Postavljene nove oglasne table

V začetku meseca avgusta je Občina Logatec postavila skupaj 22 malih ploskovnih objektov (v nadaljnjem besedilu: oglasna tabla), na različnih lokacijah v občini, primarnih za potrebe lokalnih volitev 2010. S tem občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov oziroma kandidatu.

Od vseh postavljenih oglasnih tabel je sedem tabel obojestranskih in so del konstrukcije avtobusnih postajališč. 15 oglasnih tabel je enostranskih ali obojestranskih, postavljenih ob posamezne objekte ali pa so postavljene na zelenicah, kot del urbane opreme v naseljih Logatec, Laze, Hotedršica in Rovte.

Plakatna površina table je velikosti B0 (1414x1000 mm), z okvirjem in stebri. Na plakatni tabli sta tudi napis in grb Občine Logatec. Table so skoraj v vseh primerih postavljene na zemljišču, ki je v lasti Občine Logatec, v nasprotnem primeru je pridobljeno soglasje lastnika. Postavitev oglasnih tabel kot del konstrukcije avtobusnega postajališča posega v varovalni pas državne ceste, za kar je bilo pridobljeno soglasje Direkcije RS za ceste. Prav tako so pridobljena vsa ustrezna soglasja, za tiste postavitve oglasnih tabel, ki posegajo v območje kulturne dediščine in naravnih vrednot oziroma Nature 2000.

Po zaključku lokalnih volitev 2010, bodo vse oglasne table dostopne za oglaševanje posameznikov, družbe in drugih organizacij, pod pogoji, ki jih bo naknadno objavilo Komunalo podjetje Logatec.

Zoran Žagar in mag. Katja Žagar, občinska uprava


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: