanovil pa se je tudi tričlanski projektni svet, ki ga sestavljajo župan občine Vrhnika Stojan Jakin, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar – Mišič, ki nastopa v vlogi koordinatorja, ter župan občine Logatec Berto Menard.  Naloga sveta je pripraviti  obseg projekta, ki se nanaša tudi na pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter iskanjem odgovora, kam z minimalnimi ostanki odpadkov po njihovi obdelavi.

Projekt Center za obdelavo odpadkov Logatec (COOL), ki naj bi imel svojo lokacijo v Industrijski coni Logatec za KLI-jem in ga je v preteklem županskem obdobju peljala Občina Logatec, je pod zdajšnjim županom dobil nov naziv ter ustreznejšo in za občane sprejemljivejšo lokacijo. Center naj bi namreč stal na zemljišču, ki je  v bližini avtoceste, komunalna vozila se bodo tako izognila vožnji skozi večja naselja, v njegovi neposredni okolici pa se ne nahajajo stanovanjski objekti. Zemljišče v velikosti treh hektarjev je v tretinski lasti Občine Logatec, dve tretini pa sta v zasebni lasti. Za odkup je Občina pripravljena odšteti okoli 8 EUR/ m², kar je predvidena cena na podlagi uradne cenitve zemljišča. Dejstvo, da je omenjeno zemljišče v območju Nature 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo (EU), po zagotovilih logaškega župana ne bi smelo vplivati na izpeljavo projekta, saj naj dejavnost obdelave odpadkov ne bi škodljivo vplivala na okolje, kar je na srečanju županov potrdila tudi država.
Začrtani cilji in dogovori pa bodo v prihodnjih mesecih zahtevali veliko dela s strani Občinskih uprav posameznih občin. Ustni dogovor bo treba najprej zapečatiti z ustreznim podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju, potem pa sledi pospešena priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kohezijskega sklada, in sicer  do velikost 35 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge se hitro bliža in prijavljitelju nalaga, da jo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko odda v začetku poletnih mesecev.

Vrednost celotne investicije bo tako razdeljena med občine pristopnice k projektu, državo ter (EU), in sicer: lastna sredstva pogodbenih strank – investitorja in sovlagatelja – v približni višini 30 odstotkov ter nepovratna sredstva (kohezijski sklad EU in sredstva RS) v približni višini 70 odstotkov.

Novi projekti, ki so kakorkoli povezani z odpadki v lokalni skupnosti navadno naletijo na negativen odziv občanov. »Izgradnja Centra za predelavo odpadkov ne bo imela negativnega vpliva na okolje, njegova izgradnja bo zagotovila tudi nekaj novih delovnih mest, hkrati pa bomo zadostiti določilom direktivam EU o ravnanju z odpadki. Predvsem bomo na ta način skušali na področju teh občin urediti problematiko, vezano na odlaganje odpadkov, in se tudi tako izognili situaciji, ki se je zgodila v Neaplju. »je o novem projektu povedal župan občine Logatec Berto Menard. Po zagotovilih Menarda, se bodo logaški občani pred izgradnjo Centra s sodobno tehnologijo za mehansko obdelavo odpadkov podrobneje  seznanili tudi na javni razgrnitvi projekta.

Občinska uprava
Zadetkov: 2798

Učne ure prve pomoči

Čas v katerem živimo je čas naraščajočih elementarnih in civilizacijskih nesreč. Vojne in neposredni konflikti so na srečo in z veliko verjetnostjo daleč za nami. Kljub temu je potreba po solidarnosti in pomoči bližnjemu v stiski prepotrebna.

Vse večja je potreba po prostovoljnem pristopu k humanitarni dejavnosti oz. dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči. Nedavne poplave so terjale veliko časa in ljudi, da smo zagotovili kar se da kvalitetno zaščito naših življenj in premoženja. Tudi Logatec ni bil izjema in prav tako so tudi naše enote posredovale ob ujmah.

Pomoč bližnjim ob nerazrešenem statusu prostovoljca v Republiki Sloveniji, se zdi utopija iz minulih časov socializma, pa vendarle ni tako in predvsem občine se trudimo, da bi naših prostovoljcem in drugih pripadnikom služb in enot Civilne zaščite, nudile najboljše pogoje dela in brezskrbno udejstvovanje.

Enote prve pomoči
Skladno z mnogotero zakonodajo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, posebno pa na podlagi 3. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007 in dopolnila) naj bi občina kot je naša s približno 13.500 prebivalci, morala organizirati dve ekipi prve pomoči. Ekipa prve pomoči je sestavljena iz najmanj treh in ne več kot šest pripadnikov. Poleg tega naj bi na celotnem teritoriju države, Uprava RS za zaščito in reševanje, v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije ali drugimi, organizirali še dvesto ekip.

V osnovi je skrb za organiziranje prve pomoči v sistemu zaščite in reševanja poverjeno Območnim združenjem Rdečega križa.  Ta naj bi kadroval, usposobil in opremil te ekipe, ki naj bi bile sposobne izvajat prvo pomoč v res izrednih situacijah. Namreč za običajne, vsakdanje ali obvladljive situacije na področju prve pomoči skrbi nujna medicinska pomoč (v nadaljevanju: NMP), ki jo ureja Zakon o zdravstveni dejavnosti in poseben pravilnik. V Logatcu izvaja NMP Zdravstveni dom Logatec oz. njihova ekipa reševalcev – zdravstvenih tehnikov in zdravnikov. Težava lahko nastopi ob množični nesreči (hudo verižno trčenje na avtocesti, resna železniška nesreča potniške vlakovne kompozicije, letalska nesreča, potresi, katastrofalne poplave itd.). V takem primeru lahko pridejo v poštev enote za prvo pomoč, ki jih omenjamo zgoraj.

Pripadnost tem enotam je prostovoljna, čeravno je za tovrstne enote še vedno v uporabi dikcija »dolžnostna struktura«. Zagotovo pa je težko definirati pojem dolžnosti v primeru, ko se človek za neko stvar odloči prostovoljno.

Kako postati del enote prve pomoči
Kot pri drugih enotah, ki so sestavljene iz prostovoljcev ima tudi ta enota tipične težave, kot so lahko: kako iskati in pravilno kadrovati ustrezen kader; naj omenimo, da za pristop k enoti ni zahtevana nikakršna predhodna splošna izobrazba, razen načeloma oz. predhodno znanje prve pomoči). Usposabljanje se izvaja v obliki tečaja, ki ga vodijo verificirani predavatelji Rdečega križa po programih le-tega. Obstajajo tudi alternativni programi, vendar v strokovnih krogih še ni prišlo do odobritve konkurenčnosti.

Medsebojna solidarnost
Motivacija je gonilna sila interesnih dejavnosti posameznika. Kako doseči ustrezno motivacijo, pa je že skoraj umetnost vodenja prostovoljnih struktur. Vsekakor bi rešitev ali postopno vzpostavljanje prednostnega statusa teh »občanov« pred drugimi (pasivnimi) občani ter regulacija odnosa med delodajalcem in prostovoljcem, rešila ta problem. Pri tem smo Občine skoraj nemočne, saj gre za sistemska vprašanja, ki ne morejo biti odvisna od volje enega župana ali enega javnega uslužbenca, temveč morajo biti metodično in sistematično opredeljena. Do rešitve tega »gordijskega vozla« je edini inštrument motivacije – vzpodbujanje medsebojne solidarnosti in naslanjanje na pozitivno plat človeške narave. Prej ali slej, pa se zgodi, da ta interes »zaškripa« in se človeka prime nejevolja, malodušje ali celo negativno razmišljanje. To se lahko zgodi, če družbi preveč daješ, ne da bi v zameno kaj dobil. Ta mentaliteta, pa ni v značaju zanesenjakov. Žal je teh premalo, da bi lahko varnostni sistem ali sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami slonel na njih. Sistem, ki bazira na tem se bo prej ali slej sesul kot konstrukcija s papirja in to prav takrat, ko ga bomo najbolj potrebovali. Negativni zgledi obstaja, tudi v Sloveniji.

Tečaja se je udeležilo sedemnajst »zanesenjakov«
Zato toliko bolj z veseljem spremljamo odločitev sedemnajstih »zanesenjakov«, ki so se 21. januarja odločili, da bodo pristopili k tečaju za pridobitev naziva bolničar prve pomoči enot Civilne zaščite in Rdečega križa. Tečaj bo trajal 70 – 80 ur in se praviloma izvaja v dela prostem času, saj bi bili sicer stroški refundacije osebnih dohodkov in druga nadomestila za organizatorja prevelik zalogaj. Namen tečaja ni le pridobiti usposobljen kader in s tem izpolnitev zakonskih zahteve, temveč vzgoja kadra, ki bo ob kakršnikoli humanitarni stiski pomagal posamezniku in skupinam ljudi prebroditi osebno materialno in psihološko stisko. Dela je veliko in prav toliko je izzivov za vsakega posameznika, ki se odloči, da bo svoje interese združil z zaščito in reševanjem. Ekipe prve pomoči, ki se bodo v naslednjih mesecih formirale v občini Logatec bodo od Rdečega križa Slovenije dobile polavtomatski defibrilator (po en na ekipo), ustrezna nosila in nahrbtnike s sanitetnim materialom. Precej opreme ima Občina že od prej tako, da bomo ekipe le še opremili z osebno zaščitno opremo. Ekipe bi po uspešno opravljenem preizkusu znanja lahko  poskusno odšle na regijsko srečanje ekip prve pomoči in se pričele resneje pripravljat na eventualno aktivacijo v krizni situaciji, seveda, če bo v prihodnje sprejeta takšna odločitev.

Evalvacijo in nadaljevanje zgodbe te generacije ekip prve pomoči v občini Logatec bomo sproti spremljali in poročali o delovanju in dosežkih.

Novim pripadnikom Civilne zaščite želimo veliko pozitivne motivacije.


Damjan BARUT, spec.
Občinska uprava, Štab CZ

Zadetkov: 3515

Planinski pohodi 2010


Organizator: Planinsko društvo Logatec, Stara cesta 8, 1370 Logatec

*****************************************************************************
Gregor Dolenc-040/796-703, Simona Dernulc-041/283-010, Dušan Jozelj-031/455-721, Marinka Kozamernik-031/506-734, Jože Kobal-01/7543-139, Alenka Mrak-041/564-757, Tomaž Naglič-051/313-815, Jernej Rus-040/468-648, Janez Rudolf-041/594-545,
Janez Slabe-041/544-561, Matej Vidmar-041/379-156

 

  

 

 

Zadetkov: 1462

Zbudi se, Katka!

Zbudi se, Katka je naslov 3. Predstavi abonmaja komedije Občine Logatec. Na sporedu bo v petek, 26. Februarja 2010 ob 20. Uri v Veliki dvorani Narodnega doma, kamor v prijetno družbo zopet vabimo vse letošnje abonente in ostale, ki si to bulvarko želite ogledati. Okoli 40 vstopnic bo teden dni pred predstavo na voljo v knjigarni DZS na Tržaški 19 in Turistični pisarni Naklo. Obe prodajni mesti sta v Logatcu.

Komedijo Zbudi se, Katka je napisal Milan Grgić, režiral Boris Kobal, v njej pa igra osem izvrstnih igralcev: Leopold Pungerčar, Aljaž Godec oz. Simon Mlakar, Nika Per, Mojca Lavrič oz. Zdenka Bregant Muha, Damjan Kolovrat, Marko Skok, Samo Ravnikar in Pika Mihelič.

Kaj nas čaka v predstavi? Predvsem veliko smeha. Na spletni strani Šentjakobskega gledališča, ki s to predstavo gostuje v Logatcu so zapisali, da je prvi in edini cilj predstave  zabavati - od prve do zadnje minute, na vse mogoče načine, z vsemi znanimi in predvsem preverjenimi sredstvi. In sredstva so, če jih kar naštejemo, bizaren, neverjeten zaplet, situacijska komika, klišejski liki, besedne igre, namigovanje na spolnost in vratolomen tempo.
Ker je Zbudi se, Katka bulvarka, prava, polnokrvna, takšna, ki se noče imeti za nič drugega, je vse to seveda postavljeno na ogled. Bizarni zaplet se začne z nepopisno živčnim pakiranjem kovčkov in odhodom dveh klišejsko naslikanih zmajev v ženski podobi. Pritisk že tako neznosni situaciji dvigajo telefonski klici, ki počasi luščijo resnične načrte moških. Ko bosta ženski odmaknili pete, bo v stanovanje prišla striptizeta, kar je dovolj, da pokrijemo celotni segment seksualnih namigov. In ko se ta objekt poželenja pod vplivom uspavalnih tablet nazadnje spremeni v živo truplo, dočaka vrhunec tudi situacijska komika. Začne še panično tekanje po stanovanju, ki se z vrnitvijo prej omenjenih gospodaric spremeni v kotel je na robu eksplozije.

Razplet je tudi bolj ali manj znan. Kotla ne bo razneslo. Nihče ne bo umrl. Glavni akterji jo bodo odnesli z manjšimi praskami, pa še te se bodo poznale v glavnem le na egih občutljivih dušic. Ko se bodo zacelile, se bomo vsemu smejali. Da bo smeh polepšal večer tudi vam, se nam pridružite, vljudno vabljeni.

Renata Gutnik
Občinska uprava Občine Logatec

Zadetkov: 1907


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin