Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 241

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo projekt CERO NIK posebej predstavljen tudi na Gregorjevem semnju v Logatcu, 12. marca 2011. Vabljeni na stojnico CERO NIK.
Zadetkov: 390

17. marca 2011 Predstavitev projekta CERO NIK

Četrtek, 17. marca 2011, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma
Predstavitev projekta CERO NIK
Org in info: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/ 759 06 00
Zadetkov: 18

Družno podprli projekt CERO NIK

17 občin Notranjske, Istre in Krasa (NIK) potrdilo sodelovanje pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki  (CERO NIK) – Občina Logatec v vlogi nosilke projekta – Center naj bi bil zgrajen v logaški občini do konec leta 2015

V drugi polovici januarja so se v prostorih Občine Hrpelje-Kozina sestali župani, podžupani in predstavniki občin: Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec, z namenom poiskati skupno rešitev za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo prebivalci omenjenih občin. Zbrani so po vsebinski razpravi ustno sprejeli predlog župana občine Logatec Berta Menarda, da naj bi se novo zgrajeni objekt Centra umesti v prostor v bližini avtocestnega počivališča Lom 1 v občini Logatec. Naša občina je tako postala nosilka omenjenega projekta, ustanovil pa se je tudi tričlanski projektni svet, ki ga sestavljajo župan občine Vrhnika Stojan Jakin, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar – Mišič, ki nastopa v vlogi koordinatorja, ter župan občine Logatec Berto Menard.  Naloga sveta je pripraviti  obseg projekta, ki se nanaša tudi na pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter iskanjem odgovora, kam z minimalnimi ostanki odpadkov po njihovi obdelavi.

Projekt Center za obdelavo odpadkov Logatec (COOL), ki naj bi imel svojo lokacijo v Industrijski coni Logatec za KLI-jem in ga je v preteklem županskem obdobju peljala Občina Logatec, je pod zdajšnjim županom dobil nov naziv ter ustreznejšo in za občane sprejemljivejšo lokacijo. Center naj bi namreč stal na zemljišču, ki je  v bližini avtoceste, komunalna vozila se bodo tako izognila vožnji skozi večja naselja, v njegovi neposredni okolici pa se ne nahajajo stanovanjski objekti. Zemljišče v velikosti treh hektarjev je v tretinski lasti Občine Logatec, dve tretini pa sta v zasebni lasti. Za odkup je Občina pripravljena odšteti okoli 8 EUR/ m², kar je predvidena cena na podlagi uradne cenitve zemljišča. Dejstvo, da je omenjeno zemljišče v območju Nature 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo (EU), po zagotovilih logaškega župana ne bi smelo vplivati na izpeljavo projekta, saj naj dejavnost obdelave odpadkov ne bi škodljivo vplivala na okolje, kar je na srečanju županov potrdila tudi država.
Začrtani cilji in dogovori pa bodo v prihodnjih mesecih zahtevali veliko dela s strani Občinskih uprav posameznih občin. Ustni dogovor bo treba najprej zapečatiti z ustreznim podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju, potem pa sledi pospešena priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kohezijskega sklada, in sicer  do velikost 35 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge se hitro bliža in prijavljitelju nalaga, da jo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko odda v začetku poletnih mesecev.

Vrednost celotne investicije bo tako razdeljena med občine pristopnice k projektu, državo ter (EU), in sicer: lastna sredstva pogodbenih strank – investitorja in sovlagatelja – v približni višini 30 odstotkov ter nepovratna sredstva (kohezijski sklad EU in sredstva RS) v približni višini 70 odstotkov.

Novi projekti, ki so kakorkoli povezani z odpadki v lokalni skupnosti navadno naletijo na negativen odziv občanov. »Izgradnja Centra za predelavo odpadkov ne bo imela negativnega vpliva na okolje, njegova izgradnja bo zagotovila tudi nekaj novih delovnih mest, hkrati pa bomo zadostiti določilom direktivam EU o ravnanju z odpadki. Predvsem bomo na ta način skušali na področju teh občin urediti problematiko, vezano na odlaganje odpadkov, in se tudi tako izognili situaciji, ki se je zgodila v Neaplju. »je o novem projektu povedal župan občine Logatec Berto Menard. Po zagotovilih Menarda, se bodo logaški občani pred izgradnjo Centra s sodobno tehnologijo za mehansko obdelavo odpadkov podrobneje  seznanili tudi na javni razgrnitvi projekta.

Občinska uprava
Zadetkov: 2798

Abonma 2014/2015

Vpis abonentov za sezono 2014/2015 je zaključen. V pripravi je sedežni red. Abonenti bodo abonmajske vstopnice in položnice prejeli predvidoma 5 dni pred terminom prve predstave.

Po izboru lanskih abonentov si bomo v prihajajoči abonmajski sezoni predvidoma ogledali naslednje komedije: Goveja župca za dušoPunceSeks in ljubosumnost in Sto svečk za Ježka. Predstave si bo možno ogledati predvidoma v mesecih oktober 2014, november 2014 in februar 2015 in marec 2015. Ker pa imajo gledališča zaradi različnih vzrokov možnost predstavo odpovedati, zamenjati ali prestaviti, vam bomo ob takih primerih pravočasno sporočili spremembe. 

Cena za abonma na sedežih v vrstah parterja od prve do vključno osme je 40 eur, za vse ostale sedeže pa 35 eur.


Določanje sedežnega reda:

V kolikor v lanski sezoni (2013/2014) niste bili abonent in ste se prijavili s prijavnico za redne abonente, bomo vašo prijavo upoštevali kot prijavo novega abonenta. Naziv redni abonent se uporablja samo za abonente zadnje sezone (2013/2014), ne za abonente sezon pred lansko. Redni abonent je tisti abonent, ki je imel abonma v sezoni 2013/2014 in se letos ponovno prijavi.

Kako prijava na abonma vpliva na sedežni red?
Tudi v sezoni 2014/2015 bodo veljala ista pravila, ki določajo vrstni red prijav in posledično sestavo sedežnega reda. Sedežni red se določi po ustaljeni metodi.

Kako poteka razvrščanje po sedežih?
Po vrstnem redu prijavnic. 
Pozna prijava zmanjša veliko možnosti za dobro lokacijo.
1. Najprej razporedimo redne abonente*, in sicer najprej tiste, ki so se odločili za iste sedeže kot v prejšnji sezoni. * Redni abonent je tisti abonent, ki je imel abonma v sezoni 2013/2014 in se letos ponovno prijavi.
2. Nato od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo tiste redne abonente, ki želijo sedeti bližje ali dlje od odra. 
3. Na koncu zopet od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo nove abonente.
Vrstni red prijav je ključnega pomena, saj odloča o tem ali boste dobili možnost sedeti bolj spredaj ali ne.

Kako poteka razpored na balkonu?
Razpored na balkonu se prične z razporejanjem abonentov od najvišjih vrst proti najnižjim, torej od vrst številka sedem do ena.

Slišnost igralcev po dvorani
Vsa gostujoča gledališča vedno še posebej prosimo, da bodisi uporabljajo ozvočenje bodisi so bolj glasni. Po preverjanju slišnosti predstav lanske sezone je bilo ugotovljeno, da se je vse igralce slišalo in razumelo po celotni Veliki dvorani Narodnega doma.

V upanju na še eno fantastično sezono vas lepo pozdravljamo.
Občina Logatec

Zadetkov: 1541

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

Na podlagi prvega odstavka 53a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in (109/12)) ter 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 29. redni seji, dne 4. 9. 2014, sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, Uradni list RS; št. 97/12, Logaške novice, št. 12/12-popr., 7-8/13, Uradni list RS. št. 110/13, v nadaljevanju: OPN). Spremeni in dopolni se besedilo OPN in priloga 1, ki je sestavni del odloka.

2. člen
V dosedanji deveti alineji tabele pod naslovom “1.1 Dopustni objekti in dejavnosti” v 112. členu OPN se črta besedilo »: samo izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo za potrebe dejavnosti tehnološkega parka«.

3. člen
OPN je stalno na vpogled na Občini Logatec, v prostorih za okolje in prostor.

4. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu Občine Logatec in začne veljati osmi dan po objavi.


Številka: 007-21/2014-15 
Datum: 29. 8. 2014 

Berto MENARD
Župan Občine Logatec

 

Zadetkov: 1993

Na voljo manj kot dva meseca za oddajo poročil za pridobitev sredstev z razpisov 2015

Občina Logatec je v proračunu za leto 2015 za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti, kulture, športa, mladih, starejših, kulturne dediščine in turizma namenila 348.469,30 EUR.

Poraba sredstev do konca septembra 2015
Kulturni programi - 48,85%
Kulturni projekti - 18,6%
Založništvo - 100%
Projekti v interesu Občina - 60,78%
Turizem - 67,76%
Humanitarna - 49,6%
Starejši - 27,9%
Mladi - 25,11%
Šport - 54,10%
Dediščina - 70,93%

Vse upravičence, ki so kandidirali za sofinanciranje svojih dejavnosti s strani Občine Logatec za leto 2015, pred zaključkom razpisnega obdobja spominjamo, da je zadnji rok, ko morajo biti vsa poročila dostavljena na sedež sofinancerja, 23. oz. 27. november 2015 (odvisno od področja oz. pogodbe). Dokumentacije, ki bo dostavljena po tem roku, Občinska uprava ne sme več upoštevati, denarna sredstva pa upravičencem tako zapadejo. V primeru poročanja za dogodke oz. aktivnosti, ki jih boste izvajali med 23. 11. 2015 in 31. 12. 2015, se odda izpolnjen obrazec Izjave, ki je prav tako objavljen na istem mestu na logatec.si, kot ostali obrazci za področje sofinanciranja Občine Logatec. 

Vsako razpisno področje ima svoje posebnosti in različne pogodbene zahteve, zato priporočamo, da upravičenci poročila pripravijo pravočasno in podrobno preverijo vsa pogodbena določila. Z oddajo zahtevane dokumentacije upravičenci ne čakajte do zadnjega dne, ampak jo čim prej dostavite sofinancerju, pri čemer priporočamo, da se z dokumentacijo najprej zglasite pri pristojnem uslužbencu, ki bo preveril ali je vse pripravljeno skladno s pogodbenimi določili. Po preteku zadnjega roka Občinska uprava upravičencev, ne bo več pozivala k odpravi napak ali dopolnitvam, ampak izplačala samo sredstva, ki bodo pravilno dokazana, kakor zahteva pogodba.
Vsi obrazci poročil so na voljo na več mestih spletišča www.logatec.si

Pri pošiljanju omenjenih dokumentov prosimo vse upravičence, da dokumentov ne spenjate s spenjačem.

Občinska uprava

 

Vsebinsko in finančno poročilo:
1. MLADI
2. DEDIŠČINA 
3. HUMANITARNA 
4. STAREJŠI 
5. TURIZEM 
6. PROJEKTI V INTERESU OBČINE
7. KULTURA:
projekti, 
programi, 
založništvo.


Najave sprememb
1. DEDIŠČINA
2. KULTURNI PROGRAMI
3. PROJEKTI, KI SO V INTERESU OBČINE
4. TURIZEM
5. ZALOŽNIŠTVO
6. KULTURNI PROJEKTI


Izjave za dogodke, izvedene med 
23. 11. 2015 in 31. 12. 2015

1. DEDIŠČINA
2. KULTURNI PROGRAMI
3. PROJEKTI, KI SO V INTERESU OBČINE
4. TURIZEM
5. ZALOŽNIŠTVO
6. KULTURNI PROJEKTI


Pregled porabe

Pri vnosu cen v obrazce NE vpisujte pik. 
Pravilen zapis: 2065,22 eur
Napačen zapis: 2.065,22 eur

Zadetkov: 856

Vabilo k vpisu v gledališki abonma komedije Občine Logatec v sezoni 2013/2014

Spoštovani,

V kolikor bi se radi v dobri družbi sprostili in nasmejali znanim igralskim zasedbam v  komedijah: Tak si, Ko sem bil mrtev, Najstarejša obrt in Pazi M@il!, ki so jih izbrali abonenti pretekle sezone, vas vabimo k vpisu.
Predstave si bo možno ogledati predvidoma v mesecih oktober 2013, november 2013 in februar 2014, marec 2014.
Ker pa imajo gledališča zaradi različnih vzrokov možnost predstavo odpovedati, zamenjati ali prestaviti, vam bomo ob takih primerih pravočasno sporočili spremembe.
Cena za abonma na sedežih v vrstah od prve do vključno osme je 40 eur, za vse ostale sedeže pa 35 eur.


Vpis v abonma
Letošnji vpis novih abonentov v abonma sezone 2013/2014 poteka od 3. do 18. septembra 2013 (18. 9. 2013 do najkasneje 17. ure mora biti prijavnica že na sedežu Občine Logatec).

Pravilno izpolnjene in podpisane prijavnice za nove abonente nam pošljite / dostavite na naslov:
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, s pripisom »prijava v abonma«.

V primeru elektronskega pošiljanja prijavnice, slednjo izpolnite, (natisnite, če do nje dostopate preko spleta), podpišite in skenirajte, ter sken pošljite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. V naslov elektronske pošte napišite: prijava v abonma.

Kako prijava na abonma vpliva na sedežni red?

Tudi v sezoni 2013/2014 bodo veljala ista pravila, ki določajo vrstni red prijav in posledično sestavo sedežnega reda. 
Sedežni red se določi po ustaljeni metodi. Kako poteka razvrščanje po sedežih?

Po vrstnem redu prijavnic.
Pozna prijava zmanjša veliko možnosti za dobro lokacijo.
1. Najprej razporedimo redne abonente*, in sicer najprej tiste, ki so se odločili za iste sedeže kot v prejšnji sezoni. * Redni abonent je tisti abonent, ki je imel abonma v sezoni 2012/2013 in se letos ponovno prijavi.
2. Nato od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo tiste redne abonente, ki želijo sedeti bližje ali dlje od odra.
3. Na koncu zopet od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo nove abonente.

Vrstni red prijav je ključnega pomena, saj odloča o tem ali boste dobili možnost sedeti bolj spredaj ali ne.

Kako poteka razpored na balkonu?
Razpored na balkonu se prične z razporejanjem abonentov od najvišjih vrst proti najnižjim, torej od vrst številka sedem do ena.
 
Slišnost igralcev po dvorani
Vsa gostujoča gledališča vedno še posebej prosimo, da bodisi uporabljajo ozvočenje bodisi so bolj glasni. Po preverjanju slišnosti predstav lanske sezone je bilo ugotovljeno, da se je vse igralce slišalo in razumelo po celotni Veliki dvorani Narodnega doma.

 

Pravila za redne abonente (redni= lanskoletni, ki se znova prijavi)

Letošnji vpis v abonma za abonente sezone 2012/2013 poteka od 4. do 16. septembra 2013 (16. 9. 2013 mora biti prijavnica že na sedežu Občine Logatec).

Vpis abonentov iz sezone 2012/2013 je podaljšan do 18. septembra 2013 do 17. ure. Na ta dan do 17. ure mora biti vaša prijavnica že na sedežu Občine Logatec. V kolikor bodo prijavnice stalnih (2012/2013) abonentov tega dne šele oddane na pošto, se jih ne bo več upoštevalo, niti kot prijavnice novih abonentov, saj se 18. septembra 2013 ob 17. uri konča vpis v abonma sezone 2013/2014.

V kolikor boste prijavnice dostavili po 16. septembru 2013, bomo dotične prijave morali upoštevati kot prijave novih abonentov. Prav tako bomo kot prijave novih abonentov upoštevali vse prijave, ki bodo na naš naslov prispele pred 4. septembrom 2013.

Pravilno izpolnjene in podpisane prijavnice za stalne abonente nam pošljite / dostavite na naslov:
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, s pripisom »abonma«.

V primeru elektronskega pošiljanja prijavnice, slednjo izpolnite, (natisnite, če do nje dostopate preko spleta), podpišite in skenirajte, ter sken pošljite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. V naslov elektronske pošte napišite: abonma.


Kako prijava na abonma vpliva na sedežni red?
Tudi v sezoni 2013/2014 bodo veljala ista pravila, ki določajo vrstni red prijav in posledično sestavo sedežnega reda. 
Sedežni red se določi po ustaljeni metodi. Kako poteka razvrščanje po sedežih?
Po vrstnem redu prijavnic.
Pozna prijava zmanjša veliko možnosti za dobro lokacijo.
1. Najprej razporedimo redne abonente*, in sicer najprej tiste, ki so se odločili za iste sedeže kot v prejšnji sezoni.
2. Nato od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo tiste redne abonente, ki želijo sedeti bližje ali dlje od odra.
3. Na koncu zopet od prvega do zadnjega, po vrstnem redu prijav, razporedimo nove abonente.

Vrstni red prijav je ključnega pomena, saj odloča o tem ali boste dobili možnost sedeti bolj spredaj ali ne. Do 16. septembra 2013 pa ne vpliva na to ali želite obdržati isti sedež ali ne. V kolikor bi kot redni abonent poslali prijavo pred 4. ali po 16. septembru 2013, bomo vašo prijavo upoštevali kot prijavo novega abonenta, kar pomeni, da vas razporedimo na sedeže, ki so še prosti in ne na sedeže, ki ste jih do sedaj imeli ali si jih zaželeli.

Tri možnosti za redne abonente
Redni abonenti lahko izbirajo med tremi možnostmi, in sicer, da obdržijo iste sedeže kot lani, da se pomaknejo bližje odra ali da se pomaknejo stran od odra.

V primeru, ko redni abonenti na prijavnico dopišejo, da bi radi sedeli bližje odra, če to ne gre pa bi radi ohranili iste sedeže, se upošteva, da obdržijo iste sedeže kot lani.

Izbira možnosti bližje odru je lahko tvegana, saj v primeru prijave, ko je pred vami prijavljenih že precej abonentov, ne zagotavlja, da boste dejansko lahko prišli bližje odru. Večkrat se zgodi, da lahko dobite še bolj oddaljeno lokacijo kot ste jo imeli v pretekli sezoni. Prav tako se lahko zgodi, da možnosti za boljšo pozicijo niti ni veliko, saj večina abonentov v prvih vrstah zadrži svoje sedeže, kar pomeni, da se ni sprostilo nobeno mesto ali pa je teh zelo malo. Slednje že več sezon velja predvsem za prvih pet parterskih vrst in za dve vrsti po prehodu, torej vrsti številka osem in devet. Pri ostalih vrstah je bilo za razporeditve bolj ugodno.

Možnosti stran od odra do sedaj ni izkoristilo veliko abonentov.

* Redni abonent je tisti abonent, ki je imel abonma v sezoni 2012/2013 in se letos ponovno prijavi.
Redni abonenti imajo možnost izbirati iste sedeže, kjer so sedeli v lanski sezoni ali nove sedeže, medtem ko lahko nove abonente razvrstimo samo po sedežih, ki so še na razpolago po razdelitvi sedežev med redne abonente.

Ali lahko prijavim še nove abonente, s katerimi želim sedeti skupaj?
Prijava novih, dodatnih oseb na prijavnici rednih abonentov se šteje kot prijava novih abonentov. (Primer: dva abonenta zadnje sezone sta k ogledu abonmaja povabila še drug par, ki doslej ni bil aboniran in vse štiri osebe prijavita na isti prijavnici, s tem, da želita ohraniti ista sedeža zase, njuna prijatelja pa bi sedela na njuni levi ali desni strani v isti vrsti. V tem primeru redna abonenta dobita ista sedeža, njuna prijatelja pa se obravnava kot nova abonenta in lahko dobita proste sedeže, ki so po razdelitvi sedežev rednim abonentom, še na razpolago. Kar pomeni, da bodo zelo verjetno sedeli narazen. Tudi tu se upošteva vrstni red prijave. Lahko se zgodi, da bodo sedeži ravno na levi ali desni strani rednih abonentov še prosti, vendar gre za redka naključja, katerim velikokrat botruje tudi zgodnja prijava.)

V kolikor je v takem primeru na prvem mestu želja, da bi vsi štirje abonenti sedeli skupaj, potem se poišče najboljšo lokacijo, kjer lahko vsi sedijo skupaj, vendar so to  velikokrat zadnje vrste parterja ali že balkonske vrste. A tudi tu se splača s prijavo pohiteti.


V upanju na še eno fantastično sezono vas lepo pozdravljamo.

Zadetkov: 1358

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


3D Logatec

Arhiv preteklih vsebin