Zbor krajanov KS Naklo, 25. 11. 2011

Na podlagi 80. člena Statuta občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) sklicuje župan občine Logatec Berto Menard, v zadevi zahteve po predstavitvi javnosti projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (v nadaljevanju: CERO NIK),

zbor krajanov Krajevne skupnosti Naklo,

ki bo potekal, 25. 11. 2011, v prostorih Narodnega doma Logatec, z začetkom ob 18. uri, z naslednjim dnevnim redom:
- seznanitev s projektom CERO NIK,
- razno.

Vabimo vas, da se zbora udeležite v čim večjem številu.
       
Berto MENARD, l.r.
župan Občine Logatec

Zadetkov: 241

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011 in fotografije sistema CERO Celje

Foto: Siniša Rančov

CERO NIK javnosti predstavljen 12. marca 2011 na stojnici na Gregorjevem sejmu.
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 01
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 02
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 03
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 04
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 05
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 06
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 07
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 08
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 09
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 10
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 11
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 12
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 13
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 14
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 15
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 16
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 17
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 18
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 19
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 20
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 21
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 22
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 23
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 24
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 25
Cero Nik na Gre...
Cero Nik na Gregorjevem 2011 26Vpogled v CERO Celje
Cero Celje 01
Cero Celje 01
Cero Celje 02
Cero Celje 02
Cero Celje 03
Cero Celje 03
Cero Celje 04
Cero Celje 04
Cero Celje 05
Cero Celje 05
Cero Celje 06
Cero Celje 06
Cero Celje 07
Cero Celje 07
Cero Celje 08
Cero Celje 08
Cero Celje 09
Cero Celje 09
Cero Celje 10
Cero Celje 10
Cero Celje 11
Cero Celje 11
Cero Celje 12
Cero Celje 12
Cero Celje 13
Cero Celje 13
Cero Celje 14
Cero Celje 14
Cero Celje 15
Cero Celje 15
Cero Celje 16
Cero Celje 16
Cero Celje 17
Cero Celje 17
Cero Celje 18
Cero Celje 18
Cero Celje 19
Cero Celje 19
Cero Celje 20
Cero Celje 20
Cero Celje 21
Cero Celje 21
Cero Celje 22
Cero Celje 22
Cero Celje 23
Cero Celje 23
Cero Celje 24
Cero Celje 24
Cero Celje 25
Cero Celje 25
Cero Celje 26
Cero Celje 26
Cero Celje 27
Cero Celje 27
Cero Celje 28
Cero Celje 28
Cero Celje 29
Cero Celje 29
Cero Celje 30
Cero Celje 30
Cero Celje 31
Cero Celje 31
Cero Celje 32
Cero Celje 32
Cero Celje 33
Cero Celje 33
Cero Celje 34
Cero Celje 34
Cero Celje 35
Cero Celje 35
Cero Celje 36
Cero Celje 36
Cero Celje 37
Cero Celje 37
Cero Celje 38
Cero Celje 38
Cero Celje 39
Cero Celje 39
Cero Celje 40
Cero Celje 40
Cero Celje 41
Cero Celje 41
Cero Celje 42
Cero Celje 42
Cero Celje 43
Cero Celje 43
Cero Celje 44
Cero Celje 44
Cero Celje 45
Cero Celje 45
Cero Celje 46
Cero Celje 46
Cero Celje 47
Cero Celje 47
Cero Celje 48
Cero Celje 48
Cero Celje 49
Cero Celje 49
Cero Celje 50
Cero Celje 50
Zadetkov: 914

Objava rezultatov - telefonska anketa za projekt Cero NIK

Občina Logatec je s pomočjo podjetja za poslovno sodelovanje UNEP, d. o. o. iz Ljubljane izvedla telefonsko anketo vezano na projekt Cero NIK, s pomočjo katere se je, poleg ostalih aktivnosti, želelo pridobiti mnenje občanov o omenjenem projektu.

Anketa je bila izvedena 1. in 2. marca 2011 na območju Logatca, in sicer po naključnem izboru.

Anketa je zajemala vzorec N= 701 anketirancev, ki so odgovarjali na dva sklopa vprašanj, in sicer: ali prebivalci področja Logatca poznajo zasnovo projekta Cero NIK (pritrdilni oziroma nikalni odgovor) ter kam naj bi se umestil načrtovan projekt.

Realizatorji ankete so v obdobju med 1. in 2. marcem 2011 uspeli priklicati 448 anketirancev  (kar predstavlja 63,9% odziva – dovolj za vrednotenje) in ugotovili, glede na zastavljeni vprašanji, naslednje:
1. Ali poznate projekt Cero NIK?
- Odgovor DA = 227 (50,67 %)
- Odgovor NE = 221 (49,33 %)
- Skupaj: 448

2. Vprašanje se je glasilo, kam bi po vašem mnenju (anketiranca) bilo smotrno umestiti projekt…, in sicer z možnostjo odgovora:
- Obrobje občine ob avtocesti v bližini počivališča Lom, odgovori: 234 (52,24 %)
- V industrijski coni KLI, odgovori: 92 (20,53 %)
- Drugam (kam po mnenju anketiranca) je odgovorilo: 122 (27,23 %)


Berto Menard
župan Občine Logatec

Zadetkov: 1170

CERO NIK na Gregorjevem sejmu 2011

Zainteresirano javnost obveščamo, da bo projekt CERO NIK posebej predstavljen tudi na Gregorjevem semnju v Logatcu, 12. marca 2011. Vabljeni na stojnico CERO NIK.
Zadetkov: 390

17. marca 2011 Predstavitev projekta CERO NIK

Četrtek, 17. marca 2011, ob 18. uri, Velika dvorana Narodnega doma
Predstavitev projekta CERO NIK
Org in info: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 01/ 759 06 00
Zadetkov: 18

Družno podprli projekt CERO NIK

17 občin Notranjske, Istre in Krasa (NIK) potrdilo sodelovanje pri izgradnji Centra za ravnanje z odpadki  (CERO NIK) – Občina Logatec v vlogi nosilke projekta – Center naj bi bil zgrajen v logaški občini do konec leta 2015

V drugi polovici januarja so se v prostorih Občine Hrpelje-Kozina sestali župani, podžupani in predstavniki občin: Bloke, Borovnica, Cerknica, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Ilirska Bistrica, Izola, Log-Dragomer, Loška Dolina, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Vrhnika in Logatec, z namenom poiskati skupno rešitev za predelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih ustvarijo prebivalci omenjenih občin. Zbrani so po vsebinski razpravi ustno sprejeli predlog župana občine Logatec Berta Menarda, da naj bi se novo zgrajeni objekt Centra umesti v prostor v bližini avtocestnega počivališča Lom 1 v občini Logatec. Naša občina je tako postala nosilka omenjenega projekta, ustanovil pa se je tudi tričlanski projektni svet, ki ga sestavljajo župan občine Vrhnika Stojan Jakin, podžupan občine Piran Gašpar Gašpar – Mišič, ki nastopa v vlogi koordinatorja, ter župan občine Logatec Berto Menard.  Naloga sveta je pripraviti  obseg projekta, ki se nanaša tudi na pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter iskanjem odgovora, kam z minimalnimi ostanki odpadkov po njihovi obdelavi.

Projekt Center za obdelavo odpadkov Logatec (COOL), ki naj bi imel svojo lokacijo v Industrijski coni Logatec za KLI-jem in ga je v preteklem županskem obdobju peljala Občina Logatec, je pod zdajšnjim županom dobil nov naziv ter ustreznejšo in za občane sprejemljivejšo lokacijo. Center naj bi namreč stal na zemljišču, ki je  v bližini avtoceste, komunalna vozila se bodo tako izognila vožnji skozi večja naselja, v njegovi neposredni okolici pa se ne nahajajo stanovanjski objekti. Zemljišče v velikosti treh hektarjev je v tretinski lasti Občine Logatec, dve tretini pa sta v zasebni lasti. Za odkup je Občina pripravljena odšteti okoli 8 EUR/ m², kar je predvidena cena na podlagi uradne cenitve zemljišča. Dejstvo, da je omenjeno zemljišče v območju Nature 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo (EU), po zagotovilih logaškega župana ne bi smelo vplivati na izpeljavo projekta, saj naj dejavnost obdelave odpadkov ne bi škodljivo vplivala na okolje, kar je na srečanju županov potrdila tudi država.
Začrtani cilji in dogovori pa bodo v prihodnjih mesecih zahtevali veliko dela s strani Občinskih uprav posameznih občin. Ustni dogovor bo treba najprej zapečatiti z ustreznim podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju, potem pa sledi pospešena priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kohezijskega sklada, in sicer  do velikost 35 milijonov evrov. Rok za oddajo vloge se hitro bliža in prijavljitelju nalaga, da jo na Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko odda v začetku poletnih mesecev.

Vrednost celotne investicije bo tako razdeljena med občine pristopnice k projektu, državo ter (EU), in sicer: lastna sredstva pogodbenih strank – investitorja in sovlagatelja – v približni višini 30 odstotkov ter nepovratna sredstva (kohezijski sklad EU in sredstva RS) v približni višini 70 odstotkov.

Novi projekti, ki so kakorkoli povezani z odpadki v lokalni skupnosti navadno naletijo na negativen odziv občanov. »Izgradnja Centra za predelavo odpadkov ne bo imela negativnega vpliva na okolje, njegova izgradnja bo zagotovila tudi nekaj novih delovnih mest, hkrati pa bomo zadostiti določilom direktivam EU o ravnanju z odpadki. Predvsem bomo na ta način skušali na področju teh občin urediti problematiko, vezano na odlaganje odpadkov, in se tudi tako izognili situaciji, ki se je zgodila v Neaplju. »je o novem projektu povedal župan občine Logatec Berto Menard. Po zagotovilih Menarda, se bodo logaški občani pred izgradnjo Centra s sodobno tehnologijo za mehansko obdelavo odpadkov podrobneje  seznanili tudi na javni razgrnitvi projekta.

Občinska uprava
Zadetkov: 2798

Gojmir Lešnjak Gojc s kompanijo ta petek v zadnji komediji 15. sezone gledališkega abonmaja Občine Logatec

PAZI M@IL! je 4. in zadnja komedija v 15 sezoni abonmaja Občine Logatec.
Za finale v Logatec prihajajo velika imena slovenske komedije.

Briljantno napisana komedija za vse, ki iščejo zabaven večer, uro in pol neprekinjenega smeha in lekcijo o poznavanju komunikacij preko računalnika. Maks nagovarja svojo ljubico s pisanjem sočnih sporočil preko maila, v istem trenutku pa zdolgočaseno ženo tolaži, ker ga zvečer ne bo domov. Ampak kaj, ko pomotoma zamenja naslove… Kaj bo ženi svetovala ljubosumna prijateljica, kako mu bo stal ob strani najboljši prijatelj? Se bodo sporočila zopet pomešala? Bodo uspešno rešili ljubezenske težave? Računalniško situacijska komedija, kjer se ponesrečena ljubezenska afera rešuje kar preko petih računalnikov, v odlični interpretaciji najboljših slovenskih komikov je nepogrešljiva za vsakega, ki uporablja računalnik, ker pazite: Lahko se zgodi tudi vam. 
Igrajo: Nataša Barbara Gračner, Matjaž Tribušon, Gojmir Lešnjak Gojc, Vesna Pernarčič, Mojca Fatur 
Režija: Jaša Jamnik  
Avtor: B.V. Zandt & J.Milmore (prevod Lado Bizovičar) 
Gledališče: Špas teater

Vstopnice za izven bodo na voljo na prodajnih mestih teden pred predstavo: 
- Upravni center Logatec, recepcija, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, Tel.: (01) 759 06 00 
- Knjigarna in papirnica DZS Logatec, Tržaška cesta 19, 1370 Logatec, Tel.: (01) 750 98 41
- Turistična pisarna Naklo, Tržaška cesta 17, 1370 Logatec, Tel.: (01) 754 15 18

Org. in info.: Občina Logatec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Zadetkov: 1112

Javno naročilo Gradnja športnega igrišča, parkirišča in prizidka k POŠ Hotedršica

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za gradnjo Športnega igrišča, parkirišča in prizidka k POŠ Hotedršica, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 13. 3. 2014, številka objave: JN2944/2014.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) do 2. 4. 2014 do 15.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 10. 4. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu. 

Popisi del za ponudbeni predračun so pripravljeni za celotni obseg del.

Za pripravo ponudbe si ponudniki lahko v prilogah ogledajo načrte objekta.

Zadetkov: 1646

Javno naročilo za gradbeno, obrtniška in inštalacijska dela pri izgradnji vrtca Rovte

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo za izvedbo GOI del pri izgradnji vrtca Rovte, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 6. 3. 2014, številka objave: JN2637/2014.

Gradnjo objekta je začel izvajalec, ki je bil izbran na podlagi objave na Portalu javnih naročil, dne 23. 4 .2013, številka objave: JN4652/2013, ki pa je zaradi stečajnega postopka odstopil od pogodbe. V celoti je izvedeno pilotiranje objekta s končnim poročilom.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji) do 26. 3. 2014 do 17,00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do dne 3. 4. 2013 do 9.00 ure na sedežu naročnika - Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.

Razpisna dokumentacija je pripravljena v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati.
Priporočamo, da razpisno dokumentacijo pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in jo izpolnjujete na tem vašem shranjenem mestu.

Popisi del za ponudbeni predračun so pripravljeni za celotni obseg del. V prilogi so tudi sheme posameznih elementov.

Objavljeno: 13. 3. 2014: Popravek popisa del za elektro instalacije.

Objavljeno: 21. 3. 2014 oz. 24. 3. 2014: Popravek popisa dvigala

 


Za pripravo ponudbe si ponudniki lahko v prilogah ogledajo načrte objekta.
1_ARHITEKTURA (1.del).zip
1_ARHITEKTURA (2.del).zip
3.1_KONSTRUKCIJA.zip
3.2_Zunanja ureditev.zip
3.4_DOSTOPNA POT.zip
4.1_EI - risbe - 1.del.zip
4.1_EI - risbe - 2.del.zip
4.1_EI - teksti.zip
4.2_NN DOVOD.zip
5_Strojne instalacije (1.del).zip
5_Strojne instalacije (2.del).zip
6.1_TK DOVOD.zip
skupna vsebina PZI projekta.pdf
geotehnično poročilo
požarna študija 
vrtec rovte - kuhinja_MIKROLOKACIJE.pdf
Vrtec Rovte_PZI_kuhinja - tloris.pdf

Zadetkov: 2057

Kako si zagotoviti optimalni uspeh na razpisu

Pravilniki, Sklepi o uvedbi razpisa/poziva, razpisna dokumentacija, odločba in pogodba so dokumenti, ki jih je potrebno prebrati in izvajati. Vsi dokumenti so napisani na enostaven način, v razumljivem jeziku. V kolikor jih ne preberete, ne morete poznati pravil izvajanja postopkov in zaradi tega prihaja do napak, ki imajo posledice v neizplačilu odobrenih sredstev, to pa botruje vaši slabi volji.

1. Pravočasno poravnajte vse obveznosti do sofinancerja
V izjavi, ki jo podpiše odgovorna oseba prijavitelja, se slednja zaveže k resničnosti podanih podatkov. V podpisanih trditvah je tudi ta, da nimate neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Občine Logatec.

2. Ne prepisujte podatkov iz vaših vlog iz preteklih let
Vsako leto se razpisni obrazci spreminjajo in z njimi tudi vsebina, ki jo morate podati. Večkrat se je že zgodilo, da se je kakšen prijavitelj odločil okarati uslužbenca Občinske uprave, ki vodi razpisne postopke in je skrbnik pogodbe, češ, da je na listinah kot so odločbe in predvsem pogodbe, navedel napačne podatke. Ko smo skupaj pregledali vlogo, je bilo ugotovljeno, da je napačne podatke podal na vlogi že prijavitelj sam.

3. Podajajte kratke a temeljite odgovore, ki morajo bit resnični in realni. Ne »napihujte« stroškovnih vrednosti prijavljenih vsebin

4. Priložite želene priloge
V kolikor ne boste priložili obveznih prilog, boste pozvani na dopolnitev. Pri neobveznih prilogah pa vas Občinska uprava ne bo pozvala na dopolnitev, ampak vam komisija točk na tem segmentu ne bo štela. Vsaka točka pride prav.

5. Razpisne dokumentacije ne pričnite izpolnjevati zadnji dan, ampak pravočasno
Pri večini dokumentacij morate priložiti priloge, ki jih morate predhodno pridobiti od ustreznih inštitucij. Slednje imajo rok za pripravo teh dokumentov.

6. Na sofinanciranje ne prijavljajte projektov ali programov, ki jih niste potrdili na občnih zborih oziroma jih niso potrdili drugi za to pristojni organi vaše pravne osebe

7. V kolikor se boste znašli v dilemi kaj storiti
V takem primeru najprej poskusite odgovor poiskati v sklepu o uvedbi razpisa in navodilih razpisne dokumentacije, če so podani. V kolikor odgovorov ne najdete, preverite pravilnike o sofinanciranju tega področja. V kolikor odgovora še vedno ne boste imeli, stopite v kontakt s pristojnim uslužbencem, ki vam bo z veseljem pomagal.

8. Prijave na razpise niso bavbav
Ne bojte se razpisne dokumentacije. Pozorno preberite vprašanja in podajte tisti odgovor, po čemer vas razpisna dokumentacija sprašuje.


Kako poteka delo komisij?
Komisije se v najkrajšem času po zaključku razpisnega obdobja sestanejo na sejah, kjer najprej preverijo ali so vložene prijave prispele pravočasno ali so jih vložile upravičene osebe in ali so vloge popolne. V kolikor so prijave prispele nepravočasno ali jih niso vložile upravičene osebe, mora Občinska uprava tem prijaviteljem izdati sklepe o zavržbi. V kolikor so vloge nepopolne, pa se prijavitelje pozove na dopolnitev vlog v 5. dneh. V kolikor prijavitelj ne dopolni vloge v tem roku, Občinska upava izda sklep o zavržbi take vloge.

Strokovne komisije vse popolne vloge pregledajo in točkujejo na podlagi podanih kriterijev, meril in točk. Komisije točkujejo vloge na podlagi odgovorov, ki ste jih prijavitelji podali na tonamenskih obrazcih in na podlagi dokazil, ki ste jih priložili. V kolikor prijavi ni priloženo kakšno dokazilo ali pri določenem segmentu ni odgovora, komisija v tem segmentu prijavo oceni z 0 točkami. V kolikor pa iz vsebine napisanega komisija ne more razločiti podlage za točkovanje, prijavitelja pozove na izjasnitev v petih dneh. V kolikor prijavitelj ne poda izjasnitve v tem času, komisija temu segmentu prijave ne  more določiti drugega kot 0 točk.
Komisija mora biti pri točkovanju prijav objektivna, kar pomeni, da lahko upošteva samo pisne dokaze in odgovore iz vlog in nikakor ne svojih pozitivnih ali negativnih občutij, ki so jih njeni člani dobili ob morebitnem obisku katere izmed prireditev predlagateljev. Zaradi zahteve po objektivnosti, člani komisij tudi zaradi namena dela komisije ne obiskujejo prireditev in projektov prijaviteljev, kar nekateri člani društev v medijih poudarjajo kot bistvo dela članov komisij. Delo komisije mora biti strokovno in za vsako točko mora obstajati pisna podlaga oziroma dokazilo. Komisije, katerih delo je tudi sestava meril, kriterijev in točkovnikov pa mora pri sestavljanju slednjih paziti, da so merila objektivna, življenjska in merljiva.

Spremembe pri kulturi
S področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov je bil februarja sprejet novi pravilnik, ki določa predvsem upravičence in pogodbe o sofinanciranju, medtem ko se vsa ostala posamezna vprašanja neposredno uporablja zakon s področja uresničevanja javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

Spremembe, ki bodo pri prijaviteljih vplivale na njihovo pripravo prijave se kažejo predvsem v zahtevah obrazcev, ki so pri programih precej manjšega obsega kot v prejšnjih letih. Pri javnih kulturnih programih je potrebno izpolniti obrazec, ki je sedaj precej krajši in od prijaviteljev zahteva samo njihove osnovne podatke, navedbo števila članov, kratek opis svojega delovanja in naštete realne stroške letnega programa za 2013, in sicer splošne stroške delovanja, stroške za plačilo dela, stroške vzdrževanja in nakupa opreme in programske materialne stroške  (za vsak del programa posebej).

Obvezna priloga je kopija izpolnjenega obrazca Podatkov iz izkaza poslovnega izida za preteklo leto, ki ga je predlagatelj moral do 31. marca poslati Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Lahko pa dodate tudi izpolnjeni obrazec Podatkov iz izkaza poslovnega izida še za leto 2011.

Stroški, ki jih bo napovedal predlagatelj, smejo od povprečja stroškov iz let 2012 in 2011 odstopati v višino samo za 10%. Komisija bo upoštevala samo tiste prijave prijaviteljev, iz katerih bo razvidno, da je povprečje stroškov zadnjih dveh let višje kot 500 eur.

Višino sofinanciranja bo komisija določila tako, da bo napovedane stroške pretvorila iz eur v točke (1 eur = 1 točka), skupno število vseh točk pa delila s sredstvi, ki so v proračunu na razpolago za javne kulturne programe in tako dobila vrednost ene točke. Dobljeno število točk posameznega predlagatelja bo potem pomnožila z vrednostjo ene točke in dobila prvo oceno sofinancerskih sredstev. Zaradi novih določil bo v drugem koraku vsem tistim predlagateljem, ki lani niso porabili vseh odobrenih sredstev zaradi različnih razlogov, od izračunane vrednosti potencialnih proračunskih sredstev odštela toliko sredstev, kolikor jih lani niso porabili. Ta prosta sredstva bo komisija v tretjem koraku na podlagi že dobljenih točk proporcionalno ponovno razdelila med vse tiste prijavitelje, ki so lani porabili vsa sredstva.

Pri prijavah kulturnih projektov in kulturnih projektov s področja založništva ter kulturnih projektov, ki so v interesu Občine Logatec pa ni večjih sprememb.

Renata Gutnik
Občinska uprava

 

Zadetkov: 1200

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov:


3D Logatec

Arhiv preteklih vsebin