Nadstrešek nad vhodom v stavbo na Tržaški 105 postavljen

Decembra 2010 so starši otrok, ki obiskujejo vrtec Kurirček, enoto Tičnica, prosili Občino Logatec, da nad vhodom v stavbo, v kateri je vrtec, poskusi priskrbeti nadstrešek. Vstopanje v stavbo ob neugodnih vremenskih razmerah, ko so roke polne torb in še otrok, je težavno in kaj hitro lahko koga namoči dež.

Na občinski upravi smo zavihali rokave in že v januarju 2011 pridobili s strani izvajalca, ki obnavlja enote kulturne dediščine predlog, kako naj bi nadstrešek izgledal. Ker stavba na Tržaški 105 sodi v območje registrirane nepremične kulturne dediščine Logatec - Trško naselje, EŠD 17339 in arheološko najdišče Longaticum, EŠD 11102, smo morali postopati ne samo v skladu z zakonoda s področja graditve objektov, ampak tudi  v skladu z Zakonom o varovanju kulturne dediščine. S strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine smo za nadstrešek pridobili najprej kulturno varstvene pogoje, na podlagi katerih smo lahko izdelali dopolnjeno verzijo izgleda nadstreška, ki je opredelila iz katerih materialov in kakšnega izgleda je lahko nadstrešek.

Ker prav do vhoda v stavbo sega parcela, ki je last Direkcije republike Slovenije za ceste, pa smo hkrati morali pridobiti tudi njihovo soglasje s pogoji za poseg v ta del. Po preučitvi vseh pogojev, je bil izdelan zadnji predlog izgleda nadstreška, ki je prvotnemu zmanjšal dimenzije. Slednji mora biti namreč s svojim zunanjim delom od ceste umaknjen najmanj 6,10 m, kar pomeni, da je lahko širok točno toliko, kot je dejanski nadstrešek, ki je postavljen nad vhodom.

Po vseh zbranih pogojih in oblikovanem izgledu nadstreška, je bilo potrebno poiskati izvajalca. Najugodnejše izmed treh je bilo podjetje Kovinski izdelki Marušič, ki je v petek, 18. novembra 2011, v popoldanskih urah tudi montiralo nadstrešek. Še pred samo izvedbo pa je Občina Logatec morala pridobiti še kulturnovarstveno soglasje za poseg, soglsje ostalih lastnikov dela stavbe in pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice za senco nadstreška, ki pada na parcelo v lasti DRSC. Kljub temu, da nadstrešek izgleda simpatičen in enostaven, pa je postopek pridobitve vseh potrebnih soglasij in ostale dokumentacije vzel 11 mesecev, veliko ur dela in kar nekaj dobre volje.

Skoraj leto je minilo od izražene želje po tej minimalni zaščiti in sedaj jo končno imamo. Naslednja želja, ki bo kmalu uresničena, pa je ureditev zunanjega igrišča za to vrtčevsko enoto, a to je že druga zgodba, ki bo prav kmalu postala še ena uspešnica in bo razveseljevala naše najmlajše.

Renata Gutnik

foto: Renata Gutnik

nadstresek nare...
nadstresek narejen 01
nadstresek nare...
nadstresek narejen 01a
nadstresek nare...
nadstresek narejen 01b
nadstresek nare...
nadstresek narejen 02
nadstresek nare...
nadstresek narejen 03
nadstresek nare...
nadstresek narejen 04
nadstresek nare...
nadstresek narejen 05
nadstresek nare...
nadstresek narejen 06
nadstresek nare...
nadstresek narejen 07
nadstresek nare...
nadstresek narejen 08
nadstresek nare...
nadstresek narejen 13
nadstresek nare...
nadstresek narejen 14
nadstresek nare...
nadstresek narejen 15
nadstresek nare...
nadstresek narejen 16
nadstresek nare...
nadstresek narejen 17
nadstresek nare...
nadstresek narejen 18
nadstresek nare...
nadstresek narejen 19
nadstresek nare...
nadstresek narejen 20


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: