Poskrbljeno bo za voznike in pešce

Poletni meseci so navadno namenjeni dopustniškemu razvajanju in počasnejšemu življenjskemu utripu, kar pa ne velja za občino Logatec. V njej se ravno v teh mesecih izvaja gradnja in modernizacija številnih odsekov lokalnih cest, nekaj projektov, ki se tičejo vzdrževanja  in rekonstrukcije le-teh, pa se nahaja v postopku javnega razpisa.

Prvi in osnovni cilj gradnje, modernizacije in rekonstrukcije cest ter pločnikov je zagotovo izboljšanje voznih lastnosti in povečana prometna varnost. S tem namenom se je začela tudi gradnja ceste Laze – Jakovica, čez Grič (v dolžini 610 m), stare ceste  - odcep Mandrge I. (v dolžini 160 m) ter modernizacija cest Log – Petkovec, v bližini domačije Krznar (v dolžini 310 m), ter Petkovec – Rovte (v dolžini 680 m). V dveh odsekih  poteka tudi modernizacija ceste Kamenikov Grič – Medved, in sicer v dolžini 870 ter 380 m, končana pa so že obnovitvena dela na mostu v krajevni skupnosti Log-Zaplana. Za vsa našteta dela bo Občina iz proračuna namenila slabega pol milijona evrov, še nekaj več kot milijon pa bo potrebovala za izpeljavo projektov, ki so trenutno še predmet javnih razpisov.

V postopku razpisa so projekti, ki se nanašajo na gradnjo pločnika Hotedršica, od Loga do Gasilskega doma, rekonstrukcijo cest Smrečje – Žiri in Valkarton - IOC Zapolje, od uvoza do podjetja Alpimex, ter asfaltna dela, ki bodo izvedena v letu 2010/11. Izvajanje del na terenu naj bi se za omenjene projekte po večini začelo v jeseni in končalo s koncem letošnjega leta. Zagotovo velja omeniti tudi, da sta v izdelavi še dva projekta, in sicer za ureditev ceste mimo šole v Hotedršici ter pločnika – Stara cesta, kjer pa bo treba še urediti razmerja z lastniki zemljišč. Z izdelavo in nato izvedbo projektov, bo Občina poskrbela za povečano prometno varnost, uredilo se bo odvodnjavanje, izboljšan bo dostop do šole in kar je najpomembnejše, poskrbljeno bo za najšibkejše udeležence v prometu – pešce.


Romana Hribar, Občinska Uprava


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: