Občinska uprava Občine Logatec v Sloveniji najbolj učinkovita občinska uprava

Na spletnem portalu Zlati kamen so konec novembra 2011 objavili članek z naslovom Najbolj učinkovite občinske uprave. Namen projekta Zlati kamen je na ravni lokalne samouprave spodbujati razvoj dobrega upravljanja, ki vodi k boljšemu življenju.

Članek objavljamo v celoti. Provtno mesto, kjer se nahaja: http://www.zlatikamen.si/clanki/regije-in-obcine/najbolj-ucinkovite-obcinske-uprave/ .

"Najbolj učinkovite občinske uprave
Indeks učinkovitosti občin združuje podatke o obsegu naložb in obvladovanju stroškov 29.11.2011  

„Varujte nas učinkovitih županov“. Te besede je izrekel ekonomist Igor Masten v oddaji nacionalne televizije, ki je govorila o podjetnih županih, ki se lotevajo velikih investicij, včasih tudi brez ustreznega finančnega kritja. Dejstvo je, da so občine svoje naložbeno dejavnost v času recesije močno povečale.

Mislimo, da je učinkovitost dobra stvar tudi za lokalno samoupravo in da sodi k učinkovitosti občinske uprave tudi njena zmožnost, da izpelje investicijske projekte, ne da bi pri tem občino pripeljala na rob bankrota.

V prvi številki Zlatega kamna smo objavili prvi pregled najbolj učinkovitih občin: razvrstili smo jih glede po tekočih odhodkih na prebivalca. To je osnovni kazalnik, ki kaže dejansko relativne stroške delovanja občinske uprave. Nova verzija, ki jo objavljamo tokrat, temelji na neto tekočih odhodkih, zmanjšanih za občinske rezerve. Kot so nas upravičeno opozorili z občine Ptuj, te rezerve ne sodijo v prikaz učinkovitosti.

Ponavljamo, da je ta kazalnik le delne narave. Občinska uprava, ki malo stane – a tudi malo naredi – pač ni zares učinkovita. Zato smo se lotili tudi aktivnosti – za začetek tistih, ki so najbolj vidne in s katerimi se župani najraje pohvalijo: investicij. In nismo izpustili financiranja.
Sestavljeni indeks o učinkovitosti občin tako tvorijo podatki o obsegu naložb v petih letih, zadolženosti občine in stroških občinske uprave. Pri obsegu naložb smo upoštevali neto vrednost, zmanjšano za vsoto državnih transferjev. Vse vrednosti so relativne – torej preračunane na prebivalca.

Rezultat: močno izstopa občina Logatec. Ta občina ima največ investicij na prebivalca, če ne upoštevamo transferjev iz državnega proračuna. Zadolženost občine znaša 70 evrov na prebivalca,
štiikrat manj od slovenskega občinskega povprečja in sedemdesetkrat manj od zadolženosti na prebivalca Solčave. Varčna je tudi občinska uprava – po neto tekočih stroških na prebivalca je Logatec na osmem mestu.

Gorišnica je dokaz, da lahko tudi majhna občina v manj razvitem delu Slovenije deluje še kako učinkovito. 13. mesto po vrednosti investicij na prebivalca brez transferjev, ob tem pa „gospodinjsko“ ravnanje z občinskimi financami: porabi tolikor, kolikor ima. Občina torej nima ne dolga ne proračunskega primanjkljaja. Na repu seznama sta mikroobčini Kostel in Solčava. Kostel je na samem repu po prav vseh kazalnikih učinkovitosti, kar jasno kaže vrednost sestavljenega indeksa (8,4).

Lestvico: najbolj učinkovite občine 2011, si lahko ogledate v besedilu na prvotnem mestu objave članka.


Vabljeni tudi k branju članka Najbolj priljubljeni župani


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: