Podpis pogodbe za gradnjo sanitarne kanalizacije in lagunske čistilne naprave Rovte

Župan Občine Logatec, Berto Menard in direktor podjetja GODINA d.o.o. iz Kozine, Maks Godina sta v četrtek, 13.10.2011, v prostorih Občine Logatec podpisala pogodbo za izgradnjo Sanitarne kanalizacije in lagunske čistilne naprave Rovte.

Podpis pogodbe pomeni začetek del na izgradnji sanitarne kanalizacije in lagunske čistilne naprave v Rovtah. Skupna vrednost gradbenih del po pogodbi znaša dober milijon EUR (brez DDV-ja). Nadzor nad gradnjo bo izvajalo podjetje STATIK d.o.o. iz  Idrije, s katerim je bila že sklenjena pogodba v višini slabih 18.000,00 EUR (brez DDV-ja).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru  operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 4. razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« za obdobje 2010-2012. Operacija bo sofinancirana na podlagi prijave na 5. javni razpis. Sredstva v višini največ 85 % celotnih upravičenih javnih izdatkov operacije so zagotovljena na proračunski postavki št. 7616 Razvoj regij – okoljska infrastruktura – 07-13 EU. Znesek odobrenih sofinanciranih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 320.000,00 EUR. Za investicijo »Sanitarna kanalizacija in lagunska ČN Rovt« je odobrenih še dobrih 300.000,00 EUR sredstev iz naslova Zakona o financiranju občin, za kar je Občina že prejela sklep o odobritvi s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Trenutno prebivalci naselja Rovt nimajo zgrajene kanalizacije, greznične in odpadne vode se zaradi podlage in reliefa zlivajo proti vodnem viru v Zajelah, poleg tega se večji del samega naselja Rovt nahaja v vodovarstvenem območju. Izgradnja kanalizacijskega sistema ter čistilne naprave je za Rovte nujna tako z vidika varovanja narave predvsem pa z vidika dviga kakovosti bivanja prebivalcev naselja Rovt. Z izvedbo investicije bo zgrajena sanitarna kanalizacija v dolžini slabih 6.500 m ter lagunska čistilna naprava za 800 populacijskih enot. Na nov kanalizacijski sistem naj bi se priključilo167 obstoječih ter 6 na novo predvidenih objektov.
S terminskim planom izvedbe del je določeno, da se bodo gradbena dela zaključila do konca avgusta 2012. Po končani gradnji bo kanalizacijsko omrežje preneseno v upravljanje Komunalnemu podjetju Logatec d.o.o.

Mateja Čuk
Občinska uprava 

KanalizacijaRov...
KanalizacijaRovte 1
KanalizacijaRov...
KanalizacijaRovte 2
KanalizacijaRov...
KanalizacijaRovte 3
KanalizacijaRov...
KanalizacijaRovte 4
KanalizacijaRov...
KanalizacijaRovte 5
KanalizacijaRov...
KanalizacijaRovte 6


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


Arhiv preteklih vsebin