Logaška občina v številkah

Publikacija Slovenske občine v številkah, ki jo je Statistični urad RS letos izdal v elektronski obliki, razkriva podobo slovenskih statističnih regij, občin v letu 2008. Občina Logatec, ki je del osrednjeslovenske statistične regije je ena izmed redkih, kjer je bilo število najmlajših večje od števila najstarejših. To pomeni, da je bila vrednost indeksa staranja nižja od vrednosti omenjenega indeksa za celotno Slovenijo, ter da se povprečna starost prebivalcev v njej v povprečju dviga počasneje kot v celotni državi.

O publikaciji
Izkazovanja statističnih podatkov na lokalni ravni je zagotovo dobrodošlo za vse, ki jim podatki pomagajo za lažje opravljanje in organiziranje njihove dejavnosti oz. dela ter tiste, ki jih enostavno zanimajo dejstva o tem, v kakšnem okolju dejansko živijo. V omenjeni publikaciji je vsaka slovenska občina predstavljena s poljudnim člankom, v katerem so predstavljeni nekateri izbrani statistični podatki in kazalniki, starostna piramida, tabele z izbranimi podatki in kazalniki ter tematski članki s področja prebivalstva, izobraževanja, trga dela, socialne zaščite, turizma in stanovanja, v katerih je podan primerjalni pogled po občinah.

Več mladega kot starega prebivalstva
Občina Logatec, ki meri 173 km², je po statističnih podatkih za leto 2008 ena izmed tistih občin, kjer je bilo število živorojenih večje od števila umrlih. Naravni prirast na tisoč prebivalcev je bil torej pozitiven in je znašal 4,9, v Sloveniji pa le 1,7. Za našo državo je namreč značilno, da ima od leta 2003 več starega kot mladega prebivalstva. Delež prebivalcev, starih 65 let ali več, je leta 2008 znašal 16,4%; delež prebivalcev, mlajših od 15 let, pa 14%. Indeks staranja, ki predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in številom oseb, mlajših od 15 let, je dosegel vrednost 117,6. To pomeni, da je na 100 oseb mlajših od 15 let, v državi prebivalo skoraj 118 oseb, starih 65 let ali več. Prav razveseljivo je torej za občino Logatec dejstvo, da je bilo med njenimi prebivalci število najmlajših večje od števila najstarejših; na 100 oseb, mlajših od 15 let, je prebivalo 78 oseb, starih 65 let ali več. Povprečna starost občanov je bila 38,3 leta in tako nižja od povprečne starosti pri nas, ki je 41,3 leta.

Vključenost otrok v vrtec in šolo
Po statističnih podatkih, naj bi bilo v letu 2008 le 28% občin z razpoložljivimi mesti tudi za otroke iz drugih občin. Vrtci lahko poleg otrok iz lastne občine sprejmejo tudi otroke drugih občin. Starši  se nemalokrat odločijo, da bodo svoje otroke vpisali v tisti vrtec, ki je v bližini njihovega delovnega mesta in na ta način lažje uskladijo službeni čas z delovnim časom vrtcev. V Logatcu je v omenjenem obdobju delovalo 5 vrtcev, obiskovalo pa jih je  nekaj manj kot 560 otrok. Zagotovo je zanimiv podatek, da je bilo od vseh malčkov, ki so bili stari 1-5 let, kar 80% vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70%). Glede na povprečje v državi je bilo v logaški občini tudi večje število študentov, in sicer je bilo med 1000 prebivalci občine povprečno 60, v celotni Sloveniji pa povprečno 55 študentov.

Trg dela in socialna zaščita
Približno 45% občin je imelo v letu 2008 nadpovprečni delež aktivnih prebivalcev. Za občino Logatec je bilo ugotovljeno, da ima med osebami v starosti od 15 do 65 let (delovno sposobno prebivalstvo) 68% delovno aktivnih ljudi, kar je več od slovenskega povprečja, ki znaša 62%. Med aktivnim prebivalstvom je bilo v povprečju 3,1% registriranih brezposelnih oseb, na nivoju države je to povprečje višje, in sicer 6,7%. Čeprav živimo v času številnih socialnih stisk, je le vsak 97. prebivalec logaške občine bil deležen vsaj ene denarne socialne pomoči, medtem ko je za celotno Slovenijo veljalo, da jo je dobil kar vsak 28-ti.

Predstavljena statistična področja predstavljajo le delček vseh podatkov, ki si jih lahko preberete in ogledate na spletni strani www.stat.si/obcineVStevilkah/.

Romana Hribar, Občinska uprava
Vir: www.stat.si/obcineVStevilkah/


Podatki za leto 2008ObčinaSlovenija
Površina km217320.273
Število prebivalcev, 31.12.200812.7572.032.362
Število moških, 31.12.20086.3811.003.945
Število žensk, 31.12.20086.3761.028.417
Naravni prirast623.509
Skupni prirast25022.093
Število vrtcev v občini5845
Število otrok v vrtcih55965.966
Število učencev v osnovnih šolah1.284161.887
Število dijakov (po prebivališču)62387.465
Število študentov (po prebivališču)727114.391
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)5.861879.257
Število zaposlenih oseb3.499789.863
Število samozaposlenih oseb56789.394
Število registriranih brezposelnih oseb18763.216
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)1236,81391,43
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)815,12899,8
Število podjetij934152.541
Prihodek podjetij (1.000 EUR)331.35095.786.283
Število stanovanj, stanovanjski sklad, 31. 12. 20084.475830.047
Število osebnih avtomobilov, 31. 12. 20086.4471.045.183
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)4.478847.451


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: