Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 241

Turizem in gospodarstvo

Odloki
Odlok o turistični taksi v Občini Logatec (Logaške novice, št. 10/06 (str. 1), 1-2/11 (str. 16))
Odlok o lokalnih turističnih vodnikih in turističnem vodenju v občini Logatec (Logaške novice 11/11 (str. 3)

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/12 (str. 10))


Pravilniki
Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnih spominkov v Občini Logatec (Logaške novice, št. 6/01 (str. 1))
Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))

Zadetkov: 3752

Šport in mladi

Programi
Letni program športa v občini Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 1-2/12 (str. 9))

Pravilniki
Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 13))

Pravilnik o priznanjih na področju športa v občini Logatec (Logaške novice, št 4/07 (str. 1))
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 12/11 (str. 17))

Sklepi
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v občini Logatec (Uradni list RS, št. 16/99)

Zadetkov: 4194

Finance

Proračun in zaključni račun

LETO 2013
Predlog proračuna Občine Logatec za leto 2013
Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar - marec 2012 (Logaške novice, št. 12/12 (str. 18))


LETO 2012
Proračun (10,44 MB) Občine Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 1-2/12 (str. 2))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2012 (Logaške novice, št. 11/12 (str. 2))
Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v obdobju januar - marec 2012 (Logaške novice, št. 12/11 (str. 3))

LETO 2011
Proračun (28,75 MB) Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 1-2/11 (str. 27))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 11/11 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 5/12 (str. 10))


LETO 2010
Proračun Občine Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 12/09 (str. 2))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 10/10 (str. 33))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 4/11 (str. 2))

LETO 2009
Proračun Občine Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 12/08 (str. 1))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2009 (Uradni list RS, št. 75/09)
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2009 (Logaške novice, št. 6/10 (str. 1))

LETO 2008
Proračun Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 12/07 (str. 1))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 10/08 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2008 (Logaške novice, št. 10/09 (str. 2))


LETO 2007
Proračun Občine Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 3/1/07 (str. 2))
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 10/07 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2007 (Logaške novice, št. 7-8/08 (str. 1))

LETO 2006
Proračun Občine Logatec za leto 2006 (Notranjsko kraške novice, z dne 23. 12. 2005)
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2006 (Logaške novice, št. 8-9/06 (str. 4))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2006 (Logaške novice, št. 9/07 (str. 1))

LETO 2005
Rebalans proračuna Občine Logatec za leto 2005 (Logaške novice, št. 10/05 (str. 1))
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2005 (Logaške novice, št. 8-9/06 (str. 1))
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Logatec v letu 2005 (Logaške novice, št. 1-2/05 (str. 1))


Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Logaške novice, št. 12/01 (str. 1))

Ostalo   
Odlok o občinskih taksah v občini Logatec (Logaške novice, št. 6/08 (str. 2), 4/10 (str. 4))
Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/02 (str. 10))
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Logaške novice, št. 2/99, 4/00, 5/01, 12/03, 12/05, NPB)
Sklep o financiranju političnih strank (Logaške novice, št. 1-2/11 (str. 15))

Zadetkov: 5297

Protokolarne zadeve

Odloki
Odlok o grbu in zastavi občine Logatec (Logaške novice, št.7-8/08 (str. 32), 4/10 (str. 4))
Odlok o občinskem prazniku Občine Logatec (Logaške novice, št. 1/01 (str. 2))
Odlok o priznanjih občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec (Logaške novice, št 4/01 (str. 5), 11/08 (str. 8), NPB)

Pravilniki
Pravilnik o načinu dela Komisije za priznanja (032-04/01-4) z dne, 6. 7. 2001 (sklep župana)

Sklepi
Sklep o potrditvenih prvinah Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/08 (str. 46))

Zadetkov: 3210

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Vzgoja in izobraževanje

Odloki
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Logatec (Logaške novice, št. 10/97 (str. 2), 6/07 (str. 26), 4/08 (str. 4), 6/08-UPB (str. 54), 3/10 (str. 17), NPB)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ 8 Talcev Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 3), 3/99 (str. 1), 6/07 (str. 14), 4/08 (str. 7), 6/08-UPB (str. 14), NPB)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Rovte (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 21), 3/99 (str. 2), 4/95 (str. 13), 6/07 (str. 22), 4/08 (str. 5), 6/08-UPB (str. 40), 3/10 (str. 5), NPB)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Tabor Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 9), 3/99 (str. 1), 6/07 (str. 18), 4/08 (str. 6), 6/08-UPB (str. 27), 3/10 (str. 3), NPB)
Odlok ustanovitvi javnega zavoda VVZ Kurirček Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 15), 10/99 (str. 3), 6/07 (str. 29), 4/08 (str. 3), 6/08 (str. 67), Uradni list RS, 40/09, Logaške novice, št. 3/10 (str. 2), NPB, 9-10/11 (str. 7)), NPB)

Pravilniki
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/07 (str. 2))
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Logaške novice, št. 4/11 (str. 6))

Sklepi
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Logatec - 2008 (Logaške novice, št. 4/08 (str. 2))
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in o določitvi višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec (Logaške novice, št.12/08 (str. 71) (velja do 31. 8. 2012), 7-8/12 (str. 14) velja od 1. 9. 2012 dalje)
Sklep o začasnem izpisu otroka iz vrtca in rezervaciji vrtca

Ostalo
Cena programa vrtca v občini Logatec (Uveljavljanje pravic)

Zadetkov: 3955Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


3D Logatec

Arhiv preteklih vsebin