Logaške postelje so dobro ogrete III

Že tri leta ob tem času pogledamo v preteklo leto in poročamo o podrobnostih s področja turističnih nastanitev v Logatcu. Številke so vsako bolj zanimive, so pa podatki s področja turizma zelo dober pokazatelj splošnega gospodarskega stanja, saj finnačne krize najprej udarijo po storitvenih dejavnostih, kar turizem je. Ni pa recesija edini faktor, ki lahko vpliva na obnašanje statističnih številk. V kolikor bi začeli izgubljati pestrost ponudbe, kvaliteto storitev, gostoljubje in tako dalje, potem se nam ne piše dobro. Dokler bodo obiskovalci zadovoljni z rastočim napredkom, ni pretirane bojazni. Saj veste, turizem smo ljudje.

Občina Logatec vodi evidence nočitev in števila gostov že celo destletje. Tako od leta 2000 vodi evidenco števila gostov, ki so prenočili. Iz leta 2000 ima samo podatke skupnega števila nočitev vseh gostov. V letu 2002 je vodila že ločeno evidenco nočitev in turistične takse, iz česar pa še niso razvidni podatki domačih in tujih gostov ter skupno število vseh gostov. Od leta 2006 dalje je opazen močan trend rasti števila gostov. Leta 2007 je močno poraslo tudi število domačih gostov, kar gre pripisati dejstvu, da v evidenco gostov ponudniki nastanitvenih zmogljivosti zaradi pravne podlage štejejo tudi otroke, ki se plavalno opismenjujejo v GRC Zapolje, otroke pri izvajanju obšolskih dejavnosti na lokaciji CŠOD Dom Medved zaradi istega pravnega vzroka evidentirajo tudi v CŠOD Dom Medved. Število tujih gostov od leta 2006 dalje tudi narašča. V letu 2007 jih je bilo za skoraj 66 % več kot leto poprej, medtem, ko jih je bilo v letu 2008 za skoraj 205 % več kot leta 2006. Sicer pa je v Logatcu tistih prav tipičnih turistov bolj malo. Večina je bodisi tranzitnega značaja ali pa gre za goste, ki tukaj prenočujejo zaradi narave njihovega dela. Pravi turisti, ki v Logatec pridejo zaradi njegovih danosti, se zadržujejo večinoma v Grčarevcu, saj pridejo na muharjenje. Dokler se logaška turistična srenja, v katero sodijo ponudniki turističnih storitev, gostinci, društva in posamezniki, ne bo končno organizirala in zagotovila primernega razvoja turizma ter ponudila zanimive, kvalitetne in avtohtone produkte in turistične paket, pa se posledic turizma, tako pozitivnih, kakor negativnih, nimamo bati.

Velike bojazni tudi ni zaradi skromnejših številk merljivih turističnih podatkov iz leta 2009, ki je prineslo upad števila tujih gostov in upad števila nočitev, vendar številke še zdaleč niso tako katastrofalne, kakor se je sprva napovedovalo. Število odmačih gostov, ki so v Logatcu prenočili, je celo naraslo za 93 oseb, iz 3899 na 3992. Ponavadi je tako, da slovensko prebivalstvo, pa naj bo stanje še tako porazno, rešuje številne situacije, med njimi tudi domači turizem. Tujih turistov je bilo leta 2009 v logaških posteljah malce manj kot leto poprej, konkretneje 260 manj, vseh skupaj jih je bilo 3069. Vsi ti gostje so v Logatcu prespali 17.639 krat. Leto poprej smo našteli le 100 nočitev več.  

V letu 2009 je naraslo tudi število nastanitvenih zmogljivosti. Pri desetih ponudnikih je na razpolago 241. Tudi več deset dodatnih postelj bi še lahko našli. Leta 2008 je bilo ob tem času na razpolago 222 postelj.
Napovedi za leto 2010 so še vedno zaskrbljujoče, vendar se tistim ponudnikom, ki bodo zelo kmalu začeli razmišljati zeleno, trajnostno in se pričeli združevati, ni pretirano bati. Bo pa seveda zopet čas pokazal. Na branje na to temo ob letu osorej.

Renata Gutnik
Občinska uprava Občine Logatec


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: