Selitev sedanjih zabojnikov in postavitev novih v Azilnem domu Logatec

Uprava za zaščito in reševanje sporoča, da bo od 13. 4. 2016, potekala selitev zabojnikov iz Centra za zaščito in reševanje v Logatcu v Center za tujce Postojna. Do konca meseca aprila bo odpeljanih vseh 17 zabojnikov, ki se bodo nadomestili z novimi v enakem številu. Pri selitvi bo Upravi za zaščito in reševanje pomagala vojska s svojimi vozili. Center za zaščito in reševanje v Logatcu se trenutno uporablja kot Azilni dom, del prostorov pa je še vedno namenjen izvajanju prostočasnih dejavnosti. S strani Uprave za zaščito in reševanje je poskrbljeno za tehnično in fizično varovanje ter varnostno zaščito prebivalcev, predvsem otrok.


Prijava na e-novice

Email naslov: