Po 19. letih nova karta LogatcaV četrtek, 22. aprila 2010 je bil ob 10. uri v sejni sobi Upravnega centra Logatec javnosti predstavljen projekt z dvema produktoma; promocijskimi bloki in karto Logatca. Promocijski bloki so večinoma namenjeni turistom in obiskovalcem Logatca, medtem ko je karta namenjena tako občanom kakor obiskovalcem.

Oba produkta nosita poudarek na naravnih vrednotah in kulturni dediščini, ki jih je v Logatcu na pretek, le poznamo jih ne in zaradi nepoznavanja ne znamo ne ceniti ne ohranjati. Ker je na območju celotne logaške občine kar 134 naravnih vrednot, ki so bodisi območja bodisi posamezne vrednote, in 201 enota kulturne dediščine, so tako na blokih kakor na karti označene samo določene enote oziroma vrednote, saj bi zaradi množice označb lahko prišlo do prekrivanja več točk. Vpogled v vso kulturno dediščino in vse naravne vrednote omogočata Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Nekatere podrobnejše vsebine so podane tudi na spletni strani www.logatec.si. Na promocijskih blokih, ki bodo obiskovalcem Logatca in turistom pomagali priti do določenih osnovnih lokacij in jim približali podobo Logatca, je sicer poudarek na 19 enotah kulturne dediščine ter 25 naravnih vrednotah.

Posebnost karte pa so poleg poudarka na naravnem in kulturnem bogastvu Logatca še informacije, ki bodo lahko služile tudi občanom, saj karta vsebuje seznam ulic, vrisane so najnovejše stavbe in spremembe in poleg naravnih vrednot in kulturne dediščine, je vrisanih  kar 5 kart, in sicer karta občine v merilu 1:50 000, karta naselja Logatec v merilu 1: 15 000, ki obsega ne samo mestno jedro ampak območje vse od IOC Zapolje do Kalc, ter karte treh večjih naselij v merilu 1: 12 500, ki so Rovte, Hotedršica in Laze.

Na kartah je označenih kar 28 naravnih vrednot in 37 enot kulturne dediščine. Na kartah naselja Logatec in občine Logatec so označene samo tiste enote kulturne dediščine, ki imajo pomen lokalnega ali državnega spomenika oziroma so splošno prepoznavne točke. Prav tako so označene samo tiste naravne vrednote, ki so državnega pomena ali splošno prepoznavne točke oziroma območja. Na kartah naselij Rovte, Hotedršica in Laze pa so označene vse naravne vrednote in enote kulturne dediščine, ki so na območjih, katere pokriva karta.

Projekt promocijskih blokov in mestnih kart pa v svojem bistvu nosi še dve  posebnosti, in sicer gre za tematsko nadaljevanje turistične brošure Dobrodošli v Logatcu, Logatec – stičišče naravnega in kulturnega bogastva in drugič; karto Logatca bodo meseca maja skupaj z Logaškimi novicami brezplačno prejela vsa gospodinjstva v občini.

S tem projektom, ki je delo Renate Gutnik in mag. Katje Žagar ter nekaterih zunanjih strokovnjakov in uslužbencev Občinske uprave, Občina Logatec kandidira tudi na Leader sredstva. Sicer pa je promocijske bloke in karto izdelal Geodetski zavod Slovenije, d.d.


Renata Gutnik, občinska uprava


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: