Posodobitve v sistemu PISO – kulturna dediščina

Podjetje Realis, ki je upravitelj sistema PISO je, sklenilo dogovor z Ministrstvom za kulturo, da bodo podatki vezani na enote kulturne dediščine osveženi dvakrat letno. Podatki odražajo stanje registrirane premične kulturne dediščine na dan izdaje podatkov. Trenutni datum izdaje podatkov je 25. marec 2011. Podatki se lahko dnevno spreminjajo in dopolnjujejo z novim vpisom enot v register. Pridobitev podatkov iz tega registra ne predstavlja pridobitve dokumentov oziroma podatkov, ki so z zakonom predvideni ali predpisani na področju varstva kulturne dediščine in urejanja prostora.

Če navedemo eno ključnih sprememb, se območje »Logatec – Arheološko najdišče Tabor, Gorenji in Dolenji Logatec« po novem v registru imenuje »Logatec – arheološko najdišče Longaticum«. Evidenčne številke pa ostajajo nespremenjene.

Ob tem pa še podatek o stanju distribucije drugih podatkov:
zemljiški kataster  11. marec 2011
kataster stavb   11. marec 2011
register prostorskih enot 11. marec 2011
dejanska raba zemljišč 19. januar 2011
državni prostorski akti 1. april 2011
varstvo narave  22. februar 2011

Pripravila: mag. Katja Žagar, občinska uprava


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: