Demografska slika prebivalcev v občini Logatec, 1.1.2010

1. januarja 2010 je bilo v občini Logatec 13559 prebivalcev. Največ v naselju Logatec (8469, od tega 1700 v ulicah Gor. Logatca), sledijo Rovte (925), Hotedršica (600) in Kalce (485).

Demografska slika občine Logatec, izdelana na podlagi podatkov Centralnega registra prebivalcev, na dan 1.1.2010, je razdeljena na sedem starostnih obdobij. Prvo obdobje predstavljajo novorojenčki, otroci do prvega leta starosti. Teh je 176, in sicer 80 deklic ter 96 dečkov. V drugo obdobje so uvrščeni otroci od prvega do šestega leta starosti, ki še niso šoloobvezni, pač pa obiskujejo vrtec oziroma so v domačem varstvu. 

V naslednji kategoriji so mladi, v starosti med sedmim in petindvajsetim letom starosti. Med njimi je več moških (1661) kot žensk (1487), 46 je poročenih, trije pa so razvezani, 118 jih ima stalno prebivališče v drugih občinah.

Naslednje starostno obdobje so občani, stari od 26 do 40 let. Ponovno prevladujejo moški (1687), saj je žensk 1476. Poročenih, v tej populaciji, je 42 %, 333 jih v občini prebiva le začasno, 277 pa je prebivalcev s tujim državljanstvom. Zanimiv podatek je tudi število samskih (1657 oziroma 52 %), ki v tej kategoriji presega število poročenih in razvezanih skupaj.

Največ prebivalcev se uvršča v kategorijo od 41 do 60 let. Teh je 3869, med katerimi je 70 % poročenih in 10 % razvezanih prebivalcev. 173 je tujcev in 138 ima stalno prebivališče drugod.

V zadnji dve kategoriji se uvrščajo občani v starosti od 61 do 80 in nad 80 let starosti. V prvem obdobju, od 61 do 80, je 1950 prebivalcev, med katerimi je več žensk (1072), enako je tudi v zadnjem obdobju, v katerem je od 441 občanov kar 337 žensk. Število vdov in vdovcev pa je iz predzadnje kategorije, od 61 do 80 let, iz 21%, naraslo na 58 % populacije v starosti nad 80 let.

Starostna struktura prebivalcev v občini Logatec je ugodna, saj je več kot polovica (7299) prebivalstva mlajša od 40 let.

Nevenka Malavašič, spec.
Občinska uprava
VIR: CRP


Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: