Občinski razpisi v zadnji tretjini leta

Samo še mesec dni za oddajo poročil za pridobitev sredstev z razpisov 2016
Občina Logatec je za projekte in programe upravičencev v letu 2016 pripravila dva poziva in sedem razpisov s skupaj devetih področji. Med upravičence je bilo razdeljenih 355.885,66 EUR. Z letošnjim letom je bila uvedena uporaba aplikacije, preko katere so vlagatelji vlagali vloge in preko katere poročajo o izvedenih dejavnostih ter črpajo sredstva, najavljajo spremembe v vlogah in podajajo izjave oz. poročila, da bodo izvedli tudi vse dogodke po zadnjem datumu za oddajo poročil, ki so jih najavili z vlogo.

Ni izjave ali poročila o izvedbi dejavnosti / projektov – ni sredstev
Vsi tisti upravičenci, ki ste v svojih vlogah najavili, da boste dejavni in izvajali dogodke tudi po zadnjem roku za oddajo poročil (šport po 30. 11. 2016, vsi ostali razpisi in poziv po 28. 11. 2016) morate do teh rokov preko aplikacije poslati tudi izjave ali poročila, da boste dotične dejavnosti izvedli, sicer vam sredstva za te dejavnosti zapadejo. Za oddajo teh izjav (na področju turizma, kulture, tradicije in kulturne dediščine) in poročil (šport, mladi, humanitarna in starejši) ni potrebno čakati do zadnjega dne – do zadnjega roka za oddajo vseh poročil. Te izjave oz. poročila lahko oddate že prvi dan po podpisu pogodbe o sofinanciranju. Priporočamo, da jih oddate še v tem mesecu ter skrbno preverite svoje pogodbene vsebine, da katere ne bi spregledali.

Tabela: Poraba sredstev na dan 30. september 2016

Kulturni programi

Kulturni

projekti

Založništvo

Tradicionalni projekti

Turizem

Dediščina

Humanitarna

Starejši

Mladi

Šport

Poziv šport

61,18%

19,71%

59%

36,07%

60,45%

0%

54,49%

63,63%

8,80%

70%

83,33%

Vse upravičence, ki so kandidirali za sofinanciranje svojih dejavnosti s strani Občine Logatec za leto 2016, pred zaključkom razpisnega obdobja spominjamo, da je zadnji rok, ko morajo biti vsa poročila dostavljena na sedež sofinancerja, 30. (šport) oz. 28. november 2016 (vsi ostali razpisi in poziv). S pretekom teh dveh dni bo aplikacija zaprta. Kdor ne bi do teh rokov oddal vsa poročila, mu bodo sredstva zapadla. V kolikor bodo poročila nepopolna in ne bodo vsebovala vseh zahtevanih dokazil, skladno s pogodbo sredstva za primere kršitev ne bodo izplačana, zato priporočamo, da poročila oddate že vsaj kakšen teden pred potekom rokov. Priponke naj bodo pripravljene v PDF obliki.

Ne tvegajte izgube odobrenih sredstev zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti
Pogodba o sofinanciranju je dogovor prejemnika sredstev in sofinancerja kako bosta ravnala, da bo prejemnik sredstev slednja tudi prejel.
Eno izmed določil pogodbe zavezuje prejemnika sredstev k temu, da mora pri informiranju javnosti (vabila, članki, najave prireditev, plakati, letaki,...) vedno na ustrezen način navesti, da je bil odobreni projekt uresničen s pomočjo sofinancerja.

Kaj pomeni na "ustrezen način navesti, da je bil projekt sofinanciran"?
To pomeni, da je potrebno v vseh besedilih napisati, da je bil ta projekt sofinanciran s strani Občine Logatec. To NE pomeni, da je potrebno na promocijskem materialu dodati grb Občine Logatec, ki se ga dobi preko vloge in za katero je potrebno plačati upravno takso. (Odvzem grba s spletnih strani ali kakršna koli drugačna pridobitev grba mimo vloge zanj, je nelegalno pridobivanje grba in se to dejanje lahko kaznuje).

Posledica za ignoranco tega določila pogodbe je neizplačilo sredstev za projekt, pri katerem prejemnik sredstev ni spoštoval določil pogodbe.

V izogib izgubam sredstev zaradi kršitve tega določila pogodbe prosimo vse prejemnike sredstev, da upoštevajo določbo in v vseh promocijskih gradivih ali člankih ter vedno napišejo, da so bile aktivnosti sofinancirane s strani Občine Logatec, pisce člankov ali novinarje, ki so se udeležili njihovih dogodkov, pa na to dejstvo opozorijo.

Občinska uprava

Zadetkov: 355

Najava prireditev za spletni koledar

Za vsebino najav, katerih organizator ni Občina Logatec, zbiratelj napovedi - Občina Logatec - ne odgovarja. Kako objaviti prireditev na tej spletni strani? Več tukaj.

Zakaj gre župan na določene prireditve in na določene ne, kdo od organizatorjev ima prednost pri datumih in zakaj Občina Logatec ne določa kdo sme imeti prireditev na določen dan?

Prijava na e-novice

Email naslov: