Rezultati volitev:


* Državna volilna komisija
* Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

- Sklep o določitvi volišč
- Rokovnik
- Sklep o nadomestilu za posebne oblike glasovanja
- Zapisnik o javnem žrebu za pridobitev plakatnih mest v Občini Logatec
- Lokalne volitve 2010 in Logaške novice
- Sklep ustavnega sodišča glede uporabe znaka stranke pri imenu liste kandidatov
- Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Logatec v letu 2010 (Uradni list RS, št. 67/10)
- Žrebanje vrstnega reda kandidatov za župana, list za občinski svet in kandidatov za svet krajevnih skupnosti - fotogalerija
- Razglas kandidatov za lokalne volitve 2010 v občini Logatec
- Zapisnik o dodatnem žrebu za pridobitev plakatnih mest v občini Logatec
- Sklep o določitvi dnevov in ur predčasnega glasovanja za drugi krog volitev

- POROČILO: OBJAVA REZULTATOV VOLITVE 2010 - LOGATEC

- POROČILO: OBJAVA REZULTATOV VOLITVE 2010 - LOGATEC, 2. krog

Število volilcev po posameznih volilnih enotah

Logatec 01 volilna enota 01 5301 
Logatec 02volilna enota 022437
Logatec 03volilna enota 032380 Predčasno glasovanje
Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 24. 10. 2010, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 19. 10. 2010, v sredo, 20. 10. 2010 in v četrtek, 21. 10. 2010, na naslovu: Tržaška cesta 50 A, sejna soba - 1. nadstropje (Upravni center Logatec).

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto med 9.00 in 17.00 uro.

Volivce, ki se nameravajo udeležiti predčasnega glasovanja, prosimo, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 24. 10. 2010.


Glasovanje po pošti
Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko osebe, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu ter volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah (oz. zdravilišču) glasujejo po pošti.

Po pošti lahko glasujejo tudi osebe na prestajanju kazni zapora in osebe, ki so v priporu.

Po odločitvi Državne volilne komisije je dopustno, da volivci, ki so poklicni pripadniki Slovenske vojske ali Policije in so na dan glasovanja zaradi službenih razlogov odsotni iz kraja stalnega prebivališča, prav tako glasujejo po pošti.
Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja po pošti, mora najpozneje do ponedeljka, 18. oktobra 2010, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.
Obrazec - glasovanje po pošti


Glasovanje na domu

Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do 21. oktobra 2010 poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. v kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).
Obrazec - glasovanje na domu


Glasovanje na volišču za invalide

Po določbi prvega odstavka 79.a člena Zakona o volitvah v državni zbor je vsaka občinska volilna komisija določila v občini najmanj po eno volišče, ki je dostopno invalidom. To pomeni, da v kolikor tradicionalno volišče, na katerem je volivec vpisan v volilni imenik, ni dostopno invalidu (in je doslej moral na primer glasovati pred zgradbo), lahko invalid sporoči, da želi glasovati na posebnem volišču. Še vedno veljajo tudi določbe, da če volivec, zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno v zakonu, lahko pripelje s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na posebnem volišču, dostopnem invalidu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do 21. oktobra 2010 sporočiti občinski volilni komisiji svojo namero. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke. V kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Občinska volilna komisija je določila, da bo volišče dostopno invalidom v Domu starejših, Gubčeva ulica 8 a, Logatec.
Obrazec - glasovanje na volišču za invalide


Glasovanje s pomočjo druge osebe

Če volivec zaradi telesne hibe ali zato ker je nepismen ne bi mogel glasovati brez pomoči druge osebe, lahko pripelje s seboj na volišče osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.
Obrazec - glasovanje s pomočjo druge osebe


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: