Zelena luč za Čisto Ljubljanico - novejše

Projekt, h kateremu je pred štirimi leti pristopilo osem občin iz porečja Ljubljanice, bo končno lahko zaživel – V Logatcu konec marca podpisana pogodbe s strani županov pristopnic k projektu - Po številnih popravkih in dopolnitvah vloge je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) že potrdilo vsebinsko popolnost vloge

Vlogi, ki ji je do popolnosti manjkala le še ponovno podpisana in spremenjena medobčinska pogodba o medsebojnem sodelovanju, je bila po letih dopolnjevanja in spreminjanja končno potrjena s strani okoljskega ministrstva. Pogodbo, ki je predstavljala piko na i pri potrjevanju vloge, je  v četrtek, 24. marca 2011, podpisalo osem županov pristopnic k projektu, ki so se sestali na Občini Logatec. Ta je projekt »Čista Ljubljanica« vseskozi tudi vodila in koordinirala skupaj s Komunalnim podjetjem Logatec. Po zagotovilih okoljskega ministrstva naj bi občine še v letošnjem letu začele s črpanjem dobrih 34 milijonov sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije.

Občine Borovnica, Brezovica, Cerknica, Pivka, Postojna, Škofljica, Vrhnika in Logatec so se po letih usklajevanj, povezanih z oddajo popolne vloge in spremembe projektov, končno oddahnile. Po vseh zagotovilih, čeprav mora vloga še v potrditev na Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), naj bi se kolesje povezano s porabo evropskih sredstev v ta namen končno premaknilo. Vse od leta 2007 se je Občina Logatec skupaj s Komunalnim podjetjem Logatec trudila, da bi zadeve uspešno pripeljala do dejanske izvedbe zastavljenih projektov posameznih občin.

Kot je na zgoraj omenjenem sestanku županov povedal nekdanji direktor komunale v Logatcu Igor Petek, ki je zbranim predstavil potek dela na projektu »Čista Ljubljanica«, je bila pot, ki so jo prehodile občine, res dolga.  Na dolgotrajne postopke so zbrani župani pozabili že v naslednjem trenutku, saj jih je logaški župan skupaj s svojimi sodelavci seznanil, da je vloga s strani MOP-a potrjena ter da se v tem trenutku čaka le še na podpisano medobčinsko pogodbo, ki ureja medsebojno sodelovanje občin pri projektu. To navedbo je takrat potrdil tudi mag. Blaž Mozetič, vodja Sektorja za kohezijsko politiko in investicije pri okoljskem ministrstvu. Nekaj dni po sestanku je Občina Logatec tudi uradno prejela dopis, iz katerega je mogoče razbrati, da MOP potrjuje administrativno, tehnično, finančno ter vsebinsko popolnost vloge. Na okoljskem ministrstvu v kratkem tako že čakajo na pripravljene razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev gradenj po posameznih projektih.

Dejstvo je, da je časa za porabo kohezijskih sredstev, glede na trajanje usklajevanja med okoljskim ministrstvom in občinami, ostalo zelo malo. Pripravljalci razpisnih dokumentacij za izbor izvajalcev gradenj morajo tako z delom pohiteti, saj se lahko dodeljena denarna sredstva črpajo le do konca leta 2015. Trenutno je že pripravljena razpisna dokumentacija za projekte v občinah Pivka, Cerknica in Logatec, pripravljen pa je tudi razpis na katerega se bodo prijavili tisti, ki bodo ta projekt v nadaljevanju tudi predstavljali širši javnosti (Javni razpis za obveščanje javnosti o izvajanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice«).

V Občini Logatec se bo v okviru projekta Čista Ljubljanica reševalo problem čistilne naprave v Logatcu ter izgradnja kanalizacije Kalce-Gorenji Logatec, Kalce ter Martinj hrib. Z izgradnjo navedenega kanalizacijskega omrežja, predvsem pa z investicijo v čistilno napravo, se bo rešil pereč problem povezan z obstoječo čistilno napravo na območju Jačke v Logatcu.

Romana Hribar in Mateja Čuk 
Občinska uprava Občine Logatec


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: